Ніколенко Оксана Вікторівна

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (044) 259‑05‑25 (робочий)

E-mail: ok.nik1997@gmail.com

Коло наукових інтересів

Лінгвосеміотика й ономасіологія, семасіологія, психолінгвістика, когнітивна лінгвістика та лінгвоконцептологія, соціолінгвістика, методика викладання іноземних мов.

Навчальні курси:

 • Англійська мова: загальний курс
 • Англійська мова професійного спрямування для студентів ІІІ‑го року навчання факультету комп’ютерних наук та кібернетики. Спеціальністі: «моделювання та оптимізація систем; обчислювальна математика, дослідження операцій, системний аналіз та прийняття рішень, технології програмування»

Публікації, статті

Є автором більше 20 наукових праць і навчально‑методичних розробок. Основні публікації:

Навчально-методичні праці:

 1. Оволодіння навичками читання, мовлення та письма на основі передових статей науково-популярного журналу “Popular Science” для студентів старших курсів фізичного факультетуКиїв 2001, – 23 с.
 2. Посібник: “From History of Physics”. Англійські тексти з історії фізики для студентів ІІ–ІV курсів фізичного факультету. – Київ, 2004. – 71 с. Співавтор – Войцицька Н.В.
 3. Методичні розробки для студентів немовних факультетів: “Topics of special interest” – Київ, 2006, – 43 с.
 4. Вивчення англійської мови за допомогою автентичного відео. Збірник наукових праць: Іноземні мови на нефілологічних факультетах. – Вип. 3 – К.:ВПЦ “Київський університет“ 2008. – С. 130–136.
 5. Основні моделі перекладу українською мовою складних термінів в англійській науково‑технічній літературі з програмування та обчислювальної техніки. Збірник наукових праць: Іноземні мови на нефілологічних факультетах. – Вип. 5 – К.: ВПЦ «Київський університет» 2011. – С. 26–38. Співавтор – Косаревська Т.А.
 6. Master your grammar skills. Посібник. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2011 – 106 c.
 7. Computer technologies. Посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011 – 110 c. Співавтори: Бублик А.М., Дороніна Н.В.
 8. “English In The Language of Science”: Посібник з англійської наукової мови для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013 – 270 c. Упорядники: Т.А. Косаревська, кандидат філологічних наук; доцент Н.В. Косаревська, кандидат фізико‑математичних наук, доцент; О.В. Ніколенко, викладач.

Наукові праці:

 1. Ніколенко О. В. Прізвиська як різновид номінативних одиниць / Оксана Вікторівна Ніколенко // Проблеми романо‑германської філології. – 2002. – С. 45–51.
 2. Ніколенко О. В. Англомовні прізвиська як результат вторинної номінації / Оксана Вікторівна Ніколенко // Мовні і концептуальні картини світу / відп. ред. А. Д. Бєлова. – 2003. – Вип. 9. – С. 215–219.
 3. Ніколенко О. В. Суб’єктивність у прізвиськних номінаціях / Оксана Вікторівна Ніколенко // Мовні і концептуальні картини світу / відп. ред. О. С. Снитко. – 2004. – Вип. 12. – С. 87–91.
 4. Ніколенко О. В. Комп’ютерні прізвиська: семантико-прагматичні аспекти / Оксана Вікторівна Ніколенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – 2010. – Вип. 18. – С. 308–313.
 5. Ніколенко О. В. Оцінні значення та засоби їх вираження у прізвиськах боксерів / Оксана Вікторівна Ніколенко // Проблеми семантики слова, речення та тексту / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – 2011. – Вип. 26. – С. 240–247.
 6. Николенко О. В. Основные когнитивные механизмы образования прозвищных номинаций в английском языке / Оксана Викторовна Николенко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 4. – Ч. 1. – С. 126–130.
 1. Ніколенко О. В. Інформаційна революція як найвпливовіший чинник утворення назв людини в англійській мові на початку ХХІ сторіччя / Оксана Вікторівна Ніколенко // Наукові записки. – Серія : «Філологічні науки» / відп. ред. Г. В. Самойленко. – 2014. – Кн. 1. – С. 153–159.
 2. Ніколенко О. В. Продуктивні словотвірні моделі утворення англійських прізвиськ / Оксана Вікторівна Ніколенко // The Fourth European Conference on Languages and Lingustics. – Vienna : EastWest, 2014. – С. 38–42.
 3. Ніколенко О. В. Телескопічні моделі утворення англійських антропонімів. Проблеми семантики слова, речення, тексту: зб. наук. праць. № 36, Київ 2016. С. 101–107.
 4. Ніколенко О. В. Емоційний концепт Love в англійських прізвиськних номінаціях. Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон № 1, 2017, – С. 300–305.

Біографія

Народилася 5.09.1971 р.

Закінчила факультет англійської мови Київського державного інституту іноземних мов за спеціальністю «вчитель іноземних мов (англійської та іспанської)» у 1993 році.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Прізвиська в англомовній картині світу: структурні, семантичні, соціокультурні особливості».

Із 1993 р. й до цього часу працює на посаді викладача кафедри іноземних мов математичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2009 р. працює на факультеті кібернетики за «Концепцією викладання іноземних мов у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка». Із 2010 р. бере участь у вступних магістрських іспитах до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Із 5 червня 1995 до 16 червня 1995 червня пройшла стажування на курсах «Вивченння новітніх методик та практики TESOL». Із 01.09.2008 до 31.10.2008 проходила стажування у центрі наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України.

Нині на факультеті кібернетики викладає спецкурс: Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів третього року навчання  факультету. Для спецкурсу підготувала та видала посібники “Computer technologies 2011 р. та “English In The Language of Science”: Посібник з англійської наукової мови для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів. 2013 р.