Доктор філологічних наук, доцент, завідувач  кафедри тюркології

Контактна інформація

Телефон: +38 (044) 239-31-57 (робочий)

E-mail: irem2003@ukr.net

Сторінка у фейсбуці: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001967128897&pnref=lhc.unseen

Коло наукових інтересів

Когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, пареміологія, фразеологія, перекладознавство.

Навчальні курси:

 • Лексикологія турецької мови
 • Стилістика турецької мови
 • Теоретична граматика турецької мови
 • Синхронний переклад
 • Мовно‑стилістичні особливості ділової комунікації
 • Практичний курс турецької мови

Керує написанням кандидатських дисертацій аспірантів та здобувачів кафедри тюркології  (під її керівництвом захищено дві дисертації)

Публікації, статті

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць – 91, з них 11 – у закордонних виданнях, у т. ч. одна публікація у базі «Скопус».

Наукові статті:

 1. Покровська І. Л. Конотації зооморфізмів у турецькій мові // Мовні та концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – К., Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 10 – С. 249– Фахове видання.
 2. Покровська І. Л. Жанр шехренгіз та його місце в турецькій літературі // Україна – Туреччина: минуле, сучасне, майбутнє. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 445–448.
 3. Покровська І. Л. Орнітоніми як складовий компонент турецьких фразеологізмів // Мовні та концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 10. – С. 204–208. Фахове видання.
 4. Покровська І. Л. Семантико-тематична класифікація турецьких зоофразеологізмів // Мова і культура. Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7. Том ІІ. – С. 201–206. Фахове видання.
 5. Покровська І.Л. Метафорично-конотативні значення назв кольорів у сучасній турецькій мові // Мовні та концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 16. – С. 169–174. Фахове видання.
 6. Покровська І.Л. Національна специфіка турецьких фразеологізмів з компонентом-зоонімом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – № 10. – С. 17–18. Фахове видання.
 7. Покровська І.Л. Турецькі фразеологізми з компонентом-зоонімом у семантичному аспекті. Сходознавство. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2005. – В. 29–30. – С. 64–73. Фахове видання
 8. Покровська І.Л. Фразеологічні синоніми у сучасній турецькій мові (на матеріалі фразеологізмів з компонентом-зоонімом. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Випуск 7. Зб. наук. праць. – К.: Вид‑во „Логос”, 2005. – В. 7. – С. 67–70. Фахове видання
 9. Покровська І.Л. Турецький поет Махмуд Баки та його касида на  честь султана  Сулеймана. Вісник Київського міжнародного університету. – К.: Вид-во Київського міжнародного університету, 2005. – В.6. – С. 116‑121. Фахове видання.
 10. Покровська І.Л. Літературознавчий аналіз творів Османа Чевіксоя. Х. Міжнародний літературний турецький симпозіум Кибатек. Статті. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 150–152.
 11. Покровська І.Л. Зоонім кінь як складовий компонент турецьких фразеологізмів. Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – В. 14. – С. 193–196. Фахове видання.
 12. Покровська І.Л. Явище варіантності у турецькій фразеології з компонентом-зоонімом. Мовні та концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. – К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2006. – В. 19. – С. 203‑207. Фахове видання
 13. Покровська І.Л. Критерії класифікації фразеологізмів у сучасній турецькій мові // Сходознавство 38. – К.: Ін‑т сходознавства ім. А. Кримського, 2007 – С. 114–118. Фахове видання.
 14. Pokrovska İ.L. Türk ve Ukraynalıların ilkbahar karşılama törenleri // XIII. Kıbatek Edebiyat Sempozyumu. Bildiriler. – Adana, 2007. – S. 377–
 15. Покровська І.Л. Турецькі та українські традиційні звичаї зустрічі весни у фольклористичному аспекті // Літературознавчі студії. Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 20. – С. 98–102. Фахове видання.
 16. Покровська І.Л. Джерела виникнення прикметникових синонімів у сучасній турецькій мові // Українська орієнталістика. – К.: Видавництво національного лінгвістичного університету та видавництво національного «Києво-Могилянської академії», 2007–2008. – № 2–3 . – С. 16–19.
