Бабенко Тамара Василівна

Завідувач кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології, кандидат наук, доцент кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології

Контактна інформація

Тел.: (044) 521-32- 66 (робочий)

E –mail: babenkotamara22@ukr.net

Навчальні курси:

  • «Академічне письмо» для студентів-магістрів спеціальності «Гендерні студії» факультету соціології
  • «Написання наукових текстів англійською мовою» для студентів-магістрів спеціальності «Соціологія» факультету соціології
  • «Академічне письмо» для аспірантів факультетів психології та соціології
  • «Професійно-орієнтована англійська мова» для студентів факультету психології

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, формування компетентностей з академічного письма для науковців.

Публікації, статті.

Науковий доробок складає 46 публікацій. Основні навчально-методичні праці:

Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови: Цикл лекцій. Львів, Вид. центр  Льв. ун-ту імені Івана Франка, 1999;

Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навч. посіб., К., Арістей, 2005;

Бабенко Т.В. Формування естетичного смаку засобами англійської мови: Навч. посіб., К., ВПЦ «Київський університет», 2009;

Бабенко Т.В. Основи формування іншомовної комунікативної компетенції у середній загальноосвітній школі: Навч. посіб., К., ТОВ «Вольф», 2009;

Бабенко Т.В. Стислий курс синтаксису англійської мови: Навч. посіб., К.: ВПЦ «Київський університет», 2015;

Бабенко Т.В. Abstracts & annotations: Навч. посіб., К.: ВПЦ «Київський університет», 2018;

Бабенко Т.В. Програми курсів: «Англійська мова» (граматичний аспект) для спеціальності 6.020303 «Східні мови та літератури» ОКР «Бакалавр» (2012);

Бабенко Т.В. «Комунікативні стратегії» (граматичний аспект) для спеціальності 8.020303 «Східні мови та літератури» ОКР «Магістр» (2012);

Бабенко Т.В. «Написання наукових текстів англійською мовою» для  6.03.01.01 ОКР «Магістр» (2017);

Бабенко Т.В. Наукові статті за темами наукових інтересів.

Біографія

З 2002 року працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами іноземних мов» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). У 2007 отримала посаду доцента кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики, а у 2008 році – звання доцента. З грудня 2012 року – завідувач  кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології.

Стажування: Викладання англійської мови для специфічних потреб (British Council, 2015).