Летуновська Ірина Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (095) 832‑16‑17 (мобільний)

E-mail: litunovkay@voliacable.com

Коло наукових інтересів

Загальні проблеми літературознавства та методики викладання професійної англійської мови

Навчальні курси:

 • General English
 • English for Special Purposes

Наукові публікації, статті

 1. Полікритика художнього тексту: традиції і новаторство. – Проблеми семантики слова, речення та тексту, Вип. 21,Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 188–189
 2. Фольклорно‑міфологічна основа п’єси П.Кальдерона «Життя – це сон». – Літературознавчі студії, Вип. 24, КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 263–269
 3. Маньєризм в живописі та літературі. – Літературознавчі студії, Вип. 26, КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 345–349
 4. Фенікс і Голуб в поезії Дж. Марстона, Б. Джонсона, Р. Честера: порівняльна типологія. – Літературознавчі студії, Вип. 31, КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 238–243
 5. Примітки до роману Г. Мелвілла «Мобі Дік або Білий Кіт». – Харків: Фоліо, 2012. – С. 551–567
 6. Ранньобарокові мотиви синтезу почуттєвого і раціонального в трагедіях Д. Форда, Ф. Бомонта і Д. Флетчера. – Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць. – К.: Український фітосоціологічний центр, 2014. – С. 31–40
 7. Взаємозв’язки та взаємодії літератури та інших видів творчої діяльності в прозі Дагласа Р. Хофштадтера. – Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць. – К.: Український фітосоціологічний центр, 2014. – С. 40–46
 8. Интеллектуальная усложненность трагедий младших современников Шекспира (Дж.Чапмена, С. Тернера, Т. Миддлтона). – Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: матер. II Міжнар.наук.‑практич. конф. – Одеса: Фенікс, 2016. – С. 203–205
 9. EU‑Ukraine association agreement: Legal terminology and implementation challenges. – Evropsky politicky a pravni diskurz. – Svazek3, 6.vydani, 2016. – C. 75–80 (у співав. з Смирнова К.)
 10.  Структурные особенности «Трагедии мстителя» Сирила Тернера. – Збірник наукових праць за матеріалами III Міжнародної конференції «Актуальні проблеми розвитку світової науки». – К.:Центр наукових публікацій, 2017. – С. 103–107

Біографія

Народилася 30.12.1960 р. у м. Києві.

У 1983 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю: «Романо‑германські мови та література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської та французької мов, перекладача.

У 2002 році захистила дисертацію на тему: «Поетика і типологія англійської трагедії першої третини XVІІ сторіччя» у Київському національному лінгвістиному університеті на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, за спеціальністю – 10.01.04

Вчене звання доцента присвоєно у 2005 році.

З 1983 по 2004 працювала в Київському національному лінгвістиному університеті викладачем, з 2005 по 2009 доцентом.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2009 року.

Стаж роботи у вищих навчальних закладах – 33 роки.

Бере участь у міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях, а також у науково‑методичних семінарах з англійської мови.