 17. Покровська І.Л. Явище омонімії у сучасній турецькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – № 13. – С. 30–32. Фахове видання.
 18. Покровська І.Л. Прикметникова синонімія у сучасній турецькій мові (на матеріалі абсолютних синонімів) // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Видавництво дім Дмитра Бураго, 2008. Вип. 24. Ч. 3. – С. 105–110. Фахове видання.
 19. Покровська І.Л. Синонімічні ряди основних ад’єктивних кольоративів у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Видавництво дім Дмитра Бураго, 2008. Вип. 25. Ч. 3. – С. 151–156. Фахове видання.
 20. Покровська І.Л. Передача ознак розміру засобами турецької мови // Мова і культура. – К.: Видавництво дім Дмитра Бураго, 2008. Вип. 11. Том VII (119). С. 142–145. Фахове видання.
 21. Покровська І.Л. Національно-культурна специфіка лексичної системи сучасної турецької мови // Сходознавство – К. Видавництво Інституту сходознавства НАУН, 2008. Вип. 43. – С. 82-89. Фахове видання.
 22. Покровська І.Л. Передача розумових здібностей та вмінь людини засобами сучасної турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Видавництво дім Дмитра Бураго, 2008. Вип. 26. Ч 2. – С. 446–449. Фахове видання.
 23. Покровська І.Л. Специфіка перекладу турецьких зоофразеологізмів українською мовою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. Вип. 14. – C. 16–18. Фахове видання.
 24. Покровська І.Л. Лексико-семантична специфіка оповідань Османа Чевіксоя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. Вип. 15. – C. 16–18. Фахове видання.
 25. Покровська І.Л. Специфіка турецьких народних прикмет (на матеріалі прикмет, пов’язаних з днями тижня та частинами доби) // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. Вип. 33. Ч. 2. – С. 14–17 Фахове видання.
 26. Покровська І.Л. Творчі надбання турецького поета кінця XV – початку XVI ст. Іса Месіхі // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Випуск 19. – К.: ДЦ «Часи козацькі», 2010. – C. 469–472. Музей Мевляни у місті Конья.
 27. ПокровськаІ.Л. Україна – Туреччина: Історія культурних зв’язків та співробітництво на сучасному етапі: зб. наук. пр.; упорядник: О. Дерменджі, В. М. Підвойний, Н. Г. Солонська. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 162–165.
 28. Покровська І.Л. Етнічна специфіка кольоративу білий у сучасній турецькій мов // Studia Linguistica. Збірник наукових праць. Вип. 5. Ч. І. ВПЦ «Київський університет». – С. 106–109. Фахове видання.
 29. Покровська І.Л. До питання вшанування пам’яті Джелаледдіна Румі // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Вип. 20. Ч. ІІ. Київ – 2011, – С. 179–182.
 30. Покровська І.Л. Семантична класифікація похідних кольоративу червоний у сучасній турецькій мові // Мовні та концептуальні картини світу. Випуск 37. – К. – 2011. – С. 214–218. Фахове видання.
 31. Покровская И.Л. Лексико-синтаксические особенности текстов нотариальных доверенностей современного турецкого языка // Диалектология, история и грамматическая структура тюркских языков. – Казань: Отечество, 2011. – С. 246–248.
 32. Покровська І.Л. Лексичні засоби вираження ввічливості та поваги у текстах епістолярного стилю сучасної турецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Вип. 20. – 2011. – С. 375–382. Фахове видання.
 33. Покровська І.Л. Музей Мевляни у місті Конья // Україна – Туреччина: Історія культурних зв’язків та співробітництво на сучасному етапі: зб. наук. пр.; упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойний, Н.Г. Солонська. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 162–165.
 34. Покровська І.Л. Запозичення в офіційно-діловій лексиці сучасної турецької мови // Тези доповідей міжнародної наукової конференції XV сходознавчі читання А. Кримського. – C. 142–143.
 35. Покровська І.Л. Національна маркованість відтінків кольоратив у жовтий у сучасній турецькій мові // Східні мови та літератури № 8, 2012. – С. 36–38. Фахове видання.
 36. Покровська І.Л. Мовна гра в турецьких та українських фразеологічних каламбурах з сакральним компонентом // Серия «Филология. Социальные науки». – Том 25 (64), № 3 (2), 2012. – С. 156–160. Фахове видання.
