Мазур Світлана Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів Інституту філології, завідувач секції механіко-математичного факультету

Контактна інформація

Телефон: (044) 259‑05‑25 (робочий)

Коло наукових інтересів

методика викладання іноземних мов студентам математичних спеціальностей, методика викладання англійської мови, японські діалекти (Кансайський діалект), японська діалектологія

Навчальні курси:

  • Англійська мова: практичний курс («General English»)
  • Англійська мова за професійним спрямуванням («English for Specific Purposes»).

Публікації, статті

Є автором більше 15 наукових праць

Наукові статті:

  1. Японська діалектологія: історія становлення та сучасний стан // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 27. (Матеріали Першої міжнародної наукової конференції «Японська мова та культура в сучасній Європі та Україні – проблеми сьогодення і подальші перспективи») / Світлана Миколаївна Мазур. – К.: Вид. дім Дм. Бураго, 2009. – С.57–62.
  2. Акцентуація в кансайському діалекті японської мови (на матеріалі канонічних текстів Тенрійської релігії) // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 35 / Світлана Миколаївна Мазур. – К.: Вид. дім Дм. Бураго, 2011. – С. 70–74.
  3. Особливості графічного оформлення тексту «Офудесакі» // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. Вип. 40 / Світлана Миколаївна Мазур. – К.: Вид. дім Дм. Бураго, 2012. – С. 76–82.
  4. Розмовні елементи в лексиці канонічних текстів Тенрійської релігії (на матеріалі «Офудесакі») // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. Вип. 45 / Світлана Миколаївна Мазур. – К.: Вид. дім Дм. Бураго, 2013. – С. 53–59.
  5. Вербальні засоби сугестивного впливу в тексті «Офудесакі» // Мова і культура (Науковий журнал). Вип. 16. / Світлана Миколаївна Мазур. – К.: Вид. дім Дм. Бураго, 2013. – Т.І (163). – С. 143–154.
  6. Language Peculiarities of the Nara Dialect as Reflected in the “Ofudesaki” // Ukrainian and Balkan Interdisciplinary Studies (Віддзеркалення мовних особливостей діалекту Нара в тексті «Офудесакі» // Українські і балканські міждисциплінарні дослідження) / Svitlana Mazur. – Bulgaria, Sofia – Р. 177–186.
  7. Шляхи дослідження процесу унормування японського письма у другій половині ХІХст.» (на матеріалі графічного оформлення тексту «Офудесакі» / Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. Вип. 54. / Світлана Миколаївна Мазур. – К.: Вид. дім Дм. Бураго, 2015. – С. 84–91.

Біографія

Народилася 1983 року.

У 2009 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і здобула кваліфікацію магістра філології зі спеціальності «мова та література: японська, англійська».

Із 2004 року до 2008 року навчалася в Тенрійському університеті (Японія, преф. Нара). У 2009 році вступила до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2014 році захистила дисертацію на тему «Мовні особливості канонічних текстів Тенрійської релігії» за спеціальністю 10.02.13 – «мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії».

Активно бере участь у наукових та науково‑практичних конференціях, має низку наукових публікацій у фахових виданнях не лише з теми дисертаційної роботи, а й з інших актуальних питань японістики.

На даний час веде практичні заняття на 1‑му–3‑му курсах механіко‑математичного факультету. З 2010 р. і до теперішнього часу працює асистентом кафедри іноземних мов математичних факультетів.