Кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов природничих факультетів

Контактна інформація

E-mail: n_dotsenko@ukr.net

Коло наукових інтересів

зарубіжна література, сучасна французька література (ХХ–ХХІ ст.), «новий роман» та його вплив на сучасну французьку літературу, інтермедіальність: її прояви у сучасному літературному творі.

Навчальні курси:

  • Іноземна мова (англійська)
  • Ділова іноземна мова (англійська)

Публікації, статті

Список додано.

1. Наукові праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

п/п

НазваДрукований або на правах рукописуВидавництво, журнал (назва, номер, рік) або нове авторського свідоцтваКіль-кість сто-рінокПрізвища співавторів
1.«Віднайдення» загубленого світу Патріка Модіанодрукована

Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія «Філологічні науки. – П.: Друкарня «Техсервіс». – 2007 – Вип. 1 (53). – С.131 – 137.

Фахове видання ВАК України

7
2.Інтермедаільний аналіз як варіант компаративістикидрукована

Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. – 2006. – Вип.19. – С.51 – 53.Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики:  зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип.17. – С. 277-286.

Фахове видання ВАК України

9
3.Кінематографічні стратегії Патріка Модіанодрукована

Літературознавчі студії. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. – 2005. – Вип.14. – С.122 – 124.

Фахове видання ВАК України

2
4.Кінематограф у літературі Франції ІІ половини ХХ століттядрукована

Біблія і культура: Збірник наукових статей / за ред. А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута. – 2008. – Вип. 8-9. – С.239 – 243.

Фахове видання ВАК України

4
5.Комунікативні структури у романах Патріка Модіанодрукована

Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. В.Д. Будака,М.І.Майстренко. – М.: МНУ імені В.О. Сухомлинського. – 2013. – Вип. 4.12(96). – Серія «Філологічні науки». – С.75 – 78.

Фахове видання ВАК України

3
6.Наративні стратегії Патріка Модіано: традиція і новаторстводрукована

Літературознавчі студії. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. – 2014. – Вип.43. – Ч. 1. – С. 208 – 213.

Фахове видання ВАК України

5
7.Особливості інтермедіального коду прози Патріка Модіанодрукована

Літературознавчі студії. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. – 2014. – Вип.42. – Ч. 1. – С. 344 – 359.

Фахове видання ВАК України

5
8.Принципи інтрмедіальності у прозі Патріка Модіанодрукована

Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету LINGUAPAX – VIII «Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ». Філологія. Педагогіка. Психологія. – К.: КНЛУ. – 2007 – Вип. 14. – С.136 – 138.Наукові записки. – Острог, 2012. – Вип.25. – С. 86-89.

Фахове видання ВАК України

4
9.Принцип «камери» як спосіб світосприйняття у романі Патріка Модіано «Кафе втраченої молодості»друкована

Літературознавчі студії. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. – 2013. – Вип.40. – Ч.1. – С. 277 – 284.Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики:  зб. Наук. Пр. – К., 2012. – Вип.28. – С. 272-283.

Фахове видання ВАК України

11
10.Репрезентація візуальної образності у романах Патріка Модіанодрукована

Літературознавчі студії. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. – 2013. – Вип.39. – Ч. 1. – С.312 – 319.

Фахове видання ВАК України

7
11.Художественная реализация техники “якоря” в романах Патрика МодианодрукованаАктуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М.: Институт стратегических исследований. – 2014. – № 07(66). – Ч. 1. – С. 225 – 227. – ISSN 2073-0071.2
12.Феномен пам’яті у романах Патріка МодіанодрукованаЛітературознавчі студії. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. – 2005. – Вип.12. – С.158 – 161.3
2. Навчальні посібники
1.English for masters in business administrationдрукованийПосібник з англійської мови для магістрів МВА та спеціальності “Менеджмент”. – К., 2012. – 256с.256Даньке-вич Л.Р., Ямнич Н.Ю.
2.English for specific purposesу друціГриф МОН України (лист від 02.07.2014 №1/11-10149).425Харчук Н.С., Даньке-вич Л.Р.

Біографія

Народилася 08.11.1983 р. у м. Києві.

У 2005 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (французька, англійська)», отримала кваліфікацію «Магістр».

З 10.2005 р. до 09.2008 р. навчалася в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн)

З 10.2008 р. до 09.2009 р. працювала на посаді викладача кафедри англійської мови природничих факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 09.2009 р. до 08.2010 р. працювала на посаді асистента кафедри англійської мови природничих факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 09.2010 р. працює асистентом кафедри іноземних мов природничих факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2015 р. захистила дисертацію на тему «Проза Патріка Модіано (принципи інтермедіальності)».