Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-33-49 (робочий)

E-mail: anmoj@ukr.net

Коло наукових інтересів

Поетика і граматика.

Навчальні курси:

 • Сучасна українська мова
 • Питання теорії поетичної мови
 • Перцепція поетичної мови

Публікації

Монографії, збірники праць:

 1. «Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: декодування Шевченкового вірша» (1997, 2006, 2013)
 2. «Традиції модерну і модерн традицій» (2001)
 3. «Динамічний аспект номінації» (2004)
 4. «Традиції модерну і модерн традицій. Книга друга» (2007)
 5. «Мова як світ світів: поетика текстових структур» (2008)
 6. «Філологічні студії» (2015)
 7. «Народна загадка в текстово-дискурсивному вимірі» (2016)
 8. «Текст як мистецька даність. Проблеми поетичної мови» (2018)

 Навчальні посібники: 

 1. «Українська література: Навчальний посібник (для студентів філологічних факультетів, у співавторстві, 1995).
 2. «Історія української мови: Хрестоматія» (для студентів філологічних факультетів, у співавторстві, 1996).
 3. «Гроно нездоланих співців: Навчальний посібник (для вчителів та учнів старших класів середньої школи (у співавторстві, 1997).
 4. «Філологія як українознавство: навчальний посібник» (у співавторстві, 2003).
 5. «Філологія як українознавство: методичні рекомендації до вивчення курсу» (у співавторстві, 2003).
 6. «Мова як українознавство (алфавітний бібліографічний покажчик, у співавторстві, 2003).
 7. «Структурно-семантична організація простого ускладненого речення» (Навч. посібник, 2006)
 8. «Історія української літератури ХХ століття: Посібник для студентів вищих навчальних закладів» (у співавторстві, 2007)..
 9. «Сучасна українська літературна мова» (Навч. посібник, 2009)
 10. «Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика» (Підручник, за ред., у співавторстві, 2010)
 11. «Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис» (Підручник, за ред., у співавторстві, 2013)
 12. «Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика» (Підручник, за ред., у співавторстві, 2013)
 13. «Сучасна українська літературна мова: Морфологія» (Підручник, за ред., у співавторстві, 2013)
 14. «Сучасна українська літературна мова: Синтаксис» (Підручник, за ред., у співавторстві, 2013)
 15. «Синтаксис української мови: Хрестоматія». (У 2 ч. / Упоряд. А. Мойсієнко, С. Шевель, В.Чумак, 2019. –Ч.1).
 16. «Синтаксис української мови: Хрестоматія» (У 2 ч. / Упоряд. А.Мойсієнко, С. Шевель, В.Чумак, 2019. – Ч.2).

Статті (Понад 300).

Поетичні збірки

 1. «Приємлю» (1986)
 2. «Сонети і верлібри» (1996, 1998)
 3. «Шахопоезія» (1997)
 4. «Сім струн» (1998, 1999)
 5. «Віче мечів» (1999)
 6. «Нові поезії» (2000)
 7. «Спалені камені» (2003)
 8. «Мене любов’ю засвітили скрипки» (2006)
 9. «Вибране» (2006)
 10. «З чернігівських садів» (2008)
 11. «Поезії. Стихотворения. Gedichte» (2013)
 12. «Леза зел: Книга верлібрів» (1016)
 13. «Синьоліт ліхтарів синьоирій: Книга сонетів» (2018).

Біографія

Народився 9 липня1948 року в с. Бурівка на Чернігівщині. Закінчив філологічний факультет Ніжинського державного педінституту ім. М. Гоголя (1971). У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Іменники‑деад’єктиви сучасної української літературної мови в ономасіологічному аспекті», докторську «Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: декодування Шевченкового вірша» у 1997 р. в Інституті української мови НАН України. У КНУ з 1993 р., з 2001 р. – професор, з 2001 р. − завідувач кафедри сучасної української мови − кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Відповідальний редактор міжвідомчого наукового збірника «Українське мовознавство», член ряду редколегій наукових видань України.