 37. Покровська І.Л. Еволюція значень суфійських лексем дервіш та текке в сучасній турецькій мові // Збірник наукових праць «Лінгвістика», № 3 (27), 2012. – С. 48–55. Фахове видання.
 38. Покровська І.Л. Метафоричність сакральних концептів у турецьких народних загадках // Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії», Донецьк ДонНУ, 2013. Вип. 26. – С. 189–193. Фахове видання.
 39. Покровська І.Л. Вторинні значення номінацій мусульманського літочислення // Мовні та концептуальні картини світу. Випуск 43. Частина 3. – 2013. С. 255–261. Фахове видання.
 40. Покровська І.Л. Слово та фразеотворчий потенціал сакронімів Адам та Єва в турецькій лінгвокультурі // Сходознавство 59. – 2013. – С. 183–191. Фахове видання.
 41. Покровская И.Л. Турецкая фразеология и паремиология коранического происхождения как фрагмент языковой картины мира // Международное специализированное издание “Karadeniz”/Black Sea, Yıl 5, Sayı 17, 2013. – S. 69–78. Закордонна публікація.
 42. Покровська І.Л. Мевлевітська стихія в турецькій лексиці та фразеології // Вісник «Філологічні студії» Кіровоградського національного університету. Вип. 115. – 2013. – C. 195–198. Фахове видання.
 43. Покровська І.Л. Специфіка вживання етикетних виразів релігійного походження (на матеріалі сучасної турецької мови) // Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції «Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин». – Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. – С. 118–124.
 44. Покровська І.Л. Концепт «Рай» у турецькій мовній картині світу // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 23. – Київ, 2013. – С. 350–356.
 45. Покровська І.Л. Вербалізація концепту «Пекло» в турецькій мовній картині світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – С. 219–225. Фахове видання.
 46. Покровская И.Л. Универсальное и уникальное в турецкой и украинской сакральной фразеологии (підрозділ колективної монографії) // «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии. Т. Научн. ред. А. Золтан, О. Федосов, С. Янурик. Будапешт: Изд-во «Тинта», 2013. – С. 502–508. Закордонна публікація.
 47. Покровская И.Л. Вербализация концептов «рай» и «ад» в турецких и украинских фразеологизмах и паремиях: универсальное и уникальное (підрозділ колективної монографії) // «Национальное и интернациональное в славянской фразеологии». – Greiswald: Ernst-Moritz-Anrdt-Universitat, 2013. – С. 80–83. Закордонна публікація.
 48. Покровська І.Л. Репрезентація концепту Молитва в сучасній турецькій мові // Studia Linguistica. Vol. VII 2013. – C. 290–
 49. Покровська І.Л. Прагматичний потенціал коранічних формул у газетно-публіцистичних текстах турецької мови // Сучасні дослідження з іноземної філології. Випуск 11. Збірник наукових праць. – Ужгород, 2013. С. 277–
 50. ПокровськаІ.Л. Самобутність турецьких загадок релігійного спрямування / XVII Cходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної конференції. – К., 16–18 жовтня 2013. – С. 50–
 51. Покровська І.Л. Десакралізація релігійної лексики в науковій термінології сучасної турецької мови // Материалы международной конференции «Современная филология: проблемы и перспективы». – Симферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2013. – С.45–46.
 52. Покровська І.Л. Фразеологічні одиниці суфійського походження у турецькій лінгвокультурі // Мовні та концептуальні картини світу, 2013. Вип. 46. Ч. 3. – С. 210–217.
 53. Покровська І.Л. Секуляризація релігійно маркованих компонентів у ботанічній термінології сучасної турецької мови // Одеський лінгвістичний вісник: зб. наук. праць / Національний університет “Одеська юридична академія”. – Вип. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 127–134.
 54. Покровська І.Л. Функціонування релігійної лексики в заголовках творів художньої літератури // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 129. – С. 94–
 55. ПокровськаІ.Л. Религиозные термины в творчестве Махтумкули Фраги // Материалы Международной конференции «Махтумкули Фраги и общечеловеческие ценности. – Ашхабад: Илим, 2014. – С. 268–
 56. Покровська І.Л. Сакралізація антономазійних номінацій у сучасній турецькій мові / МККС, 2014. Вип. 47. Ч. 2. – С. 162–169.
