Ляшенко Лариса Василівна

Заслужений працівник освіти України, кандидат психологічних наук, член спілки журналістів України, асистент кафедри іноземних мов математичниї факультетів

Контактна інформація

Телефон: (044) 481‑45‑07 (робочий)

Коло наукових інтересів

Методика викладання іноземних мов, вікова та педагогічна психологія, психофізіологія,  генетична психологія, декоративно‑прикладне мистецтво.

Навчальні курси:

 • Англійська за професійним спрямуванням;
 • Ділова англійська
 • Психологія лідерства

Публікації, статті:

Є автором наукових праць і співавтором методичних рекомендацій.

Наукові статті:

 1. Колаж як засіб розвитку деяких психологічних особливостей молодшого школяра на уроках англійської мови в 2 класі // Психологія: Зб. наук. праць. – Вип. 18. – К.:НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – С. 111–117.
 2. Особливості розвитку уваги молодших школярів // Актуальні проблеми психології. Том. V.: Психофізіологія. Генетична психологія. Частина 2. / За ред. Максименка С.Д. – К.: Міленіум, 2003. – С. 32–39.
 3. Наочність як засіб створення комунікативної мотивації навчання усного іншомовного спілкування// Психологія: Зб. наук. праць. – Вип. 19. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – С. 153–157.
 4. Шляхи розвитку мислення молодших школярів на уроках англійської мови / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав‑Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» – Додаток 1 до ВИП. 27, Том ІХ (42): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – С. 200–206.
 5. Колажна наочність та прийоми роботи з нею на уроках англійської мови в початковій загальноосвітній школі // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – Вип. 17 – К.: Логос, 2012. – С. 179–183.
 6. Навчання молодших школярів говорінню з використанням методу (Total Physical Response) на уроках англійської мови в загальноосвітній школі // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, дослід, проблеми //Зб. наук. пр. –Випуск 33/ Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ‑Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012 р. – С. 94–97
 7. Формування навичок самостійної роботи учнів / Київський міський пед. університет імені Б.Д. Грінченка, кафедра теорії та методики гуманітарних наук. Газета «English Plus». № 1–2, Січень – лютий 2003 р., С. 2–4.

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації для написання і оформлення науково‑дослідницьких робіт учнів – членів Київської МАН, які затверджені на засіданні кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (Протокол № 6 від 22 грудня 2016 р.)

Біографія

Народилася 04.03.1962 р. в селищі Східному Херсонського району Херсонської області.

Закінчила факультет іноземних мов Ізмаїльського державного педагогічного інституту імені Христо Ботєва в 1983 році за спеціальністю «іноземна  мова».

У 2001 р. закінчила Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України за спеціальністю «Психологія». Із 2011 р. є членом Академії наук мистецтвознавства імені В.І. Корольова, а в 2016 р. рішенням Президії Академії наук и мистецтва Союзу отримала вчений ступінь Почесного доктора наук мистецтвознавства. Із 2014 р. – член спілки журналістів України, член наукового товариства імені Тараса Шевченка. Із 2015 р. – науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2014 року на посаді асистента кафедри іноземних мов математичних дисциплін. Працює над виконанням дисертаційного дослідження «Психологічні особливості  розвитку довільної уваги молодших школярів у процесі навчання іноземної мови».

Із 2002 р. по теперішній час – член міжнародної науково‑практичної конференції вчителів англійської мови «IATEFL». У 2005 р. – виконавець науково‑дослідних робіт: «Удосконалення навчання міжкультурного спілкування англійською мовою учнів молодшого шкільного віку в м. Києві» (КНУ ім. Т. Шевченка № 206/013 від 16.12.05. Із 2014 р. – член конкурсної та апеляційної комісії II (міського) конкурсу‑захисту науково‑дослідницьких робіт МАН. Із 2015 р. – учасник проекту НАТО: «Практичний курс англійської мови для держслужбовців, представників служби  безпеки  та охорони». Із 2017 р. – експерт комісії Громадської ради при МОН України з питань міжнародного співробітництва.

У 2015 р. пройшла курси підвищення кваліфікації при Британській  Раді в рамках спільного проекту України з Британською радою.

Науково‑педагогічний стаж роботи – 5 років.