Навчальна методична лабораторія

Навчальна методична лабораторія (далі Лабораторія) була заснована на філологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1991 році як структурний підрозділ цього факультету, який займався організацією, проведенням та методичним супроводом педагогічної практики студентів у середніх навчальних закладах.

З 2001 року Лабораторія – структурний підрозділ Інституту філології.

Робота Лабораторії здійснюється відповідно до Положення «Про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого Розпорядження ректора № 16 від 23 березня 2007р., навчальних планів всіх спеціальностей різних кваліфікаційних рівнів Інституту філології, Положень про навчальні та виробничі практики Інституту.

Основним завданням Лабораторії є організація, проведення та методичний супровід навчальних (фольклорної, джерелознавчої, творчої, навчально-педагогічної) і виробничих (соціально-комунікативної, перекладацької, фахово-виробничої, виробничої практики із перекладу та редагування, виробничої зі спеціалізації, асистентської) практик студентів‑філологів всіх кваліфікаційних рівнів та надання методичної допомоги  студентам-практикантам під час проходження різних видів практики.

Напрямки діяльності Лабораторії:

Методична робота

 • Підготовка до видання та оновлення навчально-методичної літератури (програм, методичних рекомендацій до проведення навчальних та виробничих практик студентів);
 • ведення картотеки методичної літератури, програм навчальних і виробничих практик, оновлення фонду методичної літератури та рекомендацій до проведення різних видів практик.

Навчально-організаційна робота

Підготовчий етап:

 • Визначення разом із профільними кафедрами навчальних баз практик та укладання з ними угод;
 • формування груп студентів-практикантів, визначення викладачів – керівників груп практикантів;
 • підготовка наказів про проходження різних видів практик;
 • підготовка та оформлення кошторису витрат та трудових угод на проведення різних видів практик;
 • підготовка та поширення бланків звітної документації керівникам груп студентів-практикантів.

Основний етап:

 • Проведення інструктивних зборів студентів перед початком практики разом з відповідальними за види практик, керівниками груп студентів-практикантів та керівником практик Інституту філології;
 • надання допомоги студентам-практикантам у підготовці матеріалів, здійснення методичного забезпечення у проведенні навчальних і виробничих практик студентів-філологів;
 • консультування студентів денної та заочної форми навчання в підготовці звітних матеріалів різних видів  практик.

Заключний етап:

 • Оформлення актів виконаних робіт для виплати заробітної плати адміністрації та вчителям-методистам середніх навчальних закладів за керівництво педагогічною практикою студентів Інституту філології;
 • узагальнення звітної документації керівників груп студентів-практикантів, відповідальних за практики Інституту філології, звітної документації практикантів;
 • підготовка статистичних даних, звітних та інших матеріалів про проведення різних видів практики.

 

Загальне керівництво навчальними та виробничими практиками студентів Інституту філології  здійснює заступник директора, доцент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур Смовженко Людмила Григорівна.

 

Завідувачка Лабораторії  ‒ Прогонова Наталія Михайлівна

Старший лаборант з в/о – Ремез Ганна Петрівна

 

Контакти

Телефон: (044) 239-33-49 (внутрішній 33-49)

Аудиторія 144

Е-mail: lab_philol_osv@ukr.net.