Стрижньова Маріана Юріївна

 

Асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (044) 521-32-42 (робочий)

E-mail: maris@ukr.net

Коло наукових інтересів: лінгвокультурологія, міжкультурна комунікація, перекладознавство, сучасна методика викладання іноземних мов.

Навчальні курси:

  • Загальний курс західноєвропейської мови
  • Базовий рівень другої іноземної мови
  • Середній рівень другої іноземної мови

Публікації, статті

  1. Stryzhnova, M. You. Formation of the professional French competence of the future tourism specialists in the non-linguistic university by the project method. Materials of VI International Scientific Conference “Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration”. Issue № 6, Ariel University, Ariel, Israel. 2015 – 450 p. – p. 402–407. (на английском языке)
  2. Специфика французского газетного медиадискурса и профориентированная переводческая компетенция студентов нелингвистического ВУЗа/Дискурс современных  масс-медиа  в перспективе  теории,  социальной практики и образования: II Международная научно-практическая конференция. Актуальные проблемы современной медиалингвистики и медиакритики в России и за рубежом: II Международный  научный  семинар.  Белгород, НИУ «БелГУ», 5–7 октября 2016 г.: сборник научных работ / под ред. Е.А. Кожемякина, А. В. Полонского. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2016. – 380 с. – c. 127–139.
  3. Стрижньова, М. Ю. Адаптація дидактичного матеріалу з іноземної мови професійного спрямування для студентів першого курсу у нелінгвістичних вищих навчальних закладах. Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції “Перший крок у науку”. Т.4. – Луганськ: Глобус-Прінт. 2014. – 520 с.- С. 143–149.
  4. Стрижньова, М. Ю. Формування професійно орієнтованої франкомовної перекладацької компетентності у майбутніх працівників туристичного менеджменту. Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго – Вип. 18. – Т. III (178), 2015. – 400 c. – C. 289–296.
  5. Стрижньова, М. Ю., Окопна Я, В. Формування навичок професійно орієнтованого технічного перекладу в майбутніх фахівців сфери обслуговування. Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго – Вип. 18. – Т. III (178), 2015. – 400 c. – С. 309–315.
  6. Якименко О. М., Коломієць А. А., Стрижньова М. Ю. Французька мова (за професійним спрямуванням) для студентів I курсу напряму підготовки «Харчова технологія та інженерія»: Навч.-метод. посіб. – К.: НУХТ, 2016. – 163 с.

Біографія

Народилась 11 квітня 1987 р. у м. Києві. Закінчила у 2008 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача з французької та англійської мов, викладача-дослідника.

У 2008 р. працювала вчителем англійської мови у середній спеціалізованій школі № 324. У 2009 р. викладала англійську мову за професійним спрямуванням у Національному медичному університеті ім.О.О. Богомольця.

У 2011 р. в Київському міжнародному університеті на ІІІ курсі викладала дисципліни «Практика перекладу з французької та української мов», «Порівняльна лексикологія французької та української мов», «Засоби перекладацької майстерності». На ІV курсі проводила заняття з дисциплін «Практичний курс французької мови як першої іноземної», «Практика перекладу з французької мови», «Усний двосторонній переклад» (з французької мови на українську), «Порівняльна стилістика французької та української мов» і «Редагування науково-технічного перекладу з французької мови».

У 2013–2016 рр. в Національному університеті харчових технологій (НУХТ) викладала дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська), «Англійська мова», «Друга іноземна мова» (французька) та «Ділова іноземна мова» (англійська) на І, ІІ, IV i V курсах 8 технологічних й інженерно-технічних спеціальностей.

Відвідувала семінари з методики викладання англійської та французької мов від іноземних та вітчизняних видавництв (Pearson, Longman, Macmillan, Лінгвіст та ін.) та американського культурного центру.

В університеті працює на посаді асистента кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур з 2018 року, асистента кафедри іноземних мов математичних факультетів з 2019 року.