Єгипетський центр арабської мови та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка створено відповідно до Угоди про створення «Єгипетського центру арабської мови та культури» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, укладеної між Посольством Арабської Республіки Єгипет в Україні та КНУ імені Тараса Шевченка та на виконання наказу в.о. ректора університету № 345‑32 «Про створення Єгипетського центру арабської мови та культури Інституту філології» від 02.06.2008 р.

Основною метою діяльності Центру є популяризація арабської мови, літератури та культури в Україні, сприяння досконалому вивченню арабської мови та літератури, збагачення знань фахівців-арабістів про історію, культуру, мистецтво арабських країн, актуальних проблем їх сучасного стану і розвитку, підготовка до друку необхідної навчально-методичної літератури, забезпечення навчальною, художньою, інформаційною літературою і періодикою студентів, аспірантів та викладачів університету, вдосконалення системи підготовки філологів-арабістів, покращення умов для науково-методичної роботи викладачів та аспірантів арабської секції, створення умов для самостійного вивчення арабської мови та літератури, різних галузей арабістики студентами університету та інших вищих навчальних закладів України, а також зміцнення дружніх зв’язків між українським та арабським народами.

Центр є структурним підрозділом Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка без права юридичної особи.

Основні завдання Центру

  • підвищення рівня знань з арабської мови у студентів, допомога у самостійному вивченні та вдосконаленні арабської мови;
  • організація заходів, пов’язаних з навчально-методичною роботою викладачів-арабістів, які є членами Центру;
  • підтримка та проведення наукових досліджень з арабської мови, літератури, історії та культури арабських країн в Україні;
  • організація лекцій, зустрічей, симпозіумів, конференцій, літніх шкіл та інших заходів, що передбачають збереження і поширення знань про арабську культуру серед широкої громадськості, здійснення виховної роботи, спрямованої на утвердження загальнолюдських цінностей, гуманістичного світогляду та патріотичних переконань;
  • надання можливості користування літературним, аудіо- та відео фондами Центру всім викладачам і студентам Інституту філології та підрозділів університету;
  • здійснення міжнародного співробітництва за узгодженням з Управлінням міжнародних зв’язків КНУ.

Діяльність Центру

Освітня, науково‑дослідна, культурно‑просвітницька, господарська та інша діяльність Центру здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положення про Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Типового положення про мовно‑культурні центри КНУ імені Тараса Шевченка та Положення про Єгипетський центр арабської мови та культури.

Центр має власну бібліотеку, фонд якої представлений підручниками, посібниками з вивчення арабської мови та літератури, творами художньої літератури арабською мовою, літературою з історії, географії, філософії, мистецтва арабських країн. Фонд бібліотеки постійно поповнюється за сприяння посольств арабських країн, акредитованих в Україні.

 

Контакти:

директор Центру – Хоміцька Олена Георгіївна

Телефон: 239-34-87; 34-87

Електронна пошта: egypt_center@ukr.net

Центр розташовано за адресою: бульв. Тараса Шевченка, 14, кімн. 36