Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-33-49 (робочий)

E-mail: lkostych@ukr.net

Коло наукових інтересів

Граматика сучасної української мови; історія української мови; історична дериватологія української мови; культура української мови; функційна лінгвістика; прагмалінгвістика.

Навчальні курси:

 • Сучасна українська мова. Парадигмологія – 3 курс
 • Сучасна українська мова. Синтаксис – 3, 4 курс
 • Актуальні проблеми граматики – магістри 1 курс
 • Функційна лінгвістика – магістри 1 курс
 • Українська мова в перекладознавчому аспекті – магістри 1 курс

Публікації, статті

Монографії:

 1. Історія суфіксальної деривації якісних прикметників української мови. Монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – 228 с.
 2. Історія української мови. Словотвір. Частина ІІ. Прикметник [наукове видання] / Л. М. Костич, Р. О. Коца, В. В. Німчук. – К., 2016. – С. 4–45, 50–58, 66 (у співавт.).

Наукові статті:

 1. Семантико-функціональний аспект аналізу українського історичного словотвору // Українське мовознавство. – Вип. 24. – К., 2002. – С. 30–39.
 2. 2. Категорія кількісної градації ознаки в українській мові // Лінгвістичні студії. Збірник наукових праць. – Вип. 11. – Ч. ІІ. – Донецьк, 2003. – С. 410–
 3. Вторинна функція флексії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2008. – Випуск 19. – С. 45–47.
 4. Словотвірна категорія речовинності в українській мові (деривати на -ан-) // Українське мовознавство. – Вип. 40. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – С. 23–32.
 5. Репрезентація часу в діахронії (ад’єктивні деривати) // У силовому полі мови. Інні Петрівні Чепізі / Ін-т укр. мови НАН України: упорядн.: Г. В. Воронич. – К.: КММ, 2011. – С. 107–112.
 6. Словотвірна категорія речовинності в українській мові (деривати на -н-) // Українське мовознавство. – Вип. 42. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 41–58.
 7. Питання словотвору в слов’янських граматиках // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. – Випуск 27. – К.: «Освіта України», 2015. – С. 85–93.
 8. Статус словотвірної категорії // Українське мовознавство. – Вип. 44. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 29–42.
 9. Структура і семантика Adj.Poss. // Українське мовознавство. – Вип. 45/1. – Міжвідомчий науковий збірник. – 2015. – С. 196–205.
 10. Граматичний статус складнопідрядних речень із катафорою // Українське мовознавство. – Вип. 46/2. – Міжвідомчий науковий збірник. – 2016. – С. 73–80.

Навчальні посібники:

 1. Основні засади функціональної граматики Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – 75 с.
 2. Основні принципи функціональної лінгвістики. Школи і напрями. Методичні вказівки до спецкурсу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – 35 с.
 3. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис: підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. – К.: Знання, 2010. – С. 298–370 (у співавт.).
 4. Суфіксальна деривація відносних прикметників української мови. – К., 2013. – 81с.
 5. Сучасна українська мова: Синтаксис: підручник / за ред. А. К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун‑т ім. Т. Шевченка. – К.: Знання, 2013. – С. 152–234 (у співавт.).

Біографія

Народилася 24.05.1970 р. в с. Лоташево, Тальнівського р‑ну, Черкаської обл.

У 1991 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (спеціальність «українська мова і література») та здобула кваліфікація «Філолог. Викладач української мови і літератури».

У 1991–1994 рр. навчалася в аспірантурі Інституту української мови Національної академії наук України.

У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування дериваційної системи прикметників української мови (якісні прикметники)» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

У 1994–1998 рр. працювала молодшим науковим співробітником відділу історії та граматики української мови Інституту української мови НАН України.

Удостоєна стипендії Президента України 1996–1997 рр.

З 1995 р. працює в Київському національному університеті імені Т. Шевченка: на посаді асистента кафедри сучасної української мови (до 1998 р. – за сумісництвом); з 2002 р. – на посаді доцента. 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри сучасної української мови (з 2017 р. – кафедри української мови та прикладної лінгвістики).