Каленченко Олександр Олександрович

Каленченко Олександр Олександрович

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (068) 528‑37‑87

E-mail: peter.wolsh@gmail.com

Коло наукових інтересів:

  • ESP English
  • IT English
  • Теорія і практика комунікації
  • Практика формування активного і пасивного словника.
  • Поліфонізм дискурсу.
  • Лінгвостилістика, індивідуальна манера мовлення

Навчальні курси:

  • General English
  • English for IT
  • ESP English

Ключові публікації, статті

Каленченко О.О. Індивідуальна манера мовлення у царині публічного управління (на прикладі англомовного дискурсу) // Публічне врядування в Україні: стан, виклики, та перспективи розвитку. Матеріали щорічної Всеукраїнської конференції за міжнародною участю, присвяченої 100-річчю державної служби в Україні. – К.: НАДУ, 2018. – Т.5. – 176 с.

Каленченко О.О. Методика формування активного словникового запасу при вивченні іноземної мови // Вісник ЛНУ (філологічні науки): Збірник наукових праць, 2017. – 210 с.

Біографія

Народився 6 вересня 1983 року в с. Требухів Київської області.

У 2005 році закінчив КНУ імені Тараса Шевченка, отримав ступінь магістра зі спеціальності «Українська мова та література, англійська мова».

У 2005–2008 рр. навчався в аспірантурі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

У 2009 році захистив дисертацію на тему «Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В. Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий)». Науковий керівник – проф. Ковалів Ю.І.

В університеті працює з 2014 р.