Білик Катерина Аркадіївна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри германської філології та перекладу

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-34-71 (робочий)

E‑mail: bilykkatya@gmail.com

Коло наукових інтересів

Корпусна лінгвістика, асоціативні зв’язки у художньому тексті, історія німецької мови.

Володіє іноземними мовами: німецькою, англійською, французькою, російською.

Навчальні курси:

  • Практичний курс німецької мови
  • Практика перекладу

Основні публікації

  1. Білик К. А. Корпусно-лінгвістичний метод визначення консоціацій у художньому тексті / К. А. Білик // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2015. – Vol. III (14), Issue : 65. – P. 45–49.
  2. Білик К. А Особливості застосування функції логарифмічної правдоподібності для порівняння спеціалізованих корпусів / К. А. Білик // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. –  К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – Вип. (1)52. – С. 97–104.
  3. Білик К. Консоціації художнього концепту БОГ у поезії Р. М. Рільке в українських перекладах / К. А. Білик // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті акад. Леоніда Булаховського. – К., 2014. – Вип. 25. – С. 10–18.
  4. Білик К. Релігійна семантика в поетичній картині світу Р .М. Рільке / К. А. Білик //  Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – Вип. 29. – С. 10–21.

Біографія

2012 року закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала кваліфікацію магістра з мови та літератури, філолога‑дослідника, викладача вищого навчального закладу з німецької, англійської мов та зарубіжної літератури, перекладача з німецької та англійської мов. Під час навчання отримувала Президентську стипендію за друге місце на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу‑захисту науково‑дослідницьких робіт учнів‑членів МАН України відділення філології й мистецтвознавства з науковим дослідженням «Із історії династичних та літературних взаємин Київської Русі та Скандинавії: король Гаральд і Єлизавета Ярославна». Брала участь у трьох міжнародних літніх школах германістів: «Поезія серця і проза стосунків: Творчість Гете між пристрастю та відмовою» (2009); «Література еміграції: теми, тенденції, контроверзи» (2010); «Клейст: поетика афекту близько 1800 року / Розвиток німецькомовної літератури після 1800 року» (2011) і в міжнародній літній школі «The New York – St. Petersburg Institute of Linguistics, Cognition, and Culture» за напрямом когнітивна лінгвістика, організованій у співробітництві зі State University of New York at Stony Brook (2008).

Має 5 стажувань у Німеччині, із них три – у Вільному університеті Берліна (2009, 2010, 2012), два – у інституті імені Гердера Лейпцизького університету (2013, 2015). Активно бере участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, семінарах, колоквіумах. Член Української спілки германістів вищої школи.

2016 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Консоціації художнього концепту GOTT у поетичній картині світу Р. М. Рільке».

Із 2015 року працює на кафедрі германської філології, з 2016 – на кафедрі германської філології та перекладу.