План наукових заходів

План наукових заходів Інституту філології на 2020-2021 н.р.

Назва кафедри

Телефон

Відповідальна особа

Назва заходу

Дата (число, місяць рік)

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу, 

239-31-83

Центр мови гінді та індійської літератури,

239-32-29

асист. Ботвінкін Ю.В.

Міжнародний вебінар «Становище мови гінді у світі» за участю індійських мовознавців та викладачів і студентів гінді з різних країн

7-14 вересня 2020 року

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу, 

239-31-83

Центр мови гінді та індійської літератури,

239-32-29

асист. Ботвінкін Ю.В.

Міжнародний вебінар з нагоди дня мови гінді «Рамаїстська гіндімовна література» за участі вчених, літераторів і студентів з різних країн

26 вересня

2020 року

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу,

Центр іраністики,

доц. Мазепова О.В.,

239-31-83

Круглий стіл, присвячений проблемам вивчення перської мови в Україні

 

Вересень 2020 року

Інститут філології,

заступник директора з науково-педагогічної роботи проф. Романенко О.В.,

239-34-69

Всеукраїнська наукова конференція

«Мова. Література. Реальність»

 

29–30 жовтня

2020 року

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу,

Центр іраністики,

доц. Маленька Т.Ф.,

239-31-83

Науковий семінар, присвячений дню вшанування пам’яті Джалалледдіна Румі – видатного перського суфійського поета

Жовтень  2020 року

Кафедра іноземних мов історичного та філософського факультетів

доц. Шабуніна В.В.,

239-33-56

Зустріч з представниками Global Outreach Charter Academy (Florida, USA). Charter school as one of the modern educational models

Жовтень  2020 року

Кафедра методики викладання української та іноземних мов і літератур

            239-33-38      

проф. Любашенко О. В.

Організація та проведення

V науково методичного семінару «Лінгводидактика в загальноосвітній школі України: інтеграція науки і практики»

23-27 листопада 2020 року

Кафедра іноземних мов природничих факультетів

521 32 33

доц. Мірончук Т. А.

Кафедра іноземних мов історичного та філософського факультетів

доц. Петренко С.В.,

239-33-56

Кафедра іноземних мов математичних          факультетів

   Летуновська І.В.,

521-32-42

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя»

онлайн-формат

24 листопада 2020 року

Кафедра історії української літератури,

теорії літератури та літературної творчості,

239-33-68,

проф. Гаєвська Н.М.

Всеукраїнська наукова конференція (онлайн-формат)

«ТВОРЧА СПАДЩИНА КОРИФЕЇВ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ»

(до 180-річчя від дня народження М. Кропивницького та 175-річчя від дня народження І. Карпенка-Карого)

26-27 листопада 2020 року

Кафедра стилістики та мовної комунікації

239-33-66

проф. Шевченко Л.І.

Щорічний науковий фестиваль «Styl-M-K-Fest»

Листопад 2020 року

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу,

Центр іраністики,

доц. Бочарнікова А.М.,

239-31-83

Міжнародний науковий семінар «Спільне та відмінне в  культурах Ірану та України»

Листопад 2020 року

Кафедра слов’янської філології,

Центр білоруської мови та культури імені В. Короткевича

239-32-16

асист. Стеблина Л.М.

«Короткевичівські читання»

Відзначення 90-ї річниці з дня народження В. Короткевича

Листопад 2020 року

Кафедра слов’янської філології,

доц. Дзюба-Погребняк О.І.

239-33-73

Розмова про сучасну хорватську поезію (проводиться в онлайн-форматі)

Листопад 2020 року

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови,

239-33-35

Відповідальна: д.філол.н., доц. Славова Л.Л.

 

Міжнародна науково-практична конференція для перекладачів, молодих учених і студентів «Індустрія перекладу: теорія в дії» (TITA 2020)

Онлайн-формат

11-12 грудня  2020 року

Кафедра слов’янської філології,

Центр Славістики

239-33-73

доц. Білик Н.Л.,

проф. Паламарчук О.Л.

ХХ Міжнародні славістичні читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського

Грудень 2020 року

Кафедра слов’янської філології,

Центр Славістики

239-33-73

доц. Білик Н.Л.,

проф. Паламарчук О.Л.

Круглий стіл із питань жанру фантастики в сучасних слов’янських літературах у програмі роботи

ХХ Міжнародних славістичних читань пам’яті академіка Леоніда Булаховського (проводиться в онлайн-форматі)

Грудень 2020 року

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу, 

239-31-83

Центр мови гінді та індійської літератури,

239-32-29

асист. Ботвінкін Ю.В.

