Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів

Контактна інформація

Телефон:         (097) 892-22-12(мобільний)

(044) 259-70-12 (робочий)

E-mail: o_shevchenko@rocketmail.com

Коло наукових інтересів

Методика викладання англійської мови на неспеціальних факультетах.

Навчальні курси:

 • Загальна англійська мова для студентыв 1 курсу
 • Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів 3–4 курсів географічного факультету

Публікації, статті 

Навчальні програми:

 1. Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня А1–В2 галузі знань 0401 природничі науки, 0801 геодезія та землеустрій, спеціальності 6.040104 «Географія», 6.040105 «Гідрометеорологія», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» Розробник: к. філол. н., доц. О.К. Шевченко к. філол. н., к. філол. н., доц. Т.О. Мизин, к. філол. н. Ю.В.Кишеня – К.: Чорнило, 2014. – 25 с.
 2. Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів ОКР «Бакалавр» третього року навчання рівня А2–В1 галузі знань 0401 природничі науки, 0801 геодезія та землеустрій, спеціальності 6.040104 «Географія», 6.040105 «Гідрометеорологія», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» Розробник: к. філол. н., доц. О.К. Шевченко – К.: Чорнило, 2014. – 59 с.
 3. Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів ОКР «Бакалавр» четвертого року навчання рівня В1–В2 галузі знань 0401 природничі науки, 0801 геодезія та землеустрій, спеціальності 6.040104 «Географія», 6.040105 «Гідрометеорологія», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» Розробник: к. філол. н., доц. О.К. Шевченко – К.: Чорнило, 2014. – 59 с.

Навчальні посібники:

 1. О.К. Шевченко Англійська мова для географів: Навчальний посібник для студентів третього курсу. За ред. д-ра геогр. наук К.В. Мезенцева. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. – 143 с. (Під грифом МОН)
 2. О.К. Шевченко English for Geographers. Англійська мова для географів: Навчальний посібник для студентів четвертого курсу. За ред. д‑ра геогр. наук К.В. Мезенцева. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. – 130 с. (Під грифом МОН)
 3. Т.О. Мизин, О.К. Шевченко English for Geographers. Англійська мова для географів: Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей. За ред. д-ра геогр. наук К.В. Мезенцева. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 137 с.

Cтатті:

 1. Шевченко О.К. Імпліцитні порівняння як засіб маніпуляції в рекламі // Іноземні мови на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць. – Випуск 6. – Київ, 2012. – С. 150–159.
 2. Шевченко О.К. Вербалізація мегаконцепту «ландшафт» в англомовній картині світу // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць. – Випуск другий. – Київ, 2015. – С. 30–39.
 3. Шевченко О.К. Вербалізація мегаконцепту «водний простір» в англомовній картині світу // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць. – Випуск четвертий. – Київ, 2017. – У друці

Біографія

Народилася 24.05.1974 р., закінчила Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького за спеціальністю «англійська, німецька мови», отримала кваліфікацію «вчитель англійської та німецької мов», працюю викладачем у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 2011 року.