Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-33-49 (робочий)

E-mail: baskon@ukr.net

Коло наукових інтересів

Фонетика/фонологія української мови, проблеми загальної й експериментальної фонетики, соціофонетика, породження мовлення, орфоепія, культура української мови.

Навчальні курси:

 • Сучасна українська мова: фонетика, фонологія
 • Породження мовлення (в експериментально-фонетичному аспекті)
 • Антропофонетика і психофонетика: аспекти взаємодії
 • Артикуляційно-акустичні механізми усного мовлення

Публікації, статті

Наукові статті:

 1. Діяльність мозку і мовленнєва діяльність людини: спільність природи і функціонування (артикуляційний аспект). – (у співавт). // Acta universitatis Nicolai Copernici: Studia slavica IX: Nauki humanistyczno-zpoleczne. – Torun, 2004. – Zeszyt – S. 5-11. (Польща).
 2. Породження мовлення як об’єкт експериментальної фонетики, фонології, психолінгвістики у зв’язку з психофізіологічною діяльністю механізмів мозку (спроба інтерпретації окремих проблем) // Українське мовознавство. – К., Вип. 29-30., 2004. – С. 136-140.
 3. Фонологічність /и/ та його правописна норма // Українське мовознавство. – К., Вип. 43/1.
 4. Лінгвістичний матеріал для експериментального дослідження українсько-російського білінгвізму // Укр. мовознавство. – вип.1 (45). – 2015 – С.50-59. (у співавт.).
 5. Експериментальна фонетика в Київському університеті: традиції розвитку і запити сьогодення // Мова. Мовлення. Комунікація: Зб. статей на честь О.І.Стеріополо. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2016. – С. 127-137 (у співавт.).
 6. Plakhotnyk N., Tukaiev S., Zyma I., Bas-Kononenko O., Dudnyk Z. et al.Verbal ethnic symbols as an indicator of language perception by bilinguals // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. № 7-8, 2015. ‒ Pp. 29-31.

Навчальні посібники:

 1. Українська мова: Навчальн. посібн. для старшокласників та вступників до вищ. навч. закл. – К.,1995, 2002, 2004, 2006 (у співавт.);
 2. Українська мова. Теорія, завдання, тести: Навчальн. посібн. для старшокласників та вступників до вищ. навч. закл. – К., 2009 (у співавт.);
 3. Сучасна українська літературна мова. Фонетика – К., 2002 (у співавт.).
 4. Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика: Підручник / К., 2010, 2013. (у співавт.).
 5. Фонетика мовлення: палатограми українських складів (альбом). – К., ІФ КНУ імені Тараса Шевченка. – 2013.

Біографія

Народилася 24.05.1963 р. у м. Києві.

У 1985 р. закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка, здобувши кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови та літератури». Протягом 1985-86 працювала коректором, молодшим редактором у видавництві художньої літератури «Дніпро».  Навчалася в аспірантурі філологічного факультету Київського університету.  З 1989 р. – викладач кафедри української мови, з 1992 – кафедри сучасної української мови, а з 2016 – кафедри української мови та прикладної лінгвістики.

1999 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Склад в українському мовленні: складотворення та артикуляторна типізація (експериментально-фонетичне дослідження артикуляторної динаміки)».

Упродовж 2001–2003 років виконувала обов’язки вченого секретаря  експертної  ради ВАК України з мовознавства.

З 2003 – науковий керівник лабораторії експериментальної фонетики (ЛЕФ) Інституту філології.