Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголошує набір до аспірантури на 2019 рік

за спеціальностями:

 011 – ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (На умовах контракту)

Програма вступних іспитів 035 – ФІЛОЛОГІЯ

Згідно з Рішенням Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України “Про обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2019 році” від 09.07.2019 року Київському національному університету імені Тараса Шевченка для підготовки фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю                035 – філологія виділено 4 місця, із них — одне для громадянки Китайської  народної республіки.

 

Відповідно до параграфу 1-го «Правил прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття ступеня доктора філософії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2019 році», а також згідно з Розпорядженням директора Інституту філології №146 від 13.08.2019 р. вступ до аспірантури Інституту філології у 2019 році відбуватиметься за такими спеціалізаціями.


Програми вступних іспитів за держзамовленням та на умовах контракту