Слов’янський напрям

Українська та слов’янська філологія Іспити, заліки(зима) 1 семестр 2020-21н.р.

Графік навчального процесу ОР “бакалавр”, “магістр” Інституту філології денної форми навчання на 2020 – 2021 навчальний рік (на 1 курс)

Графік навчального процесу ОР “бакалавр”, “магістр” денної форми навчання на 2020 – 2021 навчальний рік (без 1 курсу)


Східний напрям

Графік екзаменаційної сесії 1 семестр 2020-2021 н.р. східна філологія, кримськотатарська філологія


Західний напрям

Графік проведення залікової сесії (зимової) – західна філологія – 1 семестр – 2020-2021 н.р

Графік навчального процесу на ІІ семестр 2020-21 н.р.


Відділення перекладу

Графік екзаменаційної сесії 1 семестру 2020-21 н.р.(заліки)

Графік екзаменаційної сесії 1 семестру 2020-21 н.р. (іспити)

Графіки навчального процесу: ОР «Бакалавр», спеціальність 035.04Філологія (германські мови та літератури  (переклад включно)), 035.05 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно)), ОР «Магістр», 035.04Філологія (германські мови та літератури  (переклад включно)), 035.05 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно)) на 2020/2021навчальний рік ІІ семестр


Філологія для іноземних студентів

Графік проведення залікової сесії (зимової)  – 1 семестр – для іноземців-2020-2021 н.р.


Середня освіта

Графік залікової сесії на 1 семестр 2020-2021 н.р.

Графік екзаменаційної сесії на 1 семестр 2020-2021 н.р.

Графік навчального процесу Інституту філології ОР бакалавр, магістр денна форма навчання на 2020-2021 н.р. ІІ семестр (1 курс)

Графік навчального процесу Інституту філології ОР бакалавр, магістр денна форма навчання на 2020-2021 н.р. ІІ семестр