Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів

Контактна інформація

Телефон: (044) 259-70-12 (робочий)

E-mail: circumstanta@gmail.com

Коло наукових інтересів

Прагматика, комунікативна лінгвістика, семантика, дискурс аналіз, семіотика.

Навчальні курси:

 • Порівняльна лексикологія англійської та української мов
 • Семантико-стилістичні особливості перекладу
 • Прагматика, ТПП, ESP (Geosciences)

Публікації, статті

 1. Mironchuk, T. & Odarchuk, N. English Justification Discourse: Towards the Illocutionary Force // East European Journal of Psycholinguistics, Vol. 3(3), 2016 /available at: http://eepl.at.ua/ and https://zenodo.org/ Index Сoperniсus
 2. Мірончук Т., Одарчук Н. Інсургентна мовна особистість в британській лінгвокультурі // Науковий Вісник СЄУ ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2016. – № 6. – С. 41–46. Фахове видання
 3. Мірончук Т. Порівняльна лексикологія англійської та української мов / навч. посіб. з грифом МОН України. – Київ: Вид. Дім «Персонал», 2013. – 182 с.
 4. Мірончук Т. А., Одарчук Н. А., Рогатюк А. Є. Практикум перекладу / навч. посіб. з грифом МОН України. – Луцьк: ВІЄМ, 2012. – 214 с.
 5. Т.А. Мірончук, Т.В. Пастушенко, О.А. Лященко та інші. English for Earth Students (для студентів 3 курсу напряму «Геологія») / навч. посіб. з грифом МОН України. – Київ:ВПЦ «Київський університет», 2011. – 220 с.

Біографія

Народилася 1966 року.

Закінчила ВНЗ Луцький педагогічний інститут ім. Лесі Українки за спеціальністю «англійська і німецька мови», отримала кваліфікацію «вчитель англійської та німецької мов».

Захистила дисертацію на тему «Семантика та прагматика висловлень виправдання в сучасній англійській мові», 1998 р.

Досвід роботи в університеті понад 25.

Досягнення:

 1. Лінгвістичний семінар «Ключові проблеми германського та романського мовознавства» (СНУ, 2015, 118 год.)
 2. ESP Teacher Development Course (British Council, 2015, 38 hours)
 3. Навчання за курсом «Пріоритети романського та германського мовознавства» (Луцьк, 2014, 58 год.)