Магістратура

Підготовка фахівців за освітнім ступенем “Магістр”здійснюється на конкурсній основі після успішного закінчення підготовки за програмою бакалавра. Випускники інших вишів також можуть навчатися в Інституті філології за програмою магістра, якщо вони мають ступінь бакалавра або спеціаліста

Освітні програми, на які оголошено набір у 2021 – магістратура

Програми вступних іспитів до магістратури

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Графіки консультацій та проведення вступних випробувань

Приймальна комісія Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЄФІ/ЄФВВ 

________

СПИСОК РЕКОМАНДОВАНИХ ДЛЯ ЗАРАХУВАНННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА ОС МАГІСТР

Результати випробування з фаху: