Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови природничих факультетів

Контактна інформація

Телефон: (067) 526-32-07 (мобільний)

Коло наукових інтересів

Прикладна фонетика, теоретична фонетика, соціофонетика, фоностилістика.

Навчальні курси:

 • Англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням для студентів I, III курсів Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Публікації, статті

 1. Особливості тембрального забарвлення вигуку Oh в різних вікових групах // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство). – Випуск 20. – Вінниця, 2014. С. 152–156.
 2. Гендерні преференції використання вигуків та їх просодичні характеристики // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Випуск 51. – Острог, 2015. – С. 15–18.
 3. Спектральні характеристики вигуку Well та його залежність від соціального статусу мовців. – Мовні і концептуальні картину світу. – Випуск № 55. – Київ, 2016. – С. 45–48.
 4. Просодичні особливості вживання вигуків різними віковими групами // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Випуск № 5. – С. 16–19.
 5. Семантичні та прагматичні особливості використання вигуків в квазіспонтанному мовленні». – Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Філологічна». – Випуск № 60. – Острог, 2016. – С. 94–96.
 6. Тембральні особливості використання вигуку Yeah в мовленні чоловіків // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство). – Випуск 23. – Вінниця, 2016. С. 3–7.
 7. Pecularities of interjections’ use in spontaneous speech // Science and a New Educaion Dimension. – Philology. – Issue – Budapest, 2017. – P. 1–3.
 8. Теоретична фонетика (курс лекцій) / Навчально‑методичний посібник. –. Вид‑во ЖДУ. – 2017, Житомир. – 103 с. (у співавторстві).

Біографія

Народилася 15.09.1985 р.

У 2007 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка, Навчально-науковий інститут іноземної філології та отримала диплом спеціаліста з відзнакою. Кваліфікація «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література». Вчитель  англійської, німецької мов та зарубіжна літератури.

У 2008 році отримала диплом магістра з відзнакою. Кваліфікація «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література». Магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови та зарубіжної літератури.

У2009–2014 навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. (декретна відпустка по догляду за дитиною 2011–2013)

У травні 2014 у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.11Інституту філології Київського національно університету імені Тараса Шевченка достроково  захистила кандидатську дисертацію на тему «Просодичні характеристики вигуків у сучасному англійському дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження)».

В університеті понад 9 років. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працюю з березня 2015 року.

Досягення:

Беру постійну участь у Міжнародних науково-практичних конференціях:

 1. Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті» та виступ з доповіддю на тему: «Спектральні характеристики вигуку Well та його залежність від соціального статусу мовців» (8 жовтня 2015, КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ.)
 2. Міжкультурна комунікація: Мова–Культура–Комунікація». Доповідь на тему «Семантичні та прагматичні особливості використання вигуків в квазіспонтанному мовленні)» (7–8 квітня 2016, Національний університет «Острозька академія» м. Острог.).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті» (8 жовтня 2016, КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ.)
 4. Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку (6–7 жовтня, 2016 року м. Переяслав-Хмельницький).
 5. Actual Problems of Science and Education (29 січня, 2017, Угорщина м. Будапешт)

Окрім наукової роботи, постійно беру участь у методичних семінарах, вебінарах, круглих столах, які проводяться на кафедрі англійської мови природничих факультетів Інституту філології, зокрема ESP approach (березень, 2015) та інших кафедр, а також поза межами університету:

 1. Pearson&Dinternal webinar 6 steps to remembering new vocabulary (October, 2016)
 2. Pearson&Dinternal webinar Learnt and not forgotten 3 rules for an exam revision lesson (November, 2016).
 3. The magic 3: make reading your students’ favourite lesson (December, 2016)
 4. Macmillan Education webinar Straight to speaking success at Cambridge First (January, 2017)