Романенко Олена Віталіївна

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості, заступник директора з науково-педагогічної роботи

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-33-68 (робочий)

                    (044) 239-34-69 (робочий)

E-mail: ukrlit@bigmir.net

               o.romanenko.1717@gmail.com

Коло наукових інтересів

Сучасна українська література, література та ідеологія, соціологія літератури та читання, тенденції літературного процесу поч. ХХІ століття, новий історизм, історична пам’ять в українській літературі, масова література та читання на початку ХХІ століття.

Навчальні курси:

 • «Сучасна українська література» – бакалаври 1 курсу, освітні програми «Західноєвропейські мови і літератури та переклад», «Переклад», «Російська мова і література, іноземна мова»
 • «Теорія і практика української масової літератури» – магістри освітньої програми «Літературно‑мистецька аналітика»
 • «Постколоніальний дискурс української літератури та мистецтва» – магістри освітньої програми «Літературно‑мистецька аналітика»

Публікації, статті

 1. Романенко О. «Танго смерті» Ю. Винничука: масова чи висока література? / О. Романенко // Spheres of Culture. Volume V – VI. – Lublin, 2013. – С. 150–160.
 2. Романенко О. Детективні фабули в українській соцреалістичній масовій літературі (Ю. Дольд‑Михайлик) / О. Романенко // Spheres of Culture. Volume ІV. – Lublin, 2014. – С. 169–176.
 3. Романенко О. Ідентичність нації та тексту: як сучасна українська література формує інтенсивні образи національної ідентифікації / О. Романенко // Літературний процес. Методологія. Імена. Тенденції: зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун‑т ім. Б. Грінченка; рекол.: О.Є. Бондарєва, О.В. Єременко, І. Буняуніятова та ін.. – К.: Київ. ун‑т ім. Б. Грінченка, 2016. – № 7. – С. 112–120.
 4. Романенко О. Кобзар‑2000 братів Капранових як симулякр: трансформація клясики у масовій літературі / О. Романенко // Spheres of Culture. Volume ІV. – Lublin, 2013. – С. 148–157.
 5. Романенко О. Література та історія як метанаратив: до проблеми міждисциплінарних досліджень / О. Романенко // Літературний процес. Методологія. Імена. Тенденції: зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун‑т ім. Б. Грінченка; рекол.: О.Є. Бондарєва, О.В. Єременко, І. Буняуніятова та ін.. – К.: Київ. ун‑т ім. Б. Грінченка, 2015. – № 6. – С. 177–181
 6. Романенко О. Львів як кітч: сакральне vs профане у змалюванні міста Львова в українській літературі ХХ століття / О. Романенко // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє ІІІ. Література та культура. Колективна монографія, присвячена 20‑річчю україністики на Філософському факультеті Університету імені Макарика в Брно. – Brno, 2015 – С. 505–511.
 7. Романенко О. Львівська цивілізація у романі Юрія Винничука «Танго смерті» / О. Романенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Збірник наукових праць. Філологічних наук (літературознавство). – № 1 (15). – квітень. – 2015. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 143–147.
 8. Романенко О. Людина і світ в українській літературі доби Розстріляного Відродження / О. Романенко. – К.: Компанія «ВАІТЕ», 2006. – 100с.
 9. Романенко О. Семіосфера української масової літератури: Текст. Читач. Еепоха / О. Романенко. – К.: Приватний видавець Якубець А.В., 2014. – 364 с.
 10. Романенко О. Семіосфера української масової літератури: Текст. Читач. Еепоха / О.Романенко. – К.: Приватний видавець Якубець А.В., 2014. – 364 с.

Навчальні посібники:

 1. Романенко О. Жан‑Поль Сарт; Кнут Гамсун; Джон Фаулз; Умберто Еко; Віслава Шимборська; Патрік Зюскінд / О. Романенко // Історія зарубіжної літератури ХХ ст. Друкована Навч. посібник / В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 496 с. (Серія «Альма‑матер»). – С. 114–126; С. 184–192; С. 291– 309; С. 364–374; С. 364– 386; С. 349–362.
 2. Романенко О. Микола Хвильовий; Гнат Михайличенко; Валерян Підмогильний; Михайло Івченко / О. Романенко // Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст.: навч. посіб.: У 3 т. [В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін.]; за ред. В.І. Кузьменка. – К.: Академивидав, 2013. – Т. 1. – 2013. – 592 с. – (серія «Альма‑матер»). – С. 364–375; С.375–383; С. 383–393; С. 410–425.
 3. Романенко О. Павло Загребельний; Роман Іваничук / О. Романенко // Історія української літератури ХХ–поч. ХХІ ст.: навч. посіб.: У 3 т. [В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін.]; за ред. В.І. Кузьменка. – К.: Академивидав, 2014. – Т. 2. – 2014. – 536 с. – (серія «Альма‑матер»). – С. 207–219; С.248–258.
 4. Романенко О. Юрій Андрухович; Оксана Забужко; Василь Шкляр // Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст.: навч. посіб.: У 3 т. [В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін.]; за ред. В.І. Кузьменка. – К.: Академивидав, 2014. – Т.3. – 2017. – 544 с. – (серія «Альма‑матер»). – С. 34–37; 102–118; 115–125.
 5. Українська мова та література: ЗНО за 30 днів / О.П. Дубчак, О.І. Міщенко, Н.А. Резніченко, О.В. Романенко. – К.: Ґенеза, 2013. – 248с.

Біографія

Народилася 1973 року.

Закінчила Переяслав‑Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди (1995) за спеціальністю «вчитель української мови та літератури» та аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2000 р.) за спеціальністю – 10.01.01 українська література.

З 2002 року працювала асистентом на кафедрі новітньої української літератури, з 2008 року – на посаді доцента цієї кафедри. Захистила у 2002 році кандидатську дисертацію на тему «Концепція людини в українській літературі 1920–1930‑х років ХХ століття (на матеріалі прози Г. Михайличенка, Миколи Хвильового, М. Івченка, В. Підмогильного)». У 2014 року захистила докторську дисертацію на тему «Жанрово‑стильові модифікації та типологічні домінанти української масової літератури кінця ХІХ – початку ХХІ століття».