Скрильник Сергій Вікторович

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, заступник директора з навчально-методичної роботи (західний напрям)

Контактна інформація

Телефон: (044) 239‑33‑35 (робочий)

(044) 239‑34‑71 (робочий)

E‑mail: s.skrylnyk@ukr.net

Коло наукових інтересів

Міжкультурна комунікація, інтерферентні явища у перекладі, теорія мовних контактів, синхронний переклад, методика викладання перекладу у вищій школі.

Навчальні курси:

  • Практичний курс першої іноземної мови
  • Практика письмового та усного перекладу
  • Синхронний переклад
  • Переклад конференцій

Вибрані публікації

  1. Скрильник С. Інтерферентність як перекладознавча категорія // Наукові записки «Studia in honorem» Кіровоградського державного університету. Серія: філологічні науки (мовознавство). В. 116. – Кіровоград, 2013. – с. 346–349.
  2. Скрыльник С. Interference in Translation // Современная наука: тенденции развития. Материалы III Международной научно-практической конференции. Т. 1. – Краснодар, 2012.
  3. Скрильник С. Особливості міжмовної інтерференції в художньому перекладі / Сергій Вікторович Скрильник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – Херсон: ХДУ, 2012. – с. 296–301.
  4. Скрильник С. Трансференція у перекладі // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ. – Вип. № 63, 2014. – c.98–102.
  5. Скрильник С. Запобігання інтерференції у професійно-орієнтованому усному перекладі // Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал. Вип. 5, Т.1 – Одеса, 2015. –  c. 151–154.

Біографія

Закінчив Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатська дисертація – «Ступені інтерферентності у художньому та нехудожньому перекладі».

Автор 25 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних наукових вісниках. Співавтор 3 підручників з грифом МОН України. Автор навчального посібника «Синхронний переклад: Інститути та організації Європейського Союзу. Частина 1».