Професор‑візітієнт Варшавського університету (2012). З науковими доповідями виступав у Берлінському, Віденському, Краківському, Люблінському католицькому, Мінському, Оломовецькому, Санкт‑Петербурзькому, Тюменському університетах.

Член Національної спілки письменників України (1988), член Наукового товариства імені Шевченка (2013), Один із засновників гурту поетів‑паліндромістів «Геракліт» (1991).

Нагороди:

Лауреат літературних премій «Благовіст» (2001), імені Бориса Нечерди (2001), імені Івана Кошелівця (2003), імені Михайла Коцюбинського (2017).

Почесна грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Почесна відзнака Національної спілки письменників України (2008, 2013). Орден святих Кирила і Мефодія (2018).

Література про творчість А. Мойсієнка

Довідково-енциклопедичні видання:

 1. Українська літературна енциклопедія.–К., 1995.– С. 401-402;
 2. Калібаба Д. Відомі діячі культури, науки, політики Придесення.– Чернігів, 1995.– С. 86.
 3. Письменники України \ Упоряд. Давидюк Д. Г., Кореневич Л. Г., Павловська В. П.– Дніпропетровськ: Дніпро, 1996.– С. 198.
 4. Літературознавчий словник-довідник \ Гром’як Р. Т., Ковалів Ю. І. та ін.– К.: Академія, 1997.– С. 739-740.
 5. Повернення деміургів: Мала українська енциклопедія актуальної літератури.– Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998.– С. 75;
 6. Городнянщина літературна \ Савоста Т., Чередниченко Н., Калита В.– Городня. 2001.– С. 18.
 7. Євсієнко М. Словник видатних імен Городнянщини.– Городня, 2002.– С. 29.
 8. Поетичні голоси Чернігівщини.– Чернігів, 2003.– С. 221-225.
 9. Кияни: Біографічний словник.– К.: Фенікс, 2004.– С. 247
 10. Шевченкознавство в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860 – 2003).– К., 2004.– С. 153 – 154, 164 – 165, 167 – 168.
 11. Українська мова: Енциклопедія.– К.: Українська енциклопедія, 2004.– С. 396.
 12. Викладачі Ніжинської вищої школи: Бібліографічний покажчик.– Ніжин.– Ч. 4.– Кн.2.– 2005. – С. 72-73.
 13. Українська мова: Енциклопедія.– К.: Українська енциклопедія, 2007.– С. 388.
 14. Науково-дослідний інститут українознавства.– К., 2007.– С. 93.
 15. Імена України 2007: Біографічний енциклопедичний словник.– К.: Фенікс, 2007.
 16. Українські мовознавці та письменники-мовознавці: Довідник.– К., 2008.– С.177-178.
 17. Шевченкознавство в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860 – 2010).– К., 2011.– С. 335 – 336 та ін..
 18. Українська граматика в іменах: енциклопедичний словник-довідник.– Донецьк, 2013.– С. 245.
 19. Енциклопедія Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://eu.univ.kiev.ua/departments/instytut-ukrayinoznavstva/moysienko-anatoliy-kyrylovych/
 20. Мовознавча Ніжинщина: Довідник.− Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2017.− С. 97 – 98.
 21. Університетська шевченкіана: Довідковий посібник.− К.: Логос, 2017.− С. 225 – 226.

