Історія кафедри полоністики

Кафедра полоністики (завідувач – доктор філологічних наук,член-кореспондент НАНУ, професор Радишевський Ростислав Петрович), виокремилася з кафедри слов’янської філології у 2000 році, є випускаючою кафедрою. Загальна кількість студентів – понад 85 осіб. На кафедрі працюють д. філол. н., доцент Брацка М.М., к. філол. н., асист. Чужа Т.В., к. філол. н., доцент Дем’яненко Н.Б., к. філол. н., доцент Хайдер Т.В., к. філол. н., асист. Байдацька С.С., асист. Янкова М.М., асист. Пацеєвська О.С, які забезпечують читання нормативних і спеціальних курсів з літературознавчої і лінгвістичної полоністики, методики навчання польської як іноземної, теоретичного та прикладного перекладознавства. Кафедра видає збірник наукових праць «Київські полоністичні студії» (вийшло ХХХ томів).

Кафедрою полоністики було започатковано видання серії двомовних текстів (польською та українською мовами). Вийшли збірки: «Ю. Словацький. Поезії» (1999 р.), «Я. Івашкевич. Поезії» (2000 р.), «Передзвони польської лютні» (2002 р.), «Олександр Олесь» (2011 р.), «Михайло Обідний – митець, учений, особистість» (2013 р.), «Літературознавча шевченкіана діаспори та польська рецепція Т.Г. Шевченка» (2014 р.). Члени кафедри систематично беруть участь у з’їздах та конгресах славістів. Кафедрою було проведено вісім міжнародних конференцій: «А. Міцкевич і Україна» (1998 р.), «Ю. Словацький і Україна» (1999 р.), «Я. Івашкевич Україна» (2000 р.), «Українська школа в літературі та культурі українсько‑польського пограниччя» (2004 р.), «Європейський вимір української полоністики». Кафедрою було організовано: Міжнародну наукову конференцію з нагоди 10‑ліття заснування кафедри полоністики «Польсько-український бюлетень: Європейська традиція діалогу культур» (Київ–Ірпінь, 2010 р.); Міжнародну інтердисциплінарну наукову конференцію з нагоди 15‑ліття заснування кафедри полоністики «Традиція – сучасність пограниччя: письменство, освіта, історія» (Київ – Умань, 21–24 вересня 2015 року).

Міжнародну інтердисциплінарну науковоу конференцію «Іван Франко і польська культура» (Київ,13–15 жовтня 2016 року).

Д. філол. н., проф. Радишевський Р.П. – Дійсний Член польської Академії Умєєнтності (Знань). Також проф. Радишевський Р.П. є членом Вченої ради Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, членом Вченої ради Інституту літератури, членом ДАК, головою методичної комісії з курсу «Література» науково-методичної ради освіти України МОН України; членом редколегії журналу «Слово і час»; головою комісії при Міністерстві освіти України для підготовки та видання підручників для національних меншин.

Д. філол. н., доц. Брацка М.В. є членом Літературного товариства імені Адама Міцкевича (Польща) (з 2014 року).

Викладачі кафедри полоністики забезпечують переклад міжнародних заходів Київського університету імені Тараса Шевченка за участю польських науковців, експертів, офіційних осіб, зокрема:

  • Відкриття виставки «Ґєдройць і його спадщина. Досягнення бібліотеки «Культура»» за участю делегації Інституту літератури ПАН, Надзвичайного й Повноважного посла Республіки Польща в Україні Генрика Літвіна, ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л.В.Губерського та інших офіційних осіб (18 травня 2015 р., Червоний корпус КНУ).
  • Синхронний переклад під час роботи міжнародного семінару Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та Конференції ректорів академічних шкіл Польщі на чолі з президентом Національної ради науки та вищої освіти Польщі Єжи Возніцкимта ректором КНУ ім. Т.Шевченка Л.В. Губерським, за участю Надзвичайного і Повноважного посла Республіки Польща в Україні Генрика Літвіна (презентація спільного польсько-українського проекту «Аналіз окремих прикладів співпраці між польськими та українськими вищими навчальними закладами на фоні порівняння систем вищої освіти. Висновки та рекомендації») (5 червня 2015 р., Головний корпус КНУ).
  • Синхронний переклад під час міжнародної конференції «Правове забезпечення реформи освіти в Україні». Головною темою для обговорення стали новий проект рамкового закону «Про освіту» та європейський досвід проведення реформ в освітній сфері. У конференції взяли участь Голова комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Лілія Гриневич, Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, ректор КНУ імені Тараса Шевченка академік Леонід Губерський, спікери з Польщі, Латвії, Естонії, Бельгії, США. (17 червня 2015 р., Головний корпус КНУ).
  • Послідовний переклад під час відкриття Центру польського права юридичного факультеті КНУ та підписання Угоди про співробітництво між КНУ та Вищою Школою Права та Адміністрації у Перемишлі за участю ректора КНУ Леоніда Губерського та Єжи Послушного, ректора Вищої Школи Права та Адміністрації, проректора Школи Кшиштофа Екхарта та заступника голови Апеляційного адміністративного суду Речі Посполитої Анжея Кєсєлєвіча. На зустрічі були присутні проректор КНУ з науково-педагогічної роботи Петро Бех та декан юридичного факультету Іван Гриценко (10 листопада 2015 р.).

