Редакція наукового збірника «Українське мовознавство» продовжує набір статей для публікації в черговому випуску

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б). Публікація в науковому збірнику “Українське мовознавство” є безоплатною. Читати далі