Періодичні, книжкові  видання

 1. Осадчук Петро. Вірші Анатолія Мойсієнка // Літературна Україна.– 1976.– № 82, 12 жовтня.– С. 2;
 2. Гуцало Євген. Анатолій Мойсієнко − поет не зі самоспонукання до творчості // Літературна Україна.- 1984, 17 травня.– С. 5;
 3. Володимиров С. „Моя любов у кожнім слові” // Комсомольський гарт.– 1986.–№ 50, 26 квітня.– С. 3;
 4. Гайчурський В. Спалах почуття // Друг читача.- 1986.– № 15, 10 квітня.– С. 5;
 5. Осадчук Петро. Слова, зігріті серцем // Мойсієнко А. Приємлю.-К., 1986;
 6. Сірий В. „Любов’ю засвітили скрипки” // Молода гвардія.– 1986.– № 161, 19 серпня.– С. 4;
 7. Сірий Василь. Поезія, зігріта серцем //Колгоспне життя.– 1986.– № 86, 19 липня.– С. 4;
 8. Рудик І. Шукатиму свій голос // Під прапором  Леніна.– 1987.– № 185, 20 листопада.– С. 3;
 9. Славинський Микола. І знову шукатиму // Літературна  Україна.- 1987.– № 35, 27 серпня.– С. 3;
 10. Сахон С. „Все справжнє тут” // Сільські новини.– 1988.– № 20, 16 лютого.– С. 3;
 11. Друга муза поета //Нова Україна.– 1995.– № 1, 7 грудня.– С. 16№
 12. Барна Володимир. Лемківщино, признаюсь у любові… // Наше слово (Варшава).– 1997.– № 21, 25 травня.– С. 4;
 13. Саченко Михайло. “Печаль моя і радосте моя, зрадливице моя й моя свята любове”// Літературна  Україна.- 1997.– №. 35, 9 жовтня.– С. 6;
 14. Сердюк Павло. Чернігівський вінок сонетів // Літературний Чернігів.– 1997.– № 10.– С. 78-79;
 15. Василенко Анатолій. Фролкін Андрій. Двох муз єднання // Укр. слово.- 1998.– Ч. 44, 5 листопада.– С. 15;
 16. Ковалів Юрій. Ушляхетнюючи пластику слова: штрихи до портрета // Літературна Україна.-1998.– № 30, 27 серпня.– С. 4;
 17. Погрібний А. Моноалітеративний вірш Анатолія Мойсієнка //Мойсієнко А. Сім струн.- К., 1998.– С. ІІ;
 18. Петровська Ніна. Поезія.Філософія. Настрій // Літературний Чернігів.-1998.- № 12.– С. 105-109;
 19. Солохненко Анатолій. Словом науковим і поетичним // Життя Полісся (Ріпки, Чернігів. обл.).– 1998.–  18 липня.– С. 7.
 20. Сапон Володимир. Така блакитна хвиля у Десни // Деснянська правда.– 1998.– № 109, 9 липня.– С. 4;
 21. Шахопоезія // Літературна Україна.– 1998.–№ 29, 20 серпня.– С. 4;
 22. Женченко Віктор. Спрага на двох // Освіта.- 1999.– № 9, 10-17 лютого.– С. 6;
 23. Логвиненко Олена. Артистизм паліндрома // День.- 1999.– 237, 22 грудня.– С.7;
 24. Рябий Василь. Цей загадковий паліндром // Світ молоді (Івано-Франківськ).– 1999, 13 серпня.– С. 4;
 25. Р. Г. Анатолій Мойсієнко. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту // Слово і час.– 1999.– № 3.– С. 36;
 26. Безпалько Петро. “Мудра гра” і поезія //Спортивна газета.–1999.– № 82, 11 червня.– С. 13;
 27. Шахопоезія // Кримська світлиця.– 1999.– № 7-8, 29 січня.– С. 12.
 28. Славинський Микола. “Самим собою стати”// Президентський вісник.–2000.– № 12, 12-18 вересня.– С. 26;
 29. Славинський Микола. Світлі мелодії рядків// Українська музична газета.– 2000.– №3.– С. 6;
 30. Роздольська І. Мистецтво рівноваги // Дзвін.– 2001.– №2;
 31. Сапон Володимир. При кетязі калини золотім // Гарт.– 2001.– № 23, 1 червня.– С. 13;
 32. Яровий Олександр. Солодка гіркота калини в новій книзі Анатолія Мойсієнка // Літературна Україна.–  2001.– № 8, 1 березня. – С. 6;
