Підготовка фахівців за освітнім ступенем “Магістр”здійснюється на конкурсній основі після успішного закінчення підготовки за програмою бакалавра. Випускники інших вишів також можуть навчатися в Інституті філології за програмою магістра, якщо вони мають ступінь бакалавра або спеціаліста.
Освітні програми, на які оголошено набір у 2019 – магістратура
Програми вступних іспитів до магістратури
Набір студентів на 1-й рік магістратури за спеціальністю 034 Культурологія

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Приймальна комісія Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інформація для вступника

Рейтинги та статистика