Кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів

Контактна інформація

Телефон:    (050) 311-77-05 (мобільний)

(044) 259-70-12 (робочий)

E-mail: ayarova@ukr.net

Коло наукових інтересів

Проблеми міжкультурної комунікації та новітні технології методики викладання англійської мови.

Практичні курси:

  • Англійської мови
  • Англійської мови за професійним спрямуванням
  • Англійської мови для аспірантів на географічному факультеті

Відповідно до навчальної програми курсу іноземної мови за професійним спрямуванням займається складанням навчальних програм та екзаменаційних матеріалів.

Публікації, статті

Загальна кількість праць – 35, у фахових виданнях – 8, у закордонних виданнях – 3, кількість навчальних посібників – 5.

Біографія

У 1972 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов.

У 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

Стаж науково‑педагогічної роботи 32 роки, з них в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – 5 років.

Бере участь у роботі науково‑методичних семінарів кафедри іноземних мов природничих факультетів, а також зарубіжних фахових організацій National Geographic Learning, компанії Лінгвіст та RS Global Media. Є постійним автором ISPC WORLD Science, який входить до складу науко‑метричних баз Index Copernicus, Google Scholar, Science Index.