 33. Пашковський Є.– Мойсієнко А.  (ДІАЛОГ) Про „Нові поезії” і не тільки // Літературна Україна.– 2001.– № 20, 30 травня.– С. 5;
 34. Голобородько Ярослав. Контури  онтології модернізму (роздуми над зб. студій А. Мойсієнка) // Слово і час.– 2003.– С. 83-85;
 35. Горлач Леонід. Сповідник пошуку // Отчий поріг.– 2003.– Ч. 2.– С. 8;
 36. Зимомря Микола. „Поет за суттю, а не за хатніми мірочками” // Літературна Україна.– 2003.– № 7, 13 лютого.– С. 6;
 37. Зимомря Микола. Коли бувають строфи з мечів // Галицька зоря.– 2003, 25 лютого.– С. 4;
 38. Зимомря Микола. Синтез акварельної поезії // Гуманістичний збірник.– Львів, 2003.– С. 59-64;
 39. Зимомря Микола. Сонце при калині, або слово про Анатолія Мойсієнка // Соборність.– 2003.– Ч. 2.–  С. 42-45;
 40. Зимомря Микола, Білоус Олександр. Неспалені строфи Анатолія Мойсієнка // Мойсієнко Анатолій. Спалені камені.– Вінниця: Нова книга, 2003.– С. 3-10.
 41. Павленко Марина. На межі чаклунства // Освіта України.– 2003.– № 12, 14 лютого.– С. 7;
 42. Саченко Михайло. Поетична загадка Анатолія Мойсієнка // Слово Просвіти.– 2003.– Ч. 6.– С. 9;
 43. Славинський Микола. Аргумент єдиний – поезія // Урядовий кур’єр.– 2003.– № 32, 19 лютого,– С. 13;
 44. Логвиненко Олена. Лабіринтами незвіданого шукає поет спалені камені і себе // Україна.– 2005.– №2-3.– С. 53.
 45. Білозуб А. Метафора у художньо-поетичному мовленні Анатолія Мойсієнка // Лінгвістичні студії. Збірник наук. праць Вип. 14.﹘ Донецьк, 2006.﹘ С. 181 ﹘ 184.
 46. Жулинський Микола. Дух, що єднається зі світом інших // Мойсієнко Анатолій. Вибране: Поезії і переклади.– К.: Фенікс, 2006.– С.3-9.
 47. Єрмоленко С.С. Рец.: Мойсієнко А.К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: Декодування Шевченкового вірша.– К., 2006.– 300 с. // Мовознавство.− 2007.− № 1.− С. 85-87.
 48. Пономаренко А. Ю. Декодування Шевченкових текстів у працях А. Мойсієнка // Слово Тараса Шевченка в полікультурному середовищі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції.– Сімферополь, 2006. – С. 140 – 146.
 49. Муромцева О. Новий підхід у декодуванні Шевченкового вірша (Мойсієнко А.К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: Декодування Шевченкового вірша.– К., 2006.– 300 с.) // Українська мова.−  2007.− № 3.− С. 132-136.
 50. Загнітко А., Радіонова Т. Синтаксис української мови у вищій школі (Мойсієнко А. К. Структурно-семантична організація простого ускладненого речення.− К.:Київ. ун-т, 2006.− 167 с.) //  Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць.− Донецьк.− Вип. 15.− 2007.− С. 544-546.
 51. Ільницький М. Маргінальність чи зміна парадигми? // Слово і час.– 2007.– №10
 52. Завгородній Юрій. Три іпостасі поета, літературознавця, мовознавця Анатолія Мойсієнка // Літературна Україна.– 2007, №18, 17 травня.
 53. Левицький В’ячеслав. «Зневіритись у слові – це як зло» // Літературна Україна.– 2008, №1, 10.01.2008.– С.6.
 54. Андріяш О. Ідіостиль Анатолія Мойсієнка // Вісник Київського славістичного університету: Серія «Філологія».– 2008.– Вип. 37.– С. 211-216.
 55. Черевченко О. Оригінальний світ поета (спостереження над поетичним ідіостилем Анатолія Мойсієнка) // Українська мова.– 2008.– №2. – С. 128-133.
