Дороніна Наталія Володимирівна

Кандидат історичних наук, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Коло наукових інтересів

Методика викладання іноземних мов, методика викладання англійської мови, історія Київського університету, історія викладання філологічних дисциплін в Імператорському університеті Св. Володимира.

Навчальні курси:

 • Англійська мова за профільним спрямуванням на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики
 • Наукова і технічна іноземна мова на факультеті інформаційних технологій

Публікації, статті

 1. Дороніна Н.В. До історії розвитку іноземної філології в Київському університеті у XIX–XX ст. / Наталія Володимирівна Дороніна // Етнічна історія народів Європи. – 2011. – Вип. 35. – С. 86–90.
 2. Дороніна Н.В. Сергій Дложевський − український вчений, філолог і археолог / Наталія Володимирівна Дороніна // Етнічна історія народів Європи. – 2011. – Вип. 36.  – С. 75–79.
 3. Дороніна Н.В. Дерптська філологічна традиція викладання іноземних мов в Київському університеті (1834–1917 рр.) / Наталія Володимирівна Дороніна // Україна в етнокультурному вимірі століть. – 2012. – Вип. 2. – С. 561–570.
 4. Доронина Н.В. Иностранная филология в Императорском университете Св. Владимира в XIX – начале XX ст. // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2014. − № 3 (82) − С. 66–69.
 5. Дороніна Н.В. З історії викладання англійської мови в Імператорському університеті Св. Володимира / Наталія Володимирівна Дороніна // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 86 (7) − С. 26–31.
 6. Дороніна Н.В. Спеціалізація філологічних дисциплін на історико-філологічному факультеті Імператорського університету Св. Володимира / Наталія Володимирівна Дороніна // Етнічна історія народів Європи. – 2014. – Вип. 44.– С. 82–89.

Навчальні посібники:

 1. Практикум з пунктуації англійської мови. − Київ: Український фітосоціологічний центр, 2003. – 60 с. (у співавторстві з Бех П.О.)
 2. Англо‑українсько‑російський словник біохімічної термінології. – Київ: Український фітосоціологічний центр, 2005. – 224 с. (у співавторстві з Бех П.О., Капля О.А., Хижняк С.В.)
 3. Посібник «From history of physics for technical students». – Київ: Видавничо‑поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 72 с. (у співавторстві з Ніколенко О.В.)
 4. «Computer technologies» посібник з англійської мови для студентів 3 курсу факультету кібернетики. – Київ: Видавничо‑поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 108 с. (у співавторстві з Бублик Г.М., Ніколенко О.В.)

Біографія

Народилася у м. Києві.

Закінчила романо‑германський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1997 році за спеціальністю «романо‑германська філологія». До сьогоднішнього дня працює на кафедрі іноземних мов математичних факультетів. У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Кандидат історичних наук.

Стаж педагогічної роботи складає 20 років.