– вступ
а) умови прийому
б) програми вступних іспитів
в) розклад вступних іспитів
– освітні програми
– дисципліни (анотації)
– розклад занять
– теми дисертацій

План завершення роботи над дисертаціями в Інституті філології 2019