Навчальна лабораторія шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1961 року, до 100-річчя від дня смерті Т. Шевченка,  на філологічному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка при кафедрі історії української літератури створено кабінет шевченкознавства, реорганізований у 1989 р. у Шевченківський науково-дослідний центр. Від 1992 року останній перейменовано в навчальну лабораторію шевченкознавства.

Завідувачем  навчальної лабораторії шевченкознавства від 1 грудня 1992 року  є  В. І. Гнатенко.

З утворенням  кафедри історії української літератури і шевченкознавства в 1999 році  значно активізувалась  шевченкознавча наука в університеті. За участю лабораторії почав видаватися щорічний науковий збірник «Шевченкознавчі студії».

У лабораторії читаються  нормативні курси з історії української літератури, проводяться  спецкурси та спецсемінари з вивчення життя і творчості Т. Шевченка. Функціональні  обов’язки  лабораторії насамперед спрямовані на забезпечення навчального процесу літературними та мистецькими творами Т. Шевченка, науково-критичною літературою з шевченкознавства.   Лабораторія надає консультації та методичну допомогу студентам, бакалаврам, магістрам  у написанні курсових, дипломних, бакалаврських, магістерських робіт.  Послугами лабораторії користуються також  аспіранти і викладачі університету.

Лабораторія шевченкознавства Інституту філології забезпечена шевченкознавчою літературою, значний фонд якої перебуває на балансі Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича. Література поповнюється також за рахунок інших надходжень – подарункових видань, через ксерокопіювання  тощо.

У лабораторії ведеться активна комп’ютеризація банку даних із питань шевченкознавства: створення окремих електронних бібліографічних покажчиків критичних праць про поетичні твори, прозу, драматургію Шевченка, мовну майстерність, Шевченко-художник, Шевченко і фольклор, Шевченко і світ, Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство, світогляд Шевченка  тощо.

Лабораторія бере безпосередню участь у підготовці й проведенні традиційних вшанувань пам’яті Т. Шевченка в університеті, в підготовці шевченківських конференцій, зустрічей із відомими шевченкознавцями  тощо.

З часом виникла потреба бібліографічного покажчика «Шевченкознавство в Київському університеті». Першу спробу такого покажчика  здійснила зав. лабораторією шевченкознавства В.І. Гнатенко. Він друкувався у трьох випусках  «Шевченкознавчих студій» (2001–2003). З ініціативи проф. Задорожної Л. М. створено колективну монографію «Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (К., 2003) у співавторстві проф. Л. М. Задорожної, проф. Г. Ф. Семенюка, проф. С. К. Росовецького, проф. Я. В. Вільної, доц. С. В. Задорожної. Окремий  розділ монографії складає «Бібліографічний покажчик» праць  студентів, аспірантів і викладачів про  Т. Шевченка, складений зав. лабораторією.  Друге видання (доповнене та перероблене) монографії «Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (1860–2010). Сторінки історії» вийшло в 2011 році.

Завідувач навчальною лабораторією  В. Гнатенко –  автор численних публікацій про Т. Шевченка, автор-упорядник навчального посібника «Т. Шевченко в прижиттєвій критиці. Бібліографія. Матеріали» (К., 2009) –   перша спроба такого видання, де з можливою повнотою охоплено й систематизовано наявний матеріал про Т. Шевченка.  Автор-упорядник довідкового посібника   «Університетська шевченкіана»  (К., 2017), що охоплює досягнення шевченкознавства за всі роки діяльності Університету.

Навчальна лабораторія шевченкознавства тісно співпрацює з Всеукраїнським  навчально-науковим центром  шевченкознавства, створеним до 200-річчя від дня народження Т. Шевченка.


Контакти
тел. 239‑34-30;
кімната 80.