Радишевський Ростислав Петрович

Радишевський Ростислав Петрович

Член‑кореспондент НАНУ, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри полоністики.

 

Контактна інформація

Телефон: (044) 239‑34‑31(робочий)

E-mail: rostyslav.r58@gmail.com

 

Коло наукових інтересів

Українсько-польські взаємини від давнини до сучасності, польський романтизм, «українська школа» в польському романтизмі, українська і польська література кінця 19–поч. 20 ст.

 

Навчальні курси:

  • Історія польської літератури
  • Історія слов’янського перекладознавства
  • Літературні школи і напрями у польській літературі
  • Становлення і здобутки української транслатології
  • Слов’янська література в контексті Європи.

 

Публікації, статті

Автор 350 праць, 7 монографій, 4 антологій.

Найновіші публікації:

1.Dialogi Kraszewskiego z Ukrainą // Kraszewski i wiek XIX. Studia / Red. Jarosław Ławski. – Białystok, 2014. – S. 205–221. – 0,8 др. арк.

2.Сучасна рецепція творчості Шевченка у Польщі // Полоністичні та порівняльні студії. Збірник наукових статей. – Київські полоністичні студії. Т. ХХVІ – К.: ВПЦ КНУ, 2015. С. 8–67 – 4 др. арк.

3.Політичні інтенції творчості А.Н. Коженьовського // Полоністичні та порівняльні студії. Збірник наукових статей. – Київські полоністичні студії. Т. ХХVІ – К.: ВПЦ КНУ, 2015. С. 426–434 – 0,5 др. арк.

4.Станіслав Оріховський. Новий погляд крізь століття // Полоністичні та порівняльні студії. Збірник наукових статей. – Київські полоністичні студії. Т. ХХVІ – К.: ВПЦ КНУ, 2015. – С. 523–527 – 4 др. арк.

5.Монографічне охоплення творчості Тараса Шевченка у студіях Мар’яна Якубця. Полоністичні та порівняльні студії. Збірник наукових статей. – Київські полоністичні студії. Т. ХХV – К. : Університет «Україна», 2015. – С. 6–11.

6.Богдан Лепкий – невтомний популяризатор творчості Тараса Шевченка // Первісність життєвих змагань : наук. зб. на пошану доктора філологічних наук, професора, академіка Вищої школи України Миколи Зимомрі / Заг. ред. Р. Радишевського, М. Ткачука, І. Добрянського, І. Зимомрі. – Київ – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. ХVІІІ. – Ч. 2. – С. 191–203. – (Студії з україністики).

7.Драматургічні виміри Юрія Косача: на перехресті епох // Студії з україністики / заг. ред. Р. Радишевського ; Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін‑т філол. КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін‑т л‑ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Вип. ХVІ. – К.: Талком, 2016. – 591 с. – С. 431–464.

8.Етнографічно-антропологічні виміри польської поезії Льва Венглінського // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / наук. ред. та упоряд. Р. Радишевський ; Київ. нац. ун‑т ім. Тараса Шевченка, Ін‑т філол., каф. полоністики ; НАН України, Ін‑т л‑ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін‑т Івана Франка, Міжнар. шк. україністики. – К.: Університет «Україна», 2016. – Т. ХХVІІ. – 543 с. – С. 108–146.

9.Знайти себе в іншому (Людмилі Грицик – 70) // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / наук. ред. та упоряд. Р. Радишевський ; Київський нац. ун‑т ім. Тараса Шевченка, Ін‑т філол., каф. полоністики ; НАН України, Ін‑т л‑ри ім. Т. Г. Шевченка, Міжнар. шк. україністики. – К.: Університет «Україна», 2016. – Т. ХХVІІІ. – 495 с. – С. 402–413. (У співавторстві).

10.Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / наук. ред. та упоряд. Р. Радишевський ; Київський нац. ун‑т ім. Тараса Шевченка, Ін‑т філол., каф. полоністики ; НАН України, Ін‑т л‑ри ім. Т. Г. Шевченка, Міжнар. шк. україністики. – К. : Університет «Україна», 2016. – Т. ХХVІІ. – 543 с.

11.Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / наук. ред. та упоряд. Р. Радишевський ; Київський нац. ун‑т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., каф. полоністики ; НАН України, Ін-т л‑ри ім. Т. Г. Шевченка, Міжнар. шк. україністики. – К. : Університет «Україна», 2016. – Т. ХХVІІІ. – 495 с.