 56. Завгородній Ю. Покликання поета  // Літературна Україна.– 2008, №30, 07.08.2008.– С.2.
 57. Науменко Н. Вітражі та пейзажі Анатолія Мойсієнка // Українська мова й література в середніх школах, ліцеях та колегіумах.– 2008.– №6. – С. 70-78.
 58. Мосенкіс Ю. Поетика мовознавчої праці // Українська мова.– 2008.– №2.– С. 121-127.
 59. Вільчинський О. Подих чернігівського саду// 20 хвилин.– 2009.–№10.– С. 8.
 60. Вільчинський О. Співець чернігівських садів (Інтерв’ю з А. Мойсієнком). // 20 хвилин.– 2009.–№ 40.– С. 8.
 61. Капуста В. Шахівниця, коронована словом // Проблеміст України.– 2009.– №1.– С.40-44.
 62. Кравець Л. “І слово, нами мовлене колись мов ожило і знов забрунькувало…”(про поетичну метафору А. Мойсієнка) // Культура слова.– К., 2009– Вип 71.– С.54-57.
 63. Кузьменко В. Обличчям до сонця: традиції модерну і модерн традицій як джерела поетики Анатолія Мойсієнка // Літературний Чернігів.– 2009.– № 2.– С. 144-149.
 64. Ільницький М. На перехрестях віку: У трьох книгах.– Кн. І.– К., 2009.– С. 300-304.
 65. Світ мови: Поетика текстових структур: Наук. Збірник на пошану проф. А. Мойсієнка.– К.-Дрогобич, 2009.– 444:
 66. Білозуб А. Звукова організація поетичної мови Анатолія Мойсієнка, с. 26-28;
 67. Гуйванюк Н. Поетика синтаксичних структур: ознаки-маркери творчості Анатолія    Мойсієнка, с. 37-48;
 68. Калашник В. Мовна особистість митця в індивідуально-авторській поетичній картині світу (Спостереження над лірикою А. Мойсієнка), с. 65-69;
 69. Мосенкіс Ю. Поетика мовознавчої праці, с. 100-106;
 70. Черевченко О. Оригінальний світ поета (Із спостережень над поетичним ідіостилем Анатолія Мойсієнка), с.140-145;
 71. Андріяш О. Поетика сучасної української зорової поезії, с. 153-163;
 72. Голобородько Я. Ґросмайстер версифікації (поезія Анатолія Мойсієнка в координатах знакових тнденцій), с. 197-200;
 73. Кравець Л. Метафора у структурі віршового тексту А. Мойсієнка, с. 230-234;
 74. Кузьменко В. Обличчям до сонця: Традиції модерну і модерн традицій як джерела поетики Анатолія Мойсієнка, с. 235-239;
 75. Плющ М. Своєрідність мистецького почерку (Поезія Анатолія Мойсієнка), с. 289-295;
 76. Зимомря М. Анатолій Мойсієнко як поет, учений,педагог, с. 430-435.
 77. Гуйванюк Н. Поетика синтаксичних структур: ознаки-маркери творчості Анатолія Мойсієнка // Гуйванюк Н.В. Слово ­− Речення –Текст: Вибрані праці.– Чернівці, 2009.–С. 470-478.
 78. Бойко Н. Світ мови і поетика світу (Анатолій Мойсієнко. Мова як світ світів. Поетика текстових структур) // Альма матер (Ніжин).− 2010.− №5.− С. 3-4.
 79. Бойко Н. “У точності науки яке мистецтво і натхнення є!”(Анатолій Мойсієнко. Мова як світ світів. Поетика текстових структур) // Українська мова.– 2010.– №2.– С. 118-127.
 80. Науменко Наталія. Чароманть запахущого слова (Мойсієнко А. З чернігівських садів. Нові сонет і верлібри.− Умань: Софія, 2008) // Літературна Україна.– 2010.- № 14, 22 квітня.− С. 7.
 81. Сабліна С. Новий навчальний посібник із синтаксису української мови: цілісність, доступність і науковість  (Мойсієнко А. Сучасна українська мова. Синтаксис простого ускладненого речення.– К.: Персонал, 2009.– 207 с.) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.– 2010.– №5.– С.120-122.
