Паламарчук Катерина Миколаївна

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів.

Контактна інформація

Телефон: (044) 259‑05‑25 (робочий)

E-mail: kate.palamarchuk@gmail.com

Коло наукових інтересів

Методика викладання іноземних мов, перекладознавство, типологічна лінгвістика, мистецтвознавство.

Навчальні курси:

 • Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів I та II курсів факультету комп’ютерних наук та кібернетики.
 • Практичні заняття зі студентами II, III курсів заочного відділення факультету комп’ютерних наук та кібернетики.

Публікації, статті

Є автором 34 наукових праць і навчально-методичних розробок.

Наукові статті:

 1. Some grammatical aspects of translation (on the material of cybernetics texts) // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наукових праць. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2004. – Вип. – С. 287–292.
 2. Рольова гра‑засіб мотивації іншомовного мовлення в реферативній групі// Іноземні мови на нефілологічних факультетах. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – Вип. – С. 88–91.
 3. Німецька меса Ф. Шуберта у контексті австрійської богослужбової музики другої половини XVIII – початку XIX ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К.: Міленіум, 2010. – Вип. 25. –С. 316–323.
 4. Жанр німецької меси у творчості маловідомих австрійських і німецьких композиторів другої половини XVIII – початку XIX століття: жанрова специфіка у контексті літургічної традиції // Мистецтвознавчі записки. –К.: Міленіум, 2011. – Вип. 19. – С. 313–321.
 5. Традиції католицької богослужбової музики Австрії другої половини XVIII – початку XIX століття у «Німецькій месі» М. Гайдна // Студії мистецтвознавчі. – К., 2011. – С. 58–66.
 6. Католицьке церковне мистецтво Австрії XVIII–XIX століть: стильові тенденції // Мистецтвознавчі записки. – К.: Міленіум, 2011. – Вип. 20. – С. 328–335.
 7. Творчість Ф.Г. Клопштока і духовна музика Австрії і Німеччини другої половини XVIII – початку XIX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К.: Міленіум, 2011. – Вип. 27. – С. 292–300.
 8. Жанр немецкой католической мессы в музыкальной культуре Австрии и Германии конца XVIII – первой трети XIX веков // Вестник Православного Свято‑Тихоновского Гуманитарного Университета. – М.: Изд‑во ПСТГУ, 2011. – С. 125–148.
 9. Німецька меса Франца Бюлера «Пісня‑проповідь» у католицькій богослужбовій музиці Австрії другої половини XVIII – початку XIX століть // Студії мистецтвознавчі. – К., 2013. – С. 30–43.
 10. Німецька меса у церковній культурі Австрії другої половини XVIII – першої третини XIX століть // Українське мистецтвознавство. – К.: Міленіум, 2014. – Вип. 14. – С.35–
 11. The impact of Josephinist reforms on the development of culture in Austria in the second half of the XVIIIth – first third of the XIX th centuries. The First international conference on scientific development in Europe. // Proceedings of the Congress. East–West Association for Advanced Studies of Higher Education. – Vienna.: GmbH, 2014. – P. 41–47.
 12. Вплив Великої французької революції на творчість Ф.Г. Клопштока та його сучасника Г.Форстера // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного  університету. – Одеса, 2014. – Вип. 12/13. – С. 47–54.
 13. Церковна культура Австрії та Німеччини XVIII – XIX століть: стильові тенденції // Науковий журнал Молодий вчений. – Псков: Гельветика, 2015. – Вип.2 (17). – С. 149–154.
 14. Сivic motives in F.G.Klopstock’s creativity // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». – Острог: Видав-во Національного університету «Острозька Академія», 2015. – С. 123–130.

Навчальні посібники:

 1. Навчальний посібник з англійської мови «Let’s talk on culture and art in English» К.: ДАКККіМ, 2003. – 43 с.
 2. To speak fluently (діалоги українською та англійською мовами для студентів I–II курсів у галузі культури та мистецтва) К.: Міленіум, 2004. – 60 с. (у співавторстві ТуркевичВ.В.).
 3. Навчальний посібник «Business English» К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 118 с.
 4. Навчально‑методичний посібник з англійської мови для студентів I–II курсів заочної форми навчання факультету кібернетики К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 128 с. (у співавторстві з Ісаєвою С.Д.).
 5. Науково‑методичний посібник з англійської мови для студентів II курсу факультету кібернетики К.: ВПЦ «Сталь», 2014. – 103 с.

Біографія

Народилася 09.06.1957 р. у м. Поті (Грузія).

Закінчила факультет англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (Київський лінгвістичний університет) у 1980 році за спеціальністю «англійська мова» та «німецька мова».

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Жанр німецької меси у церковній культурі Австрії другої половини XVIII – початку XIX століть» за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (напрямок – мистецтвознавство).

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1994 року: асистент, з 2016 – доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів. Досвід науково педагогічної роботи 23 роки.

Підвищувала кваліфікацію відвідуючи науково‑методичні семінари Ресурсного центру для вчителів англійської мови за підтримки Посольства США в Україні при Києво‑Могилянській академії.