Міжнародний вебінар з нагоди Дня Республіки Індія за участі вчених, літераторів і студентів з різних країн

Січень 2021 року

Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

239-34-15,

Центр елліністичних студій,

доц. Савенко А.О.

Круглий стіл “Шляхи українських перекладів грецької літератури”, присвячений Всесвітньому дню еллінофонії

9 лютого 2021 року

Кафедра української мови та прикладної лінгвістики,

проф. Дарчук Н.П.

239-33-49

 

Творчий семінар «Золотий корпус творів

Лесі Українки (новітні технології, результати і перспективи науково-прикладних досліджень)»

24 лютого 2021 року

Кафедра історії української літератури,

теорії літератури та літературної творчості

239-33-68

проф. Грицик Л.В.

Міжнародна наукова конференція, присвячена творчості українських модерністів (Лесі Українки, Василя Стефаника та ін.)

Лютий 2021 року

Кафедра теорії та практики перекладу романських мов

ім. М.Зерова

239-34-09

Зустріч студентів і викладачів кафедри з перекладачами і замовниками перекладацьких послуг на тему “Ринок перекладу в Україні: проблеми і перспективи”

Лютий 2021 року

Кафедра іноземних мов історичного та філософського факультетів

к.філол.н.,

доц. Токменко О.П.,

239-33-56

 

Семінар для студентів історичного та філософського факультетів в рамках програми вивчення іноземної мови на цих факультетах.

Семінар проводить методист Міжнародного освітньо-методичного центру   DINTERNAL EDUCATION

Лютий 2021 року

Кафедра іноземних мов хіміко-фізичних факультетів

Відповідальні особи:

·         завідувач кафедри, к.хім.н., доцент Давидов Валентин Іванович,

·         к.пед.н., доцент Білоножко Наталія Єліковна

·         к.пед.н., доцент Малюга Олександр Сергійович

521-32-38, 62-38

Круглий стіл  на тему “English for specific purposes: international dimensions for competitive specialist training”

“Англійська мова за професійним спрямуванням: міжнародні виміри підготовки конкурентноспроможного фахівця”

 

17 березня 2021 року

(корпус фізичного факультету)

Кафедра історії української літератури,

теорії літератури та літературної творчості

239-33-68

проф. Грицик Л.В.

Наукова конференція «Шевченківська весна»

Березень 2021 року

Кафедра слов’янської філології,

Центр Славістики

239-33-73

доц. Білик Н.Л.,

проф. Паламарчук О.Л.

Вебінар із питань сучасного порівняльного літературознавства в країнах Славії

(проводиться в онлайн-форматі)

Березень 2021 року

Кафедра слов’янської філології,

239-33-73

Центр болгарської мови, літератури, історії та культури, доц. Чмир О.Р.,

Центр білоруської мови та культури імені В. Короткевича,

асист. Стеблина Л.М.

Святкування Міжнародного дня рідної мови. Круглий стіл (проводиться в онлайн-форматі)

Березень 2021 року

Кафедра теорії та практики перекладу романських мов

ім. М.Зерова

239-34-09

Методологічний кафедральний семінар на тему “Теперішнє і майбутнє освітніх програм з перекладу з романських мов”

Березень 2021 року

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу,

Центр іраністики,

доц. Конончук О.М.,

239-31-83

Круглий стіл, присвячений проблемам міжкультурної комунікації в аспекті перекладознавства

Березень 2021 року

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу, 

239-31-83

Центр мови гінді та індійської літератури,

239-32-29

асист. Ботвінкін Ю.В.

Міжуніверситетська олімпіада з мови гінді

Березень 2021 року

(проведення заходу відповідно до рекомендацій МОН у зв`язку з епідеміологічною ситуацією)

Кафедра іноземних мов природничих факультетів

521 32 33

доц. Мірончук Т. А.,

Кафедра іноземних мов історичного та філософського факультетів

доц. Петренко С.В.,

239-33-56

Кафедра іноземних мов математичних          факультетів

   Летуновська І.В.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя»

онлайн-формат

Березень-квітень 2021 року

Кафедра іноземних мов природничих факультетів

521 32 33

доц. Мірончук Т.А.

Круглий стіл «Функціонування одиниць мови у сучасних жанрах дискурсу» в рамках міжнародної науково-практичної (онлайн) конференції «Філологічні й методичні студії у вітчизняній та зарубіжній науці  ХХІ сторіччя»

Березень-квітень, 2021

Кафедра англійської філології і міжкультурної комунікації,

проф.Бєлова А.Д.

