Малишева Алла Володимирівна

Асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (063) 228-11-21 (мобільний)

E-mail: avm-et@outlook.com

Коло наукових інтересів

Лінгвопрагматика, семантика, комунікативна лінгвістика, методика викладання іноземних мов, теорія та практика перекладу

Навчальні курси:

 • General English
 • English for Special Purposes

Наукові публікації, статті, посібники

 1. Збірник завдань для роботи в класі ТЕЛЕКОМ (для студентів ІІІ курсу, які вивчають англійську мову як другу іноземну) К.: Видавничий центр КНЛУ, 2008 – С. 33–44, С. 55–67.
 2. Лексична семантика слова в аспекті речення, висловлювання // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції – Л.: ЛДУ БЖД, 2010. – С. 47.
 3. Семантичні та прагматичні аспекти вживання суб’єкта – діючої особи в українській та англійській мовах // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. 11 (138) – С. 199–202.
 4. Збірник тестових завдань для аудиторної та позааудиторної роботи студентів IV курсу, які вивчають англійську мову як другу іноземну // – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2011 – 107 с.
 5. Subject and semantic reference // Формула компетентності перекладача: Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції. 27березня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ». – С. 156–158.
 6. Збірник завдань для самостійної роботи студентів 4 курсу, які вивчають англійську мову як другу іноземну (MassMedia) К.: Видавничий центр КНЛУ , 2013 р. – 114 с.
 7. Переклад прислів’їв як засіб досягнення міжкультурної комунікації (на матеріалі українських і англійських прислів’їв) // Міжнародна науково‑практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», КНЛУ – 2014 р.
 8. Personal pronouns in the conception of semantic reference Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур». Київ, КНЛУ, 01–03 квітня 2015 р.
 9. Інтерактивні методи та технології в процесі викладання іноземних мов // Формула компетентності сучасного перекладача: Матеріали VII Міжнародної науково‑методичної конференції. 23березня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ». – С. 147–150.

Біографія

Малишева А.В. у 2000 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.

З 2000–2005 р. працювала вчителем англійської мови в ліцеї «Голосіївський» № 241. У 2005 р. закінчила магістратуру в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови.

Того ж року була прийнята на посаду викладача кафедри англійської філології Київського національного лінгвістичного університету. В 2006 р. пройшла повний курс підвищення кваліфікації викладачів на факультеті післядипломної освіти університету. До 2017 р. працювала викладачем кафедри германських і романських мов КНЛУ. З квітня 2018 р. до червня 2018 р. працювала на умовах погодинної оплати на кафедрі іноземних мов математичних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З вересня 2018 р. до теперішнього часу працює асистентом кафедри.

Загальний педагогічний стаж – 25 років, з яких у закладах вищої освіти IV рівня акредитації – 12 років.

Малишева А.В. постійно підвищує свій науково‑педагогічний рівень, професійні знання та методику викладання англійської мови, бере участь у науково-практичних конференціях і методичних семінарах.