 57. Покровская И.Л. Лингвистическая специфика турецких религиозных загадок // Вопросы тюркской филологии. – Вып.Х. Материалы Дмитриевских чтений. – М.: Издательство МБА, 2014. – С. 92–
 58. Покровська І.Л. Релігійні антропоніми в турецькій мовній картині світу// Science and Education a New Dimension. Philology, II (5), Issue: 28, 2014. – p. 80– Закордонна публікація.
 59. Покровська І.Л. Явище сакралізації в турецькій лінгвокультурі // XVIІІ Сходознавчі читання А. Кримського: тези доповідей міжнародної наукової конференції. – К., 17–18 жовтня 2014. – С. 60–
 60. Покровская И.Л. Религиозные лексемы в словарах русского и турецкого языков // Проблемы истории, филологии, культуры. – М.: Магнитогорск; Нсб. – 2014. – Вып. 3. – С. 97 – Закордонна публікація. http://pifk.magtu.ru
 61. Покровская И.Л. Secondary meanings of the nominations for the participiants of the religious discourse in Turkish language S. 73–77 // Путь науки. Международный научный журнал, № 10, 2014. Закордонна публікація.
 62. PokrovskaL. The oretical Foundations of the Research of Dialectics of Semantic Relations // Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol. 6, No: 3, May 2015. Rome, Italy. – S. 596–601. Закордонна публікація. Видання входить на науково-метричної бази SCOPUS
 63. Покровська І.Л. Формування суфійської термінології в османській мові // Мовні та концептуальні картини світу. Вип. 50. Ч. 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 239– Фахове видання.
 64. Покровська І.Л. Сакралізація текстів турецьких кросвордів // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 364–375. Фахове видання.
 65. Покровська І.Л. Методика викладання тур. мови в інтерактивному класі // Актуальні проблеми викладання іноземних мов (української, російської, англійської, китайської, турецької) у вищих навчальних закладах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 85–89.
 66. Покровська І.Л. Специфіка перекладів «Заповіту» Тараса Шевченка турецькою мовою // Шевченкознавчі студії. Випуск вісімнадцятий. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 422–427. Фахове видання
 67. Покровська І.Л. Мотиви творчості Махтумкулі Фрагі // Туркмено‑українські культурні взаємини. Матеріали міжнародної науково‑практичної конференції. – Київ, 2014. – С.53–
 68. Покровська І.Л. Географічні назви з релігійним компонентом як різновид національно-маркованої лексики сучасної турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 55. Ч. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 228–234. Фахове видання.
 69. Покровська І.Л. Творча спадщина Ю.В. Чеменземінлі // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100‑річчю від дня закінчення великим азербайджанським поетом і мислителем Юсіфом Чеменземінлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Св. Володимира), «Азербайджано-українські культурні взаємини». – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 83–88.
 70. Покровська І.Л. Турки‑месхетинці в Україні: мовне питання // Загрожені мови. Кримськотатарська та інші тюркські мови в Україні: збірник наукових праць/ НАН України, Інститут сходознавства ім.А.Ю. Кримського НАН України. – К., 2016. – С. 292–296. Фахове видання.
 71. Pokrovska I. Formation of media competence of students of humanitarian faculties during the study of specialized disciplines. Information Technologies and Learning tools, 2019, Vol. 71, №3. – P. 215–226. Web of Science.
 72. Покровська І. Л. Особливості системи освіти в Турецькій Республіці, 2019. К.: КНУТД, С. 107–113
 73. Пишньоха О.А., Покровська І.Л. Антропоніми як вагомі кванти етнокультурної інформації (на матеріалі турецької мови) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: філологічна. – Випуск 39 том 2. – Одеса, 2019. – С. 132–135 (0.059 д.а.)  Фахове видання. INDEX COPERNICUS
 74. Покровська І.Л., Дайоглу Р.Р. Комунікативні стратегії та засоби їх реалізації у текстах публічних виступів Мустафи Кемаля Ататюрка. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – Серія: Філологія. – Соціальні комунікації. – Том 30 (69) №1 2019. – Частина 2. – Київ, 2019. – С. 115–121 Фахове видання
 75. Покровська І.Л., Плешкун С.С. Джерела походження афоризмів у турецькій мові. Закарпатські філологічні студії. – Випуск 8. – Том 1. – Ужгород, 2019. – С. 114–118.

