Бакалаврат 035 Філологія, освітні програми:

035.01 Українська мова і література та західноєвропейська мова

Освітня програма «Українська мова і література та західноєвропейська мова» має на меті навчити студента практично застосовувати знання із лінгвістики, історії української літератури, західноєвропейської мови (в усному мовленні та письмово), критично осмислювати джерела, художні твори та інш.

Навчання засноване на дослідницьких засадах, має практично-орієнтований характер – програма передбачає дві практики: соціально-комунікативну та виробничу; обов’язковим є вивчення однієї із західноєвропейських мов (англійської, німецької, французької, іспанської, італійської – на вибір студента). Акцент робиться на науково-дослідній роботі майбутнього фахівця-філолога.

Після другого курсу пропонуються 3 додаткові спеціалізації на вибір студента: «Українська мова в прикладних аспектах», «Медіалінгвістика», «Історія української літератури: сучасна рецепція»

Випускник спеціалізації «Українська мова в прикладних аспектах»  зможе на фаховому рівні надавати консультації з дотримання норм літературної мови та культури мовлення, будете знати теоретичні засади літературного редагування і коректури; володітиме базовими професійними знаннями і уміннями, необхідними для виконання коректури та літературного редагування творів різних жанрів.

Все це передбачають курси «Основи текстотворення», «Основні напрями прикладного мовознавства», «Основи коректури та редагування» та багато інших предметів, з якими студент зможе познайомитись, обравши цю спеціалізацію.

В результаті опанування спеціалізації «Медіалінгвістика», зокрема таких її курсів, як: «Медійна лексикографія», «Основи медіалінгвістики», «Медійна жанрологія», «Мовна особистість у медіа», студент буде знати провідні актуальні тенденції функціонування мови в засобах масової інформації, зможе  здійснювати комунікативну діяльність як реалізацію функцій мови в різних суспільних сферах, оволодіє професійними навичками й уміннями, необхідними для створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів українською мовою.

Спеціалізація «Історія української літератури: сучасна рецепція» дасть змогу студенту дізнатись про системні особливості розвитку української літератури (від давньої української літератури – до української літератури початку ХХІ століття); основні тенденції розвитку сучасних напрямів літературознавства, теорії світового літературно-культурного процесу, теорії літератури. Випускник володітиме сучасними методиками фахового літературознавчого аналізу творів української літератури (ІХ – початок ХХІ століття), зможе вільно використовувати літературознавчу термінологію, необхідну для аналізу та інтерпретації явищ літературного процесу (ІХ – початку ХХІ століття) також зможе застосовувати методи літературознавчого аналізу художніх текстів, літературознавчих дискурсивних практик для наукового-пошукової роботи.

Ця програма передбачає такі курси, як: «Інтертекстуальні основи новітньої української літератури», «Українська новітня лірика: технології декодування», «Українська мала проза: гібридні форми», «Українська есеїстка ХХ – ХХІ ст.», «Новітня українська драматургія і театр».

035.01 Українська і англійська мови: переклад та редагування

Інститут філології КНУ Шевченка пропонує нову і новаторську бакалаврську програму.

Освітня програма «Українська і англійська мови: переклад та редагування» передбачає базову складову частину обов’язкових загальноуніверситетських навчальних дисциплін і ґрунтовне вивчення української й англійської мови у ПРИКЛАДНОМУ аспекті.

На перших двох курсах заплановано інтенсивний практичний курс англійської мови – 980 годин.

Курс сучасної української мови побудований так, що  акцент робиться саме на практичних знаннях  і уміннях, які можна реалізувати у текстотворенні, редагуванні та перекладі.

Пріоритетним є вивчення дисциплін прикладної лінгвістики: психолінгвістики, соціолінгвістики, практичної риторики, мовленнєвого етикету та інших.

Після другого курсу пропонуються дві додаткові спеціалізації на вибір студента: «Політична лінгвістика» та «Бізнес-лінгвістика».

Спеціалізація «Політична лінгвістика» зацікавить тих, хто планує працювати в адміністративній сфері, громадських, державних і міждержавних організаціях, іміджевих компаніях, засобах масової інформації. Ви будете орієнтуватися в лінгвістичних аспектах справочинства та творенні політичного тексту. Це забезпечать курси «Копірайтингу», «Спічрайтингу», «Політичної риторики», «Політичної реклами», «PR-технологій», «Маніпулятивних  технологій у політичній лінгвістиці» та курс «Мистецтво дискусії».

Програма спеціалізації «Політична лінгвістика» передбачає базовий курс «Основи політології»: «Історія політичної думки» та «Актуальні питання сучасної політології».

1050 годин у межах спеціалізації – письмовий та усний переклад у сфері політичної лінгвістики та створення англомовного політичного тексту.

Спеціалізація «Бізнес-лінгвістика» зацікавить тих, хто бачить свою реалізацію в комерційній сфері.

Ви опануєте мову комерційних PR-технологій та реклами, бізнес-риторику, текстове моделювання за SEO-параметрами, неймінг та копірайтинг і рерайтинг бізнес-тексту, дізнаєтесь, що таке маніпулятивні технології  в бізнес-тексті й лінгвокультурологічні концепти в рекламі.

Програма спеціалізації «Бізнес-лінгвістика» передбачає курс «Основи економічних знань»: «Менеджмент» і «Основи маркетингу».

1020 академічних годин у межах спеціалізації – письмовий та усний переклад у сфері бізнес-комунікації та створення англомовного  бізнес-тексту.

Отже, програма «Українська та англійська мова. Переклад і редагування» – це багато цікавих і корисних курсів з найактуальніших напрямків лінгвістики від найкращих викладачів університету Шевченка.