Тематика кваліфікаційних (магістерських) робіт

2019-2020 н.р.

 • Гаврилюк І. «Нормативність та анормованість у медіалінгвістичному висвітленні» (наук. керівн. – доц. Д.Ю. Сизонов)
 • Гуменний К. «Тактика провокації емоційних реакцій в українських медіаресурсах: негативні емоції у новинному дискурсі» (наук. керівн. – проф. О.В. Климентова)
 • Захарчук О. «Домінанта чуттєвості в сучасному лінгвістичному дискурсі» (наук. керівн. – доц. Ю.Б. Дядищева-Росовецька)
 • Збінська А. «Фразеологічні трансформації в українських медіа» (наук. керівн. – доц. Д.Ю. Сизонов)
 • Звєрькова Ю. «Бізнес-лінгвістичний ресурс PR-текстів у комунікативній динаміці гастросфери» (наук. керівн. – доц. Д.В. Дергач)
 • Калинчук Р. «Лінгвостилістичні домінанти жанру політичної промови» (наук. керівн. – доц. Д.В. Дергач)
 • Кікоть А. «Спортивні новини в Україні: структурно-стилістичний аналіз» (наук. керівн. – доц. Д.Ю. Сизонов)
 • Поліщук Г. «Медіалінгвістичний аналіз політичних блогів в Інтернет-комунікації» (наук. керівн. – доц. Д.Ю. Сизонов)
 • Сім’ячко А. «Вербальні засоби вираження експресії в сучасному медійному тексті жанру репортаж» (наук. керівн. – доц. Л.В. Шулінова)
 • Трегубенко А. «Політичні промови президентів України: жанрово-стилістичний аналіз» (наук. керівн. – доц. Д.Ю. Сизонов)

2020-2021 н.р.

 • Богельська Б. «Бізнес-лінгвістичні стратегії брендингу в сучасній медійній комунікації» (наук. керівн. – доц. Д.В. Дергач)
 • Верменич В. «Медійні маніпулятивні прийоми та засоби впливу на стан інформаційної безпеки в Україні» (наук. керівн. – доц. О.В. П’ятецька)
 • Гнатюк Л. «Неологізми-запозичення в сучасних медіатекстах та їхній функціональний потенціал» (наук. керівн. – доц. О.В. П’ятецька)
 • Грищук У. «Комунікативний ресурс фактчекінгу в динаміці новинного дискурсу» (наук. керівн. – доц. Д.В. Дергач)
 • Дубініна А. «Динаміка мовної медійної особистості» (наук. керівн. – доц. Л.В. Шулінова)
 • Левицька Я. «Рекламний текст як засіб творення та формування системи цінностей сучасного українського соціуму» (наук. керівн. – доц. Л.В. Шулінова)
 • Лісова А. «Вербальні та невербальні засоби впливу в сучасних медійних текстах fashion-тематики» (наук. керівн. – доц. Л.В. Шулінова)
 • Маруфенко А. «Медійний текст travel-тематики: лінгвістичний та функціональний потенціал» (наук. керівн. – доц. Л.В. Шулінова)
 • Папежук О. «Функціонально-комунікативні особливості сторітелінгу в різних медійних жанрах» (наук. керівн. – доц. О.В. П’ятецька)
 • Пекур М. «Інтра- та екстралінгвальні чинники творення неологізмів COVID-тематики в медійних текстах» (наук. керівн. – доц. Л.В. Шулінова)
 • Піщана О. «Політичний рекламний текст виборчої президентської кампанії: лінгвостилістична аспектологія» (наук. керівн. – доц. Л.В. Шулінова)
 • Рудюк Л. «Мовна особистість у сучасному українському медійному просторі» (наук. керівн. – доц. Д.Ю. Сизонов)
 • Тимощук А. «Функціонування молодіжного сленгу в розмовному дискурсі українських ток-шоу: склад та шляхи формування (на матеріалі програм “Право на владу” та “Говорить Україна” за 2020 рік)» (наук. керівн. – доц. Ю.Б. Дядищева-Росовецька)
 • Хименко Т. «Особливості ідіостилю Тіма Бартона в українськомовному медійному просторі» (наук. керівн. – доц. Л.В. Шулінова)