Сумісними зусиллями МШУ НАН України та Польського центру, при кафедрі полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка започатковано серії занять на курсах польської мови для студентів університету різних спеціальностей. Цей пробний курс повинен задовольнити очікування великої кількості охочих вивчати польську мову, знайомитися з культурою, звичаями, історією та сьогоденням Польщі. Варто згадати також, що польська мова є рідною для поляків в Україні, вивчається у численних навчальних закладах і незмінно перебуває у центрі щирого зацікавлення шкільної і студентської молоді. За міжнародною угодою між Варшавським університетом та КНУ імені Тараса Шевченка студенти ІІІ курсу кафедри полоністики щороку проходять включене семестральне навчання у Варшавському університеті, де відвідують лекції і практичні заняття з основних і додаткових полоністичних дисциплін, а також мовний практикум “Polonicum” для студентів-іноземців. На підставі окремих домовленостей студенти виїздять на стажування також до Вроцлавського, Лодзького, Яґеллонського університетів, Люблінського католицького університету, Люблінського університету імені М. Кюрі‑Складовської.

З лютого по грудень 2015 р. 12 студентів кафедри полоністики проходили навчання у провідних університетах Польщі (Вроцлавський університет, Люблінський університет ім. М. Кюрі‑Складовської, Університет у м. Бялисток) у рамках стипендіальної програми «Польський Еразмус для України» за європейською програмою міжакадемічного обміну Erasmus+.

На підставі підписаного двостороннього «Меморандуму про співпрацю» (2012) з культурно-освітньою громадською організацією «Дім зустрічей Анґелуса Сілезіуса» (Вроцлав) студенти кафедри полоністики беруть участь у міжнародних проектах Європейського Союзу з циклу «Культурна дипломатія» (Літня школа з Польщею – Вроцлав 2012, 2014, 2015). Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних з’їздах, конференціях, семінарах.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців за спеціальністю: «Мова та література (польська, українська)». Окрім цього кафедра забезпечує викладання польської мови на історичному факультеті та в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка; у 2008–2013 н. р. забезпечувала викладання польської мови в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Найкращі студенти кафедри щорічно отримують стипендії на навчання в бакалавраті та магістратурі за кордоном.

Студенти кафедри полоністики систематично беруть участь у Всеукраїнських конкурсах з орфографії польської мови (м. Івано-Франківськ, Україна; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), Олімпіадах з польської мови та літератури для студентів та у роботі Літературного студентського клубу ІФ «Діє-слово».

19 травня 2003 р. при кафедрі було відкрито Польський центр, завданням якого є організація навчально-освітніх заходів, підтримка та проведення наукових досліджень із польської мови, літератури, історії та культури, популяризація в Україні польської мови і культурних надбань Польщі. Навесні 2010 року було підписано угоду між КНУ імені Тараса Шевченка та Посольством РП, яка регулює діяльність Центру. Польський центр сприяє організації міжнародних культурних програм та бере в них активну участь, надає інформаційну підтримку студентам із питань організації стажування в провідних навчальних закладах Польщі та участі в наукових заходах, допомагає налагодити зв’язки та співпрацю між факультетами КНУ та науковими центрами Польщі, надає допомогу у підготовці та організації сертифікаційного іспиту з польської мови, організовує та проводить наукові польсько-українські конференції.

При Польському центрі є курси польської мови для студентів і викладачів університету різних спеціальностей, що дає можливість значній кількості охочих вивчати польську мову, ознайомитись із культурою, звичаями, історією та сьогоденням Польщі. При Польському центрі функціонує бібліотека, у якій понад 10000 книжкових видань.

Польським центром проводились відкриті лекції провідних польських науковців – проф. Данути Уліцької, проф. Ришарда Нича, проф. Вацлава Валецького, проф. Алєксандра Ф’юта, проф. Міхала Павла Марковського, проф. Ярослава Лавського, ад. Станіслава Зайонца, проф. Станіслава Ульяша, проф. Марека Сквари, проф. Юзефа Порайського‑Помсти, ад. Уршулі Маковської, ад. Марека Трошинського, проф. Данути Сосновської та ін.