Тези:

 1. Переклади “Заповіту” Т.Г. Шевченка турецькою мовою. Тези доповідей міжнародної наукової конференції „VIII сходознавчі читання А. Кримського”. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – В. 21–22. – К., 2003.
 2. Зоофразеологія сучасної турецької мови. Тези доповідей міжнародної наукової конференції „VIII сходознавчі читання А.Кримського”. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2004. – С. 63–65.
 3. Амфібіоніми та рептиліоніми як складовий компонент турецьких фразеологізмів // Тези доповідей міжнародної наукової конференції „IX сходознавчі читання А.Кримського”. – К.: Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України, 2005. – С. 70–72.
 4. Турки‑месхетинці в Україні: мовне питання // Тези доповідей першої міжнародної конференції «Мови під загрозою: кримськотатарська та інші тюркські мови України». – м. Київ, 2014. – С. 45–46.

Навчально‑методичні роботи:

 1. Покровська І.Л. Практикум «Розмовні теми для студентів-тюркологів (цикл: Туреччина)» – К.: Видавничо‑поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – 40 с.
 2. ПокровськаІ.Л. Практикум “Турецька мова: технічний переклад”– К.: Вид-во “Бібліотека українця”, 2005. – 38 с.
 3. Покровська І.Л. Турецько‑український словник фразеологічних одиниць з компонентом-зоонімом – К.: Вид-во “Кукуй”, 2006. – 80 с.
 4. Покровська І.Л. Навчальний посібник “Турецька мова: художній переклад” – К.: Вид-во “Кукуй”, – 2007. – 64 с.
 5. Покровська І.Л. Навчальний посібник „Тексти до курсу „Основи ділової комунікації (турецька мова)” – К.: Вид‑во „Кукуй”, – 2007. – 82с.
 6. Покровська І.Л. Навчальний посібник “Мова турецьких ділових паперів”– К.: Вид‑во “Четверта хвиля”, – 2008. – 124 с.
 7. Покровська І.Л. Навчальний посібник “Ділова турецька мова”– К.: Вид‑во “Четверта хвиля”, – 2010. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-4885 від 08.06.10) – 120 с.
 8. Покровська І.Л. Навчальний посібник “Турецька мова: тексти та завдання для розвитку усного мовлення” (для студентів-магістрів) – К.: Вид‑во „Четверта хвиля ”, 2010. – 178 с.
 9. Покровська І.Л. Навчальний посібник “Фонетика турецької мови” – Київ: Вид‑во “Четверта хвиля”, 2012. – С. 101.
 10. Покровська І.Л. Навчальний посібник “Турецька мова для студентів першого курсу ОКР “Бакалавр” – К: Вид‑во “Юстон”, 2013. – С. 304
 11. Покровська І.Л. Навчальні матеріали до курсу “Лексикологія турецької мови”. – К: Вид-во “Юстон”, 2014. – 32 с.
 12. Покровська І.Л. Програма та методичні рекомендації з асистентської практики ІІ курсу ОКР «Магістр», спеціальність «Турецька мова і література та переклад». К.: ВП «Київський університет», 2014. – 49 с.
 13. Покровська І.Л. Турецько-український словник фразеологічних одиниць з компонентом-зоонімом. Вид. 2. – К.: Вид-во «Юстон», 2015. – 81 С.
 14. Покровська І.Л. Основи лексикології турецької мови (Навчальний посібник). – К.: Вид-во «Юстон», 2015. – 65 с. 

Монографії:

 1. Покровська І.Л. Діалектика релігійного і світського в турецькому мовно-культурному просторі. [монографія] / І.Л.Покровська. – К.: «Центр учбової  літератури»,   – 376 с. 

Автореферати:

 1. Покровська І.Л. Автореферат “Національна специфіка семантики турецьких фразеологізмів з компонентом-зоонімом”. – К.: Вид‑во Інституту сходознавства НАУН, 2007.
 2. Покровська І.Л. Автореферат Діалектика релігійного і світського в турецькій лінгвокультурі. / І.Л.Покровська. – К.: Інформаційно-видавничий центр УБЕНТЗ Тов. «Знання» України, 2017 р. – 36 с.