239-33-61

Міжнародна наукова конференція

“Соціолінгвіcтика і парадигмальні зсуви у сучасному світі” /

Social Linguistics & Paradigm Shifts in Modern World

(Публікація збірника тез, програми конференції)

15 квітня 2021 року

НДЧ ІФ

239-34-69

V Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Філологія початку ХХІ ст.: традиції та новаторство»

Квітень 2021 року

Кафедра слов’янської філології,

Центр Славістики

239-33-73

доц. Білик Н.Л.,

проф. Паламарчук О.Л.

ХХІ Міжнародні славістичні читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського

23 квітня 2021 року

Кафедра слов’янської філології,

Центр Славістики

239-33-73

доц. Білик Н.Л.,

проф. Паламарчук О.Л.

Круглий стіл із питань фразеології в сучасних слов’янських мовах у програмі роботи ХХІ Міжнародних славістичних читань пам’яті академіка Леоніда Булаховського

(проводиться в онлайн-форматі)

Квітень 2021 року

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу,

Центр іраністики,

доц. Бочарнікова А.М.,

239-31-83

День вшанування  Сааді Шіразі – класика перської середньовічної поезії

Квітень 2021 року

НДЧ ІФ

239-34-69

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу,

Єгипетський центр арабської мови та культури,

 доц. Бочарнікова А.М.

239-34-87

Організація та проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з арабського перекладу

Квітень

2021 року

(проведення заходу відповідно до рекомендацій МОН у зв`язку з епідеміологічною ситуацією)

НДЧ ІФ

239-34-69

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу,

Єгипетський центр арабської мови та культури,

 доц. Бочарнікова А.М.

239-34-87

Організація та проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з перського перекладу

Квітень

2021 року

(проведення заходу відповідно до рекомендацій МОН у зв`язку з епідеміологічною ситуацією)

НДЧ ІФ

239-34-69

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови,

 239-33-35,

асист. Трикашна Ю.І.

Організація та проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з англійської мови (Переклад)

Квітень

2021 року

(проведення заходу відповідно до рекомендацій МОН у зв`язку з епідеміологічною ситуацією)

НДЧ ІФ

239-34-69

Кафедра теорії та практики перекладу з романських мов імені М.Зерова,

 239-34-09,

асист. Трикашна Ю.І.

Організація та проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з французької мови (Переклад)

Квітень

2021 року

(проведення заходу відповідно до рекомендацій МОН у зв`язку з епідеміологічною ситуацією)

НДЧ ІФ

239-34-69

Кафедра германської філології та перекладу,

 239-31-68,

 асист. Трикашна Ю.І.

Організація та проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з німецької мови (Переклад)

Квітень

2021 року

(проведення заходу відповідно до рекомендацій МОН у зв`язку з епідеміологічною ситуацією)

НДЧ ІФ

239-34-69

Кафедра тюркології,

 239-31-57,

асист. Спотар-Аяр Г.Ю.

Організація та проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з турецької мови

Квітень

2021 року

(проведення заходу відповідно до рекомендацій МОН у зв`язку з епідеміологічною ситуацією)

Кафедра фольклористики,

доц. Наумовська О.В.,

239-31-69

Фольклористичні читання присвячені Л.Ф. Дунаєвській

20-21 травня

2021 року

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу,

Центр іраністики,

доц. Маленька Т.Ф.,

239-31-83

Всесвітній день перської мови та день вшанування пам’яті автора епічної поеми «Шахнаме» Абулькасима Фердоусі

Травень 2021 року

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу,

Центр іраністики,

доц. Левчин І.Д.,

239-31-83

День вшанування пам’яті Омара Хайяма – перського поета, математика, філософа та астронома

Травень 2021 року

Кафедра германської філології та перекладу,

проф. Материнська О.В.

239-31-68

Цикл наукових фахових семінарів (також із залученням закордонних науковців в межах поточних міжнародних проєктів кафедри, в тому числі з Рурським університетом у місті Бохум тощо).

Формат дистанційний.

Протягом року (щодвамісяці)

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу,

239-31-83

Єгипетський центр арабської мови та культури,

асист. Хоміцька О.Г.,

239-34-87

Онлайн-лекція викладача одного з арабських університетів (узгоджується)

2 семестр 2020-2021 навчального року

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу,

239-31-83

Єгипетський центр арабської мови та культури,

асист. Хоміцька О.Г.,

239-34-87

 

Онлайн-презентація «Виклики для дослідження та викладання східних мов і літератур

в умовах пандемії, спричиненої Covid-19»

Дата узгоджується

Кафедра слов’янської філології,

Центр хорватської мови та культури

(Директор доц. Дзюба-Погребняк О.І.)

239-33-73

Відкриття Центру хорватської мови та культури

Протягом 2020-2021 н.р.