Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов природничих факультетів

Контактна інформація

Телефон:    (050) 545-17-54 (мобільний)

(044) 259-70-12 (робочий)

E-mail: tatiana.v.pastushenko@gmail.com

Коло наукових інтересів

Лексична семантика; когнітивна семантика; мовні та когнітивні параметри англомовного наукового дискурсу.

Навчальні курси:

  • Іноземна мова (англійська)
  • Іноземна мова за професійним спрямуванням
  • Біологія в сучасному світовому просторі (для студентів магістратури ННЦ «Інститут біології»)
  • Академічне письмо англійською мовою (для здобувачів вищої освіти третього освітньо‑наукового рівня «доктор філософії», ННЦ «Інститут біології»

Публікації, статті

Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць – 45.

  1. English for Earth Scientists (Англійська мова для геологів): Навч. посіб. для студ. третього курсу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 271 с.
  2. Збірник лексичних та лексико-граматичних вправ з англійської мови для студ. 1–2 курсів геологічного факультету (Vocabulary Activator). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 234 с.
  3. Зіставна граматика англійської та української мов (Розділ «Дієслово»): Теорія і практика (The Verb: A Contrastive View. Theory and Practice): Навч. посіб. для студ. філол. факульт. вищ. навч. закл. – К.: Освіта України, 2009. – 135 с.
  4. Magnetic Studies at Starunia Paleontological and Hydrocarbon Bearing Site (Carpathians, Ukraine). – Studia Geophysica et Geodaetica. – 2016. – V. 6. – Issue – Pp. 731–746.
  5. Естетичний семіомімесис кольору: мовні формули // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах: Міжкафедр. зб. наук. праць. – № 1. – К.: Український фітосоціологічний центр, 2014. – С. 61–72.
  6. Конвергенція мовних засобів як механізм інтенсифікації іронії // Іноземні мови на нефілологічних факультетах: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2013. – Вип. 7. – С. 36–43.

Біографія

Народилася 21.12.1972 р.

Закінчила факультет іноземної та російської мов Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова, російська мова та література» та «Французька мова», отримала кваліфікацію «вчитель англійської та французької мов, російської мови та літератури» у 1994 році; захистила дисертацію («Колірна номінація як елемент вторинної мовної картини світу (на матеріалі сучасної англійської мови)», 10.02.04 германські мови, 1998 р.).

В КНУ імені Тараса Шевченка працює з 2007 р.

Нагороди, досягнення:

Виконала програму тренінга й отримали міжнародний сертифікат за спільною програмою Британської Ради в Україні та МОН України в рамках проекту «Англійська мова для університетів», липень 2015 р.

Нагороджена дипломом «Кращий викладач Інституту філології у 2014–15 навчальному році».