Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів

Контактна інформація

Телефон:    (097) 511-19-29 (мобільний)

(044) 259- 72-12 (робочий)

Коло наукових інтересів

Порівняльна педагогіка, методика викладання іноземних мов, теорія та методика професійної освіти.

Навчальні кури:

  • Англійська мова для студентів геологічного та географічного факультетів (загальний курс з англійської мови, англійська мова за професійним спрямуванням).

Публікації, статті

Є автором 35 публікацій, з них 1 одноосібна монографія, 30 робіт наукового і 4 навчально-методичного характеру, зокрема:

  1. Вощевська О.В. Методичний посібник з англійської мови для студентів ОКР «Магістр» агробіологічного факультету, спеціальності «Агрохімія та грунтознавсто» / О.В. Вощевська. – К.: «ЦП «Компринт», 2014 – 147 с.
  2. Біліченко А.М., Вощевська О.В. Методичні аспекти викладання англійської мови наукового спрямування у вищих аграрних навчальних закладах України / А.М. Біліченко, О.В. Вощевська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав‑Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» К.: Гнозис, 2014. – Додаток 3 до Вип. 31: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – С. 372–377
  3. Вощевська О.В. Особливості педагогічної діяльності викладачів в системі вищої освіти США / О. В. Вощевська //Науковий вісник НУБіП України – К., 2014. – Ч. 1. – Серія: Педагогіка. Психологія. Філософія – С. 80–86
  4. Вощевська О.В. Формування іміджу викладача вищої школи / О.В. Вощевська // Молодий вчений: науковий журнал – № 12 (39). – К., 2016. – С. 404–408

Біографія

Народилася 25.10.1981 р. у м. Ніжин, Чернігівської обл.

У 2005 р. закінчила Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.В. Гоголя за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури. З 2005 до 2008 року – навчання в аспірантурі на педагогічному факультеті НУБіП України. Захистила дисертацію на тему «Професійна підготовка інженерів-аграрників в системі вищої освіти США» (2008 р. – спеціальність 13.00. 04 – теорія та методика професійної освіти), в 2014 р. – отримання вченого звання доцента. З 2008 до 2015 р. працювала в НУБіП України, де з 2013 до 2015 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

Працює в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 2015 р.

Стажування

Університет Інформатики та Мистецтв, м. Лодзь (Польща) «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок». (25.11.2012–30.11.2012.); свідоцтво про підвищення кваліфікації з педагогічної майстерності викладача при НУБіП України, 2012 р. (12 СПК 862948); Certificate of Studies of General English course at Advanced CEF C1 level at Malta Institute of Tourism and Languages (09.08.–21.08. 2015) – 40 hours.

Certificate of attending English teacher training workshops (13,5 hours) – U.S. Department of State – sponsored English Language Fellow Kyiv (February–June 2016);

Учасник міжнародної навчально-тренінгової програми (20–24 травня 2016 року) за підтримки громадської організації «Україно–Американської асоціації працівників вищої школи». Innovation in Education, Management, Teaching – навчально‑демонстраційні сесії (23–26 червня 2016р).

Certificate «Learning technologies and blended learning» (01–07 July 2016) – British Council Ukraine – IATEFL Ukraine, Teacher Professional Development Summer School supported by the Ministry of Education and Science of Ukraine;

Internship «Ukraine 2030 – Challenges and Prospects» (13.01.2017–19.01.2017, Castello‑di Fiemme, Italy) The project is a joint initiative of the Institute of International and Scientific Cooperation and Education Fund ADD;

Сертифікати Cambridge University Press