Біографія

Народилася 25.05.1981 р. в м. Києві.

У 1998 р. закінчила Київську середню загальноосвітню школу № 68 з золотою медаллю. Нагороджена грамотами Подільського районного відділу освіти за 1 місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії та 3 місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови.

У вересні 1998 року вступила на відділення сходознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2003 р. закінчила з відзнакою Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова і література (турецька, англійська)» та отримала кваліфікацію «Магістра філології, фахівця з турецької мови і літератури та англійської мови, викладача».

1 жовтня 2003 р. прикріпилася як здобувач до кафедри тюркології Інституту філології для написання кандидатської дисертації.

21 лютого 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.174.02 Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Національна специфіка семантики турецьких фразеологізмів з компонентом-зоонімом» за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

14 червня 2007 р. Покровській І.Л. було присуджено науковий  ступінь кандидата філологічних наук (диплом – ДК № 041422).

20 січня 2011 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України Покровській І.Л. присвоєно вчене звання доцента кафедри тюркології (атестат доцента – 12 ДЦ № 027078).

Загальний стаж науково‑педагогічної роботи – 14 років, педагогічний стаж у вищій школі IV рівня акредитації – 14 років.

З 1 вересня 2003 р. по 9 червня 2008 р. працювала на посаді асистента, з 10 червня 2008 р. – на посаді доцента кафедри тюркології Інституту філології.

У зв’язку із закордонним відрядженням завідувача кафедри тюркології у 2013–2014 н.р. і 2014–2015 н. р. виконувала обов’язки завідувача кафедри.

З 1 листопада 2015 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри тюркології до оголошення конкурсу.

З 1 липня 2016 р.  працює на посаді завідувача кафедри тюркології.

З 1 листопада по 1 грудня 2015 р. виконувала обов’язки заступника директора Інституту філології з навчально-методичної роботи.

З 2012 р. є членом навчально-методичної комісії Інституту філології, з 1 листопада 2014 р. – головою східної секції зазначеної комісії.

Керує виробничими та навчальними практиками студентів, здійснює рецензування рефератів вступників до аспірантури.

Постійно підвищує свій методичний і мовний рівень. З 21 лютого по 1 березня 2015 року читала лекції для студентів-тюркологів Анатолійського університету (м. Ескішехір, Турецька Республіка).

У 2015–2016 н. р. виграла грант університету «Киркларелі» (м. Киркларелі, Турецька Республіка) для стажування за програмою «Еразмус+».

Є відомим в Україні і за кордоном вченим‑тюркологом, бездоганно володіє турецькою мовою, викладає навчальні дисципліни на високому методичному рівні, має великий потенціал і нахил до організаторської та науково-педагогічної діяльності.

Брала участь у роботі 64 Всеукраїнських і Міжнародних наукових конференцій та симпозіумів. Є автором підрозділів двох закордонних колективних монографій.

Закінчила роботу над монографією докторської дисертації «Діалектика світського і релігійного в турецькому мовно-культурному просторі.

Нагороди, досягнення:

Подяка від Директора Інституту філології проф. Семенюка Г.Ф. за підготовку та проведення Тижня тюркських мов в Інституті філології у жовтні 2006 р.

Подяка від ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю у 2011 р.

Почесна грамота від Посольства Киргизької Республіки в Україні за активну участь у пропаганді творчої спадщини Чингиза Айматова, 2013 р.

Почесна Грамота від Посольства Туркменістану в Україні за активну участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Туркмено‑українські культурні взаємини», присвяченої святкуванню 290-річчя великого туркменського поета і мислителя Махтумкулі Фраги, 2014 р.

Диплом кращого  викладача Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013–2014 н. р.

Подяка від Посольства Азербайджанської Республіки в Україні за активну участь у конференції, присвяченій спадку відомого азербайджанського літератора та суспільного діяча Юсуфа Везіра Чеменземінлі, 2015 р.

Диплом за участь у вишиванні рекордної мапи «Україна разом» у стінах Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015 р.

Диплом за участь у Міжнародному фестивалі традиційних культур «ЕтноСвіт», 2015 р.