 82. Баран Є. “Печаль трави на відстані дощів”: поетичний сад Анатолія Мойсієнка // Українська літературна газета.– 2011.– №5, 11 березня.– С.13.
 83. Степаненко М. “Маєстат… добірного слова” поета, мовознавця, літературознавця Анатолія Мойсієнка // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т. ім. В. Винниченка.– Кіровоград, 2013.– Вип. 117.– С. 12– 21.
 84. Вокальчук Г., Вокальчук Є. Неологія Анатолія Мойсієнка на тлі словотворчої практики поетів ХХ –ХХІ століть // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т. ім. В. Винниченка.– Кіровоград, 2013.– Вип. 117.– С.21 – 25.
 85. Кравець Л. Інтелектуалізація української поетичної метафори // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т. ім. В. Винниченка.– Кіровоград, 2013.– Вип. 117.– С.26 – 29.
 86. Капуста В. Шахові образи в поетичному контексті // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т. ім. В. Винниченка.– Кіровоград, 2013.– Вип. 117.– С.29 – 35.
 87. Берковець В. Звукосимволізм у поезії Анатолія Мойсієнка // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т. ім. В. Винниченка.– Кіровоград, 2013.– Вип. 117.– С. 35– 38.
 88. Коломийцева В. Час як минуще й вічне в поетичному світі Анатолія Мойсієнка // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т. ім. В. Винниченка.– Кіровоград, 2013.– Вип. 117.– С. 39– 44.
 89. Мацько О. Семантико-стилістичні особливості порівнянь у поезіях Анатолія Мойсієнка // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т. ім. В. Винниченка.– Кіровоград, 2013.– Вип. 117.– С. 44 – 47.
 90. Назарець В. Внутрішньотекстовий адресат та форми його художньої реалізації в адресованій ліриці А. Мойсієнка // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т. ім. В. Винниченка.– Кіровоград, 2013.– Вип. 117.– С. 47– 51.
 91. Аскарова В. Пейзажна лірика А. Мойсієнка: образно-тематичні домінанти // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т. ім. В. Винниченка.– Кіровоград, 2013.– Вип. 117.– С. 51 – 55.
 92. Аскарова В. Образ весни в пейзажній ліриці А. Мойсієнка // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Філологічні науки.﹘ 2013.﹘ Книга І.﹘ С. 174 ﹘ 177.
 93. Хлистун І. Онімна лексика в поетичній мові Анатолія Мойсієнка // Українське мовознавство.– 2013.– Вип. 43/1.– С. 31 – 36.
 94. Зимомря М., Жовтані Р., Шагала Л. Перекладацький доробок Анатолія Мойсієнка // Українське мовознавство.– 2013.– Вип. 43/1.– С. 42 –48.
 95. Науменко Н. Переклади поезій Анатолія Мойсієнка російською та німецькою мовами // Українське мовознавство.– 2013.– Вип. 43/1.– С. 48 – 58.
 96. Сеник Л. Майстер сонетного слова // Анатолій Мойсієнко. Ігор Трач. 121. Сонети і верлібри.− Париж – Львів – Цвікау: Бібліотека альманаху українців Європи “Зерна”, 2014.− С.69 – 74.
 97. Сторожук Х. Українська лексика субстратного й адстратного походження  в поетичному мовленні Анатолія Мойсієнка //  Мова та історія: Зб. наук. праць.﹘ 2014.﹘ Вип. 344.﹘ С. 4 ﹘ 10.
 98. Науменко Н. Вітражі та пейзажі Анатолія Мойсієнка // Науменко Н. Кому не мріялось, що є незнана Муза.− К.:Сталь, 2014.− С. 82−97.
 99. Філінюк В. Лінгвопоетика оказіоналізмів у творах Анатолія Мойсієнка // Українське мовознавство.– 2015.– Вип. 45/1.– С. 409 – 414.