12.«Mnemosyne sławy» – емблематична композиція, присвячена Петру Могилі // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / наук. ред. та упоряд. Р. Радишевський ; Київський нац. ун‑т ім. Тараса Шевченка, Ін‑т філол., каф. полоністики ; НАН України, Ін‑т л‑ри ім. Т. Г. Шевченка, Міжнар. шк. україністики. – К. : Університет «Україна», 2016. – Т. ХХVІІІ. – 495 с. – С. 57–68.

13.Полоністичні та компаративні студії Євгена Нахліка (до 60-річного ювілею) // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / наук. ред. та упоряд. Р. Радишевський ; Київський нац. ун‑т ім. Тараса Шевченка, Ін‑т філол., каф. полоністики ; НАН України, Ін‑т л‑ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін‑т Івана Франка, Міжнар. шк. україністики. – К. : Університет «Україна», 2016. – Т. ХХVІІ. – 543 с. – С. 519–540.

14.Польська література Правобережної України в дослідженнях Володимира Єршова (До 60-річного ювілею вченого) // Волинь–Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – № 27. – Житомир, 2016. – С. 7–17.

 

Біографія

Народився 28.03.1948 р. у с. Бухарів Острозького району Рівненської області. У 1975 році закінчив КУТШ, за спеціальністю філолог‑славіст, викладач польської та української мови і літератури, з 1978 р. – науковий співробітник Інституту літератури НАН України. Після закінчення аспірантури, захистив кандидатську дисертацію (1979 р.) на тему: «Леся Українка і польська література» за спеціальністю 10.01.03 – література слов’янських народів, 10.01.01–українська література, а у 1996 році захистив докторську дисертацію на тему: «Польськомовна українська поезія кінця ХVІ початку ХVIIІ ст.» за спеціальністю 10.01.03 – література слов’янських народів, 10.01.01 – українська література. З 1998–2000 перебував на посаді професора кафедри слов’янської філології. Член‑кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор. З 2000 р. по теперішній час – завідувач кафедри полоністики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Директор Центру полоністики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Упорядник, автор передмов і редактор двомовних антологічних видань творів Ю. Словацького, Я. Івашкевича, «Передзвони Польської лютні», наукової серії «Київські полоністичні студії», «Літературні палімпсести», «Студії з україністики»; серії двомовних українсько-польських видань «Бібліотека польської літератури».

Член реакційної колегії, редакцій та серій: «Слово і Час», «Волинь–Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем» (Житомир), Українська полоністика (Житомир), «Barok» (Варшава), «Colloquia orientalia Bialostocensia» (Białystok). Автор численних перекладів польськомовних стародруків, дослідник творчості О. Олеся, Тараса Шевченка, Івана Франка, учасник та організатор численних міжнародних конференцій.

Підготував понад 30 кандидатів філологічних наук та 7 докторів філологічних  наук зі спеціальностей 10.01.03 – література слов’янських народів, 10.01.01 – українська література, 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.39. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка.

Під керівництвом проф. Радишевського Р.П. у період з 2010–2016 рр. було організовано і проведено:

  • Міжнародну науково‑практичну конференцію «Європейський вимір української полоністики» (11–13 жовтня 2007 р. – Київ, Умань, Ірпінь).
  • Міжнародну інтердисциплінарну наукову конференцію «Польсько‑український бюлетень»: європейська традиція діалогу культур» (22–24 вересня 2010 року), присвячену 10‑літтю заснування кафедри полоністики Інституту філології.
  • Міжнародна наукова конференція «Універсум Юзефа Ігнація Крашевського» (Київ–Житомир,12–15 жовтня 2012 року).
  • Міжнародну інтердисциплінарну наукову конференцію «Традиція – сучасність пограниччя: письменство, освіта, історія», організовану з нагоди 15‑річчя заснування кафедри полоністики (21–24 вересня 2015 року).
  • Міжнародну інтердисциплінарну наукову конференцію «Іван Франко і польська культура», організована з нагоди 160 річниці від дня народження і 100 річниці від дня смерті видатного українського письменника (13–14 жовтня 2016 року).

Нагороди:

Відзнака Польщі «За заслуги перед польською культурою» ( 1999 р.)

Медаллю на відзнаку молодих вчених НАН України (1978 р.)

медаллю «Міцкевич–Пушкін» за поширення польської культури і науки (2002 р.)

У лютому 2009 р. отримав  звання члена‑кореспондента НАН України. Нагороджений відзнакою Польщі «За заслуги перед польською культурою» (2013 р.)

У 2012 році отримав звання Дійсного Члена Польської Академії Умєєнтності (Знань). Нагороджений Орденом Кирила і Мефодія. Нагорода Православної Церкви (2015 р.)