Кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов природничих факультетів

Контактна інформація

Телефон: +38(093) 609-73-88 (мобільний)

E-mail: mistigri@inbox.ru

Коло наукових інтересів

Прагмалінгвістика, комунікативна лінгвістика, теорія дискурсу, інноваційні технології викладання іноземних мов.

Навчальні курси:

  • Англійська мова
  • Англійська мова за професійним спрямуванням ННІ Інститут геології І-ІІІ курси

Публікації, статті

1) Мегела К.І. Англійські дискурсивні маркери у художньому перекладі: функціональний аспект / К.І. Мегела // Новітня філологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип.15 (35). – С. 204–213.

2) Мегела К.І. Відтворення прагматичного потенціалу дискурсивних маркерів в англо-українському перекладі (на матеріалі українських перекладів роману Д. Лоуренса «Коханець Леді Чаттерлей») / К.І. Мегела // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики:  зб. наук. пр. / М‑во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К., 2010. – Вип. 17. – С. 277–286.

3) Мегела К.І. Гендерні індикатори у перекладі дискурсивних маркерів (на матеріалі англо-українських перекладів художніх творів ХХ століття) / К.І. Мегела // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. пр. / відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2010. – Вип.8. – С. 340–347.

4) Мегела К.І. Джерела варіативності перекладу дискурсивних маркерів / К.І. Мегела // Наукові записки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – С. 537–543.

5) Мегела К.І. Синонімічна різноманітність відтворення дискурсивних маркерів у художньому перекладі / К.І. Мегела // Новітня філологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип.40. – С. 184–195.

6) Мегела К.І. Чинники множинності відтворення дискурсивних маркерів (на матеріалі українських перекладів твору Р.Л.Стівенсона “Острів скарбів”) / К.І. Мегела // Мовні і концептуальні картини світу: Зб.наук.пр. –К.: “Київський університет”, 2011. – Вип.37. – С. 55–62.

7) Мегела К.І. Огляд підходів до дискурсивних маркерів на сучасному етапі розвитку теорії перекладу / К.І. Мегела // Наукові записки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – Вип.104(1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – С. 280–283.

8) Мегела К.І. Лексикографічний опис дискурсивних маркерів як знаряддя для перекладача художньої літератури / К.І. Мегела // Наукові записки. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 25. – Серія «Філологічна». – С. 86–89.

9) Мегела К.І. Відтворення стильової своєрідності оригіналу у перекладі дискурсивних маркерів / К.І. Мегела // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К., 2012. – Вип. 28. – С. 272–283.

10) Мегела К.І. Методика аналізу відтворення дискурсивних маркерів у художньому перекладі / К.І. Мегела // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київський університет», – Вип. 1 (48). – 2015 p.

Біографія

Народилася 19.02.1983 р.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська, французька)» та здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з англійської і французької мов та зарубіжної літератури, викладача (2005 р.), у 2013 році захистила дисертацію на тему «Відтворення дискурсивних маркерів в українських перекладах англомовних художніх творів», досвід роботи в університеті з 2012 року.

Пройшла курс підвищення кваліфікації у Вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ, де працювала на посаді викладача з 2005 до 2007 року.

Бере участь в організації щорічної міжфакультетської олімпіади з англійської мови для студентів 1 курсу природничих спеціальностей, у методичних семінарах та вебінарах, організованих видавництвами Macmillan та Pearson.

Стажування:

У Британській Раді (Київ, 2017) та Західно‑Фінляндському коледжі (Гуйттінен, 2017)