Доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Контактна інформація

Телефон: 044‑239‑33‑49 (робочий)

E-mail: lidahnatjuk@bigmir.net

Коло наукових інтересів

Історія української мови, історія української літературної мови, сучасна українська літературна мова, старослов’янська / церковнослов’янська мова, лінгвокультурологія, психолінгвістика, когнітивна лінгвістика.

Навчальні курси:

 • Старослов’янська мова – 1 курс
 • Історія української мови – 1 курс
 • Теорія мовної особистості як комплекс лінгвістичних проблем – 4 курс
 • Феномен мовної свідомості українців: становлення, еволюція,

характерні риси – магістри 1 рік

 • Принципи і методи історико‑лінгвістичних досліджень – аспіранти

Публікації, статті

Монографія:

 1. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 446 с.

Розділи в колективних працях:

 1. Мова другої половини XVII – першої половини XVIII ст. // Історія української літератури. – Т. 2. Давня література (друга половина XVI–XVIII ст.). – К.: Наукова думка, 2014. – С. 320–328.
 2. Мова другої половини XVIII ст. // Історія української літератури. – Т. 2. Давня література (друга половина XVI–XVIII ст.). – К.: Наукова думка, 2014. – С. 637–642.
 3. Мова Шевченка і староукраїнська книжна традиція // Територія мови Тараса Шевченка. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 49–72.

Наукові статті:

 1. Українська мова та її історія очима західноєвропейських лінгвістів XXI ст., або міфи і правда про українську мову в Європі // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 26. – Ч. 1. – К., 2009. – С. 222–226.
 2. Староукраїнська орфографічна традиція і проблема озвучення текстів Г. Сковороди // У силовому полі мови: пам’яті І.П.Чепіги. – К.: КММ, 2011. – С. 63–70.
 3. Мовна свідомість як об’єкт досліджень у західноєвропейській лінгвістиці (огляд німецькомовних праць) // Українське мовознавство. – Вип. 41. – 2012. – С. 73–82.
 4. Кава: історія слова в історії народів // Культура слова. – Вип. 77. – 2012. – С. 169–175.
 5. Чому вивчення мови Григорія Сковороди актуальне для українців у XXI столітті // Дивослово. – 2013. – № 5. – С. 51 – 56.
 6. Внесок Михайла Максимовича у вивчення історії української мови // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 43. – Ч. 1. – 2013. – С. 265–271.
 7. Мовотворчість Тараса Шевченка в слов’янській рецепції XIX –XXI ст. // Мовознавство. – 2013. – № 2–3. – С. 100–112 (у співавторстві зі С.Я. Єрмоленко, А.К. Мойсієнком).
 8. «Не минайте ані титли, ніже тії коми…», або ще раз про роль історико-лінгвістичних дисциплін у формуванні мовної особистості сучасного філолога // Українське мовознавство: міжвідом. наук. зб. – К., 2014. – Вип. 44 / 1. – К., 2014.  – C. 81–87.
 9. Варіативний складник мовної свідомості українців: історико-лінгвістичний вимір // Мовознавство. – 2015. – № 2. С. – 86–96.
 10. Коригування картини світу як реалізація мовної функції впливу на свідомість // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 51. – Ч. 1. – 2015. – С. 119–124.
 11. Завдання і перспективи історичної лінгвоукраїністики у XXI ст. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – Вип. 29. – 2016. – С. 29–36.
 12. Die Ukraine zwischen Ost und West: Ansichten ukrainischer Teilnehmer des Essay-Wettbewerbs // Die Ukraine hat das Wort: Stimmen zu Gegenwart und Zukunft. – Berlin : Osteuropa-Zentrum Verlag, 2016. – S. 401–408 (німецькою мовою, у співавторстві).

Навчальні посібники:

 1. Українська мова. Теорія, завдання, тести: навчальний посібник для старшокласників та вступників до вищих навчальних закладів України. – К.: Знання, 2014. – Вид. 2-е. – 405 с. (у співавторстві з О.В. Бас-Кононенко).
 2. Старослов’янська мова. Практикум. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей. – К.: Знання, 2015. – 245 c.

Біографія

Народилася 10.05.1959 р. у м. Тростянці Сумської обл.

У 1981 закінчила філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, здобула кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови та літератури». У 1989 захистила кандидатську дисертацію «Наукова термінологія у творах Г. С. Сковороди», у 2011 – докторську «Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції». У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1989 р.

У 1993–94 як стипендіат Міжнародної стипендії ім. Й. Г. Гердера Фонду А. Тьопфера (Німеччина) вдосконалювала знання німецької мови і слухала мовознавчі курси у Віденському університеті (Австрія). Викладала українську мову в Кільському університеті (Німеччина, 1996), мовознавчі курси у Віденському університеті (Австрія, 1998, 1999, 2000).

Упродовж 2004–2016 років виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Під керівництвом Л. П. Гнатюк захищено 3 кандидатські дисертації.

Нагороди:

Почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Почесною грамотою Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАН України

Подякою Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка