Красненко Оксана Миколаївна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (050) 775-41-48 (мобільний)

E-mail: okrasnenko@ukr.net

Коло наукових інтересів

Лінгвістика тексту, дискурсологія, лінгвопрагматика, комунікативна лінгвістика, методика викладання іноземних мов, викладання професійної англійської мови студентам ІТ спеціальностей.

Навчальні курси:

 • General English
 • English for Special Purposes

Наукові публікації, статті

 1. Засоби вираження модальних значень у науковому дискурсі (на матеріалі французької мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К. : Видавничий центр КНЛУ. – 2005. – Вип. – С. 96–100.
 2. Імпліцитне вираження персуазивної модальності (на матеріалі текстів з міжнародних відносин) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К. : Видавничий центр КНЛУ. – 2005. – Вип. – С. 63–67.
 3. Експресивні засоби вираження персуазивної модальності у сучасному французькому науковому дискурсі // Збірник наукових праць “Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики”. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2008. – Вип. – С. 173–176.
 4. Аргументативні стратегії і тактики у французькому науковому дискурсі // Збірник наукових праць “Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики”. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – Вип.15 – С. 207-216.
 5. Лексико-семантичні особливості французького наукового тексту з міжнародних відносин // Збірник наукових праць “Українське мовознавство”. – К.: Видавничий центр КНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – Вип. 39/1. – С.218-223.
 6. Персуазивність та науковий дискурс // Збірник наукових праць “Мовні і концептуальні картини світу”. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип.26/2. – С. 120-124.
 7. Архітектонічна структура французького наукового тексту з міжнародних відносин // Збірник наукових праць “Мовні і концептуальні картини світу”. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. – С. 338-343.
 8. Когнітивний і комунікативно-дискурсивний аспекти персуазивності у сучасній лінгвістиці // Збірник наукових праць “Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики”. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2010. – Вип. – С. 204–210.
 9. Композиційний і риторико-аргументативний типи структур французького наукового тексту з міжнародних відносин // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: збірник наукових праць. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк: РВВ “Вежа” ВНУ імені Лесі Українки, 2010. – Вип. 8. – С.272-276.
 10. Лінгвопрагматичні засоби персуазивності у сучасній французькій мові (на матеріалі публікацій з міжнародних відносин): дис. … кандидата філол. наук: 10.02.05. – К., 2011. – 267 с.
 11. Лінгвопрагматичні засоби персуазивності у сучасній французькій мові (на матеріалі публікацій з міжнародних відносин) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 «Романські мови». – Київ, 2011. – 20 с.
 12. Засоби персуазивності та типи текстів з міжнародних відносин // Збірник наукових праць «Теоретитична і дидактична філологія». – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 254-265.
 13. Модальні засоби вираження припустимості, можливості, необхідності та сумніву (на матеріалі французьких текстів з міжнародних відносин) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: збірник наукових праць. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк: РВВ “Вежа” ВНУ імені Лесі Українки, 2013. – Вип. 19. – С.175-180.
 14. Стратегія інформування у французькому науковому дискурсі // Молодий вчений. – Херсон: Дизайн, Видавничий дім «Гельветика», 2017. – №2 (42). – С. 397-403.
 15. Translation deformation: objective or subjective challenges within literary translation // Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine. – Lublin, 2017. – P. 201-204.
 16. Красненко О.М. Удосконалення лексичної компетентності ІТ студентів при вивченні англійської мови // World Science. Multidisciplinary Scientific Edition. Warsaw: RS Global. – 2018. – № 3 (31). – V. 5. – С.21-26.

Біографія

Народилася 18 липня 1981 р. у м. Переяслав‑Хмельницький.

Закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2003 році за спеціальністю «Мова та література (французька, англійська), кваліфікація – магістр філології, фахівець з французької, англійської мов та зарубіжної літератури, викладач.

У 2010 році закінчила аспірантуру Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка без відриву від виробництва. У 2011 році захистила дисертацію на тему «Лінгвопрагматичні засоби персуазивності у сучасній французькій мові (на матеріалі публікацій з міжнародних відносин)» і одержала диплом кандидата філологічних наук за спеціальністю романські мови.

Загальний науково-педагогічний стаж – 13 років.

З 2003 до 2004 працювала викладачем кафедри романо-германської філології Київського славістичного університету.

З 2004 до вересня 2012 року працювала вчителем англійської мови Бориспільської загальноосвітньої школи № 3.

З вересня 2012 року дотепер працює асистентом кафедри іноземних мов математичних факультетів. З 8 березня 2014 р. до 1 вересня 2016 р. була у дикретній відпустці.

З вересня 2017 року очолює секцію англійської мови на факультеті інформаційних технологій.

Бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, а також у науково-методичних семінарах, тренігах з англійської мови.