 100. Беценко Т. Закон звукової гармонії поетичного тексту //Українське мовознавство.– 2015.– Вип. 45/1.– С. 25 ﹘ 32.
 101. Гарачковська  О. Сатирична шахопоезія Анатолія Мойсієнка //  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту. Сер.: Філологія, 2015.− №15.−Т. 1.─ С. 19 – 21.
 102. Цілина М. Ідеоніми в поетичній творчості А. К. Мойсієнка //  Мова та історія: Зб. наук. праць. Спец. випуск на пошану проф. А. К. Мойсієнка.﹘ К., 2015. ﹘ Вип. 375.﹘ С. 4 ﹘ 17.
 103. Бойко Н. І. Сучасне декодування Шевченкових поетичних текстів // Література та культура Полісся: Зб наук. праць Ніжинського держ. ун-ту ім. М. В. Гоголя.﹘  2015.﹘ Вип. 77. Серія “Філологічні науки”, №3.﹘ С. 323 ﹘ 326.
 104. Баран Є. Несуєтний поет у суєтному світі: Дві слові про білий сніг верлібрів Анатолія Мойсієнка // Анатолій Мойсієнко. Леза зел. Книга верлібрів.− К.:Дивосвіт, 2016.− С. 3 – 6.
 105. Беценко Т. П. З царини народнопоетичної творчості (рец.: Анатолій Мойсієнко. Народна загадка в текстово-дискурсивному вимірі. Монографія.− К.: Вид. дім Дмитра Бураги, 2016.− 176 с.) // Українське мовознавство. –К., Вип. 46 /2, 2016. –С. 212 – 214.
 106. Левицький В. За шахівницею з Вітменом (рец. на: Анатолій Мойсієнко. Леза зел: Книга верлібрів. — К.: Дивосвіт, 2016. — 312 с.) // Літературна Україна.− 2017.− №5, 2 лютого,.− С. 15.
 107. Василишин О., Фарина І. Леза слів, котрі входять у свідомість // Літературний Чернігів.− 2017.−№4. − С. 183 − 187.
 108. Рудюк Т. В. Епітетне слово в системі поетичного тексту Анатолія Мойсієнка // Science and Education a New Dimension. Philology, V (36). — Budapest : www. http://seanewdim.com, 2017. — Issue 136. — С. 52—54.
 109. Кузьменко В. І. Анатолій Мойсієнко // Історія української літератури ХХ – поч.. ХХІ ст.: У трьох томах. Навч. посібник . За ред.. проф. В. І. Кузьменка.− Т. 3.− К.: Академія, 2017. – С. 51 – 58.
 110. Кузьменко В. І. Обличчям до сонця: традиції модерну і модерн традицій як джерела поетики Анатолія Мойсієнка //Кузьменко В. І. У всесвіті слова: літературно-критичні студії . – К.: Друге дихання, 2018. – С. 579 ‒ 586.
 111. Строкаль О. Поетичний світ добра і зла Анатолія Мойсієнка і Павла Мовчана
 112. (категорія оцінки) //https://www.trypillia.com/mythology2018/144-oleksandr-strokal-anatoliy-moysienko-and-pavlo-movchan-s-poetic-world-of-good-and-evil-rating-category
 113. Строкаль О., Демчук В.  Анатолій Мойсієнко: Із літа – в осінь, а з зими – у весну. Поетика  часу // https://www.trypillia.com/arts2018/143-oleksandr-strokal-viktoriia-demchuk-anatoliy-moisiienko-from-summer-to-autumn-and-from-winter-to-spring-poetics-of-time
 114. Коломийцева В. Регістри життя й поезії життя Анатолія Мойсієнка // Українське мовознавство.─ 2018.─ Вип. 1 (48). ─ С.19 ─ 28.
 115. Строкаль О. Поетика кольороназв у творах Анатолія Мойсієнка  // Українське мовознавство.─ 2018.─ Вип. 1 (48). ─ С.29 ─ 36.
 116. Ярмолінська М. Евфонія звукописної поезії сучасного бароко Анатолія Мойсієнка // Ярмолінська М. Милозвучність поетичної мови. Тарас Шевченко. Павло Тичина. Олексій Довгий. Дмитро Чистяк.− К.: Аратта, 2018.− С.38 – 49.
 117. Кузьменко Ю. Милуючись вишуканістю слова Анатолія Мойсієнка // Літературна Україна.− 2019.− № 6-7, 9 лютого.− С.3.