Умови вступу та навчання іноземців та осіб без громадянства визначаються Правилами прийому іноземців Київського національного університету імені Тараса Шевченка (дивитись стор. 113 – “V. Правила прийому на навчання
іноземців та осіб без громадянства”)
Вимоги до абітурієнтів-іноземців
Rules for admitting foreigners (english)
Правила приёма на обучение иностранцев (рус)

Освітні програми для іноземців, які пропонує Інститут філології на 2019 рік:

ОС “Бакалавр”

035.01 Українська мова та переклад (для іноземців; мова навчання українська);

035.034 Російська мова та переклад (для іноземців; мова навчання російська) / Русский язык и перевод;

035.034 Російська мова та переклад (для іноземців; мова навчання російська) / Русский язык и перевод (проєкт нової редакції).

035.041 Англійська філологія та дві іноземні мови (освітня програма для іноземців; мова навчання англійська) / English Studies and Two Foreign Languages.


ОС “Магістр”

035.01 Українська мова та література (для іноземців; мова навчання українська)

035.01 Українська мова та література (для іноземців; мова навчання українська). Проєкт нової редакції.

035.034 Російська мова та література (для іноземців; мова навчання російська) / Русский язык и литература

035.034 Російська та західноєвропейська мови (для іноземців; мова навчання російська) / Русский и западноевропейский язык (заочна форма);

035.041 Англійська мова та література (для іноземців; мова навчання англійська) / English Language and Literature;

035.041 Англійська та російська мови як іноземні (для іноземців; мова навчання російська) / Английский и русский язык как иностранные.


Презентації освітніх програм(Презентации образовательных программ/Presentation of educational programs)

ОС Бакалавр

“Англійська філологія та переклад та дві західноєвропейські  мови”

BACHELOR EDUCATIONAL PROGRAM for Foreign Students “English Studies and Two Foreign Languages”

ОС Магістр

«Английский и русский языки как иностранные»

“English and Russian as foreign languages”

Образовательная русскоязычная программа подготовки магистров «Английский и русский языки как иностранные» (для иностранных граждан)


Програми вступних іспитів до магістратури

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ ОС «МАГІСТР» З СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: «УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА» (ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ; МОВА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКА)

2019 SYLLABUS OF THE ENTRANCE EXAMINATION IN SPECIALITY FOR THE MASTER DEGREE PROGRAM IN THE MODERN UKRAINIAN LANGUAGE EDUCATIONAL PROGRAM: UKRAINIAN LANGUAGE AND LITERATURE (FOR FOREIGNERS; THE LANGUAGE OF TEACHING IS UKRAINIAN)

2019 MASTER’S DEGREE EXAMINATION PROGRAMME IN THE RUSSIAN LANGUAGE OF THE SPECIALTY “RUSSIAN LANGUAGE AND WESTERN EUROPEAN LANGUAGE” (FOR FOREIGNERS, LANGUAGE OF STUDY: RUSSIAN) / RUSSIAN AND STERN EUROPEAN LANGUAGES

2019 ENTRANCE EXAMINATION SYLLABUS FOR FOREIGN APPLICANTS FOR MASTER EDUCATIONAL PROGRAM “ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE” ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: «АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА» (ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ; МОВА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКА)/ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ ОС «МАГІСТР» ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: «АНГЛІЙСЬКА ТА РОСІЙСЬКА МОВИ ЯК ІНОЗЕМНІ» (ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ; МОВА НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКА)/АНГЛИЙСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЕ

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ ОС «МАГІСТР» З СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: «РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА» (ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ; МОВА НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКА)/РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

2019 ADMISSION EXAMINATION PROGRAM FOR THE MASTER OF PHILOLOGY DEGREE IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE EDUCATIONAL PROGRAM: “RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE” (FOR FOREIGNERS, RUSSIAN LANGUAGE LEARNING) / RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE


Підготовку іноземних громадян, осіб без громадянства та громадян України для навчання на всіх спеціальностях до Київського національного університету імені Тараса Шевченка та до інших навчальних закладів України забезпечує Підготовче відділення для навчання іноземних громадян