Центр фольклору та етнографії – науково-практична, організаційно‑методична, творча та пошуково-дослідницька інституція, що функціонує як структурний підрозділ Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

За штатним розкладом співробітниками Центру є 7 співробітників, зокрема 2 провідні фахівці з фольклористики (Барамба І.В., Закальська Я.А.) та 5 провідних етнологів (Оверчук О.Л., Паславський А.О., Рудницька А.М., Ткачук В. А., Щибря В.В.), серед яких 1 – кандидат історичних наук (Щибря В.В.) та 1 – кандидат філологічних наук (Оверчук О.Л.), а також 1 – Заслужена артистка України (Рудницька А.М.) З 2011 р. до 2017 р. директором Центру фольклору та етнографії був доцент кафедри фольклористики Інституту філології, заслужений працівник культури України О. Доля. З 2018 року Центр очолює кандидат  історичних наук, асистент кафедри фольклористики, провідний етнолог Володимир Щибря.

Робота Центру є різновекторною і провадиться в декількох напрямах, передовсім: експедиційному, науковому, навчально-методичному та культурно-просвітницькому.

Експедиційна діяльність

Важливим напрямом роботи Центру є польове дослідження фольклорної традиції. Фахівці Центру самостійно здійснюють фольклорно-етнографічні експедиції та щорічні фольклорно-етнографічні практики студентів-фольклористів І та ІІ курсів Інституту філології (Закарпатська, Київська, Львівська, Сумська, Тернопільська, Чернігівська, Хмельницька обл.). На основі зібраних матеріалів значно розширено архів Центру фольклору та етнографії, який сьогодні нараховує близько 6000 фольклорних одиниць. Працівники Центру допомагають студентам Інституту філології у систематизації та каталогізації уснословесних текстів, а також розшифруванні музичного складника фольклорних зразків, зібраних під час фольклорних практик.

Наукова діяльність

Результати експедиційної діяльності співробітники Центру використовують при написанні наукових публікацій. Із 2015 р. до 2019 р. фахівці Центру опублікували 10 статей у наукових фахових виданнях. Крім того, 2 співробітників Центру (Барамба І.В., Закальська Я.А.) працюють над кандидатськими дисертаціями (науковий керівник – проф. Івановська О.П.). У 2016 році фахівці Центру Коломицева М.О. та Лихограй Р.В. захистили кандидатські дисертації. Спільно з кафедрою фольклористики Центр щорічно організовує Фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській, на яких співробітники презентують власні наукові напрацювання. Протягом 2015 – 2019 рр. фахівці Центру виступили на 17 всеукраїнських і міжнародних (Польща, Литва, Угорщина) конференціях, семінарах, форумах.

Значне місце у роботі Центру займає навчально-методична діяльність.

Упродовж 2015–2019 рр. співробітники Центру стали консультантами п’яти різноманітних наукових і науково-популярних проектів, присвячених проблематиці традиційної культури. Також фахівці Центру сприяли підготовці наукових видань до друку доц. кафедри фольклористики Марчун О.В. і Салтовської Н.В.

Культурно-просвітницька діяльність

За останній період Центр організував понад 40 мистецьких виставок (відомих художників, лауреатів Шевченківської премії та членів Національної спілки художників України: В. Корчинського, К. Білетіної, Н. Данилейко, В. Шпака, Ф. Гуменюка, Ю. Химича, О. Потапенка, В. Рака, О. Івахненка, М. Примаченко).

Щороку співробітники Центру спільно зі студентами кафедри фольклористики забезпечують проведення традиційних Андріївських вечорниць в Інституті філології.

Чільне місце в діяльності Центру займає проведення майстер-класів із традиційних народних ремесел, традиційного співу й танцю. Фахівці Центру вважають такий формат надійною та дієвою формою збереження та популяризації традиційних українських ремесел і традиційної української культури загалом. У такий спосіб студенти набувають практичних навичок. Співробітники проводять майстер-класи власними силами, демонструючи власні вміння, а також запрошують знаних народних майстрів. Здійснено 35 майстер-класів для студентів Інституту філології та студентів-культурологів філософського факультету з писанкарства, соломоплетіння, витинанки, різьбярства, вишивки, техніки виготовлення мотаного журавлика, ковальства, виготовлення ляльки-мотанки, із народного танцю та гри на народних інструментах, із виготовлення традиційних музичних інструментів, традиційного співу, випікання жайворонків. Упродовж 2019 р. студенти оволоділи навичками із виготовлення Стрітенської свічки, виготовлення паперових ангелів, випікання обрядового печива, виконання веснянок, вибійки, виготовлення плетеного поясу, виготовлення вощеного віночка, співу колядок, веснянок та водіння хороводів, традиційного співу, гончарства, випікання калити. У 2019 році фахівці Центру провели фольклорний практикум із вивчення весняних і постових пісень.

Співробітники Центру використовують усі канали комунікування з громадськістю, тісно співпрацюють з українськими ЗМІ, зокрема постійно дають інтерв’ю друкованим та електронним виданням, виступають на радіо («Громадське радіо», радіо «Культура»), телебаченні («5 канал, «Обозреватель»), також читають просвітницькі лекції у ЗВО (Національному авіаційному університеті, Київському університет імені Б.Грінченка), музеях (Національному музеї літератури України) тощо. Протягом 2015–2019 рр. фахівці Центру дали 5 інтерв’ю друкованим та електронним виданням, 17 інтерв’ю на радіо й телебаченні та 5 пресконференцій.

Із просвітницькою метою Центр організував 12 презентацій і зустрічей із митцями. Фахівці Центру взяли участь у  40 національних і міжнародних фестивалях, виставках, меморіальних заходах  та акціях (11 з них у 2019 р).

Популяризація через мережу Інтернет

Центр фольклору та етнографії має власну сторінку в мережі Фейсбук, на якій публікуються матеріали з народної культури та висвітлюється інформація про події Центру та кафедри фольклористики. Сторінка користується попитом, має багато підписників – 2762 користувачі. (Фейсбук – Центр фольклору та етнографії). У 2018 році створено YouTube-канал, де опубліковуються фольклорні зразки. 

Профорієнтаційна діяльність

Важливою, на думку працівників Центру, є співпраця із загальноосвітніми закладами, училищами культури та Малою академією наук. Адже це дозволить залучити учнівську молодь до діяльності Центру та забезпечить потенційних абітурієнтів для кафедри фольклористики. Саме тому співробітники Центру проводять профорієнтаційні заходи в навчальних закладах міста Києва (Шевченківський та Святошинський райони), а також Київської, Кіровоградської та Черкаської областей.

Співпраця з установами:

Центру фольклору та етнографії співпрацює з різноманітними культурними інституціями  України. Це зокрема:  Національний заповідник «Софія Київська», Національний музей народної архітектури та побуту України, Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», Національна спілка майстрів України, Український центр культурних досліджень, Центр народознавства «Козак Мамай», Центр української культури та мистецтва, Церковно-етнографічний комплекс «Українське село».

Громадська активність

Співробітники Центру Барамба І.В., Паславський А.О., Ткачук В.А., Закальська Я.А. ­– активні учасники у діяльності Інституту філології, зокрема в роботі: Приймальної комісії Інституту філології (2017–2019), Спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.15 із захисту докторських дисертацій, Екзаменаційної комісії для студентів освітньо‑кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр» кафедри фольклористики денної форми навчання. Беруть участь у проведенні як загальнооуніверстетських, так і внутрішньоінститутських Днів відчинених дверей для абітурієнтів.


Контакти центру:

ауд. 136
телефон: 239-31-69