Асистент кафедри іноземних мов природничих факультетів

Контактна інформація

Телефон:    (096) 706-41-41(мобільний)

(044) 259-70-12 (робочий)

E-mail: rud.svetlana55@gmail.com

Коло наукових інтересів

Методика викладання англійської мови на неспеціальних факультетах.

Навчальні курси:

  • Іноземна (англійська) мова (за професійним спрямуванням) для студентів 1–3 курсів географічного, геологічного факультетів та Військового інституту

Публікації, статті 

  1. Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня А1–А2 галузі знань 1401 сфера обслуговування, спеціальності 6.140103 туризм. – К.: Чорнило, 2016. – 128 с.

Розробники: к. філол. н., доц. Т.О. Мизин, к. пед. н., доц. М.В. Денисенко, к. філол. н., доц. Т. В. Пастушенко, асист. С. М. Рудь.

  1. Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня А2–В1 галузі знань 1401 сфера обслуговування, спеціальності 6.140103 туризм. – К.: Чорнило, 2016. – 132 с.

Розробники: к. філол. н., доц. Т.О. Мизин, к. пед. н., доц. М.В. Денисенко, к. філол. н., доц. Т.В. Пастушенко, асист. С.М. Рудь.

  1. Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня В1 галузі знань 1401 сфера обслуговування, спеціальності 6.140103 туризм. – К.: Чорнило, 2016. – 132 с.

Розробники: к. філол. н., доц. Т.О. Мизин, к. пед. н., доц. М.В. Денисенко, к. філол. н., доц. Т.В. Пастушенко, к. філол. н., доц. Т.А. Мірончук, асист. С.М. Рудь.

Cтатті:

  1. У збірнику “VITA BREVIS, MEMORIA LONGA”, присвяченому пам’яті видатного українського мовознавця Юрію Олексійовичу Жлуктенку – К.: Логос, 2015.

ІІ Міжнародна конференція «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі», КНУ, економічний факультет, 6.10.2016.

Біографія

Народилася 01.05.1955 р.

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет романо‑германської філології за спеціальністю «англійська мова і література», отримала кваліфікацію «філолог, викладач англійської мови», 1980 рік).

Досвід роботи в університеті: загальний стаж – 44 роки, педагогічний – 26.

Нагороди:

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України (1984 р.)