Міжнародна науково‑практична конференція «Шевченкознавство ХХІ століття: завдання, виклики, перспективи»

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості

Всеукраїнський навчально‑науковий центр шевченкознавства

Міжнародна науково‑практична конференція

«Шевченкознавство ХХІ століття:

завдання, виклики, перспективи»

Запрошуємо до участі у роботі щорічної конференції, яка відбудеться 10 березня 2021 року.

Тематика і напрями:

  • Особистість і творчість Тараса Шевченка.
  • Дискурс України у художньому доробку митця.
  • Тарас Шевченко в діалозі культур.
  • Наукова й критична рецепція творчості Тараса Шевченка.
  • Художня репрезентація постаті Тараса Шевченка.
  • Сучасна інтерпретація та нові факти в шевченкознавстві.
  • Плюралізм підходів до вивчення творчості Тараса Шевченка.
  • Художній переклад.
  • Нові лінгвістичні прочитання творчості Тараса Шевченка.
  • Інтермедіальні, компаративні, наратологічні, фольклористичні студії.

Просимо подавати теми доповідей та контактну інформацію до 19.02.2021. Для цього необхідно заповнити реєстраційну форму учасника конференції: https://docs.google.com/forms/d/1UdTMNmVZwskx5kbhCD_QNItE8b2PcyKFBSyMfU1O-LQ/edit

У визначенні форми проведення конференції будуть враховані рекомендації МОЗ України, а також Постанови Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

Після проведення конференції планується випуск збірника наукових праць «Шевченкознавчі студії». Вимоги до оформлення статей подані в  додатку 1.

Додаткову інформацію можете отримати: м. Київ, б‑р. Тараса Шевченка, 14, 2 поверх, кім. 80; тел.: (044) 239-34-30; shevchenko.center@gmail.com (Всеукраїнський навчально‑науковий центр шевченкознавства).