Шевель Святослав Миколайович

 

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови та прикладної лінгвістики, відповідальний за навчально‑виховну роботу

Контактна інформація

Телефон: (044) 239‑34‑71 (робочий)

E‑mail: svjatoslav2008@ukr.net

Коло наукових інтересів

Наукові інтереси: граматика, комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика.

Навчальні курси:

Сучасна українська мова. Фонетика

Сучасна українська мова. Синтаксис

Публікації

  1. До питання про таксономію комунікативних параметрів епістолярію / С.М. Шевель // Філологічні науки: зб. наук. пр. – Суми: Видавництво СДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 150–161.
  2. Принципи реалізації пресупозицій в епістолярному дискурсі / С. М. Шевель // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 26. Частина 1. – С. 306–312.
  3. Лінгвостилістична характеристика іншомовних ремінісценцій в епістолярії Лесі Українки / С. М. Шевель // Науковий вісник Волинського національного університету: філологічні науки. – Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2008 . – № 2. – С. 212–216.
  4. Епістолярний дискурс у системі комунікативних одиниць / С. М. Шевель // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія (Мовознавство). – Випуск ХХІ–ХХІІ. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – С. 127–131.
  5. Моделювання автодіалогічних комплексів епістолярію Лесі Українки / С. М. Шевель // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 31. – С. 387–394.
  6. Чумак В.В., Шевель С. М. Таксономічні параметри жанрових інваріантів епістолярію // Життя – у слові: Збірник наукових праць на пошану академіка В. М. Русанівського / Відп. ред. В. Г. Скляренко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 423–427.
  7. Шевель С. М. До питання про кваліфікаційні параметри перформативних мовленнєвих актів // Українське мовознавство. – Випуск 41/1. – К.: ТОВ Цифра Прінт. – 2011. – С. 303–307.
  8. Чумак В. В., Шевель С. М. Класифікаційні параметри лінгвотекстових категорій у східнослов’янському мовознавстві // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки . – 2009. – № 6. – С. 76–81.

Біографія

Народився 2 серпня 1983 р. у с. Нова Січ Сумської обл.

Кандидатська дисертація: «Лінгвотекстові параметри епістолярію Лесі Українки».