Періодичні видання Інституту філології:

Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Збірник наукових праць. Входить до таких наукометричних баз:

  • Index Copernicus
  • ERIH Plus
  • Research Bib
  • РИНЦ / eLIBRARY
  • Bibliographie Linguistique
  • «Україніка наукова»
  • Google Scholar

Ars Linguodidacticae (Мистецтво лінгводидактики): збірник наукових праць

Віршознавчі студії : Збірники праць наукових семінарів.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури : Збірник наукових праць

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика

Київські полоністичні студії : Збірник наукових праць

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : Збірник наукових праць.

Літературознавчі студії : Збірник наукових праць

Література. Фольклор. Проблеми поетики : Збірник наукових праць.

Мовні і концептуальні картини світу : Збірник наукових праць

Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : Збірник наукових праць.

Studia Linguistica : Збірник наукових праць.

СВІ–Й–ТАНОК : Поезія. Проза. Драматургія. Переклади. Есеїстика : Студентський альманах.

Сполучник : Альманах літературної творчості.

Стиль і переклад : Збірник наукових праць. Входить до наукометричної бази Reasearch BIB.

Українське мовознавство : Міжвідомчий науковий збірник.

Шевченкознавчі студії : Збірник наукових праць.

Періодичні видання, ініційовані кафедрами

Видання, ініційовані кафедрами

Видання, ініційовані кафедрою мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

Видання, ініційовані кафедрою історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості


Електронний онлайн-підручник з української мови (морфологія)

Oнлайн-правопис


Збірники наукових праць молодих учених