Ткаченко Анатолій Олександрович

Доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості.

Контактна інформація

Телефон:    (097) 444-91-67 (мобільний)

(044) 239-33-68 (робочий)

Сторінка у фейсбуці: https://www.facebook.com/anatoliy.tkachenko.9

Коло наукових інтересів

Художня література і мистецтво, теорія літератури, зокрема віршознавство, текстологія, літературознавча стилістика, теорія і практика редагування, інтерсеміотика.

Навчальні курси:

  • Теорія літератури – магістри 1‑го року навчання
  • Практика художньої творчості – магістри 1‑го року навчання
  • Майстерня поезії – 1‑й курс бакалаврату
  • Майстерня перекладу – 2‑й курс бакалаврату
  • Практика прозової творчості та публіцистики – 3‑й курс бакалаврату
  • Теорія і практика редагування – 4‑й курс бакалаврату
  • Теорія і практика літературної творчості – 4‑й курс бакалаврату
  • Кіносценарій як літературна творчість – 4‑й курс бакалаврату

Публікації, статті

Понад 200 наукових і навчально‑методичних праць, із них 2 одноосібні та 5 колективних монографій, 1 підручник і 1 посібник (обидва з грифом МОН):

  1. Мистецтво слова: (Вступ до літературознавства): Підручник для гуманітаріїв // К.: Правда Ярославичів, 1998. – 448с. 2‑е вид., випр. і доповн. // К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. – 448 с. (35,5 арк.).
  2. Теорія літератури: Навчальний посібник для студентів ОКР «Магістр» спеціальності «Мова і література (англійська). (Гриф МОН України, лист №0/11‑16540 від 24.10.12) / А.О. Ткаченко, Ю.М. Бумбур. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2015. – 408 с. (25, 5 друк. арк.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bohdan-digital.com/catalog/vycsha-shkola/869/

Біографія

Народився 02.02.1948 р., закінчив філологічний факультет Чернівецького державного університету (1971, спеціальність – філолог, кваліфікація – викладач російської мови і літератури); досвід роботи в університеті 27 років; стажувавався у Ґрайфсвальдському університеті (Німеччина). Відзначений Подякою Голови Київської міської державної адміністрації «За вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності», Подякою МОН України за плідну співпрацю в проведенні Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 11 класу, Подякою МОН України за роботу головою обласної комісії з літературознавства МАН, здобув відзнаку в номінації «Пісенна лірика» Міжнародного конкурсу «Коронація слова».