Центр японської мови та літератури

Центр японської мови та літератури Київського національного університету імені Тараса Шевченка створено на виконання наказу ректора університету від 08.11.2006 року № 679‑32 «Про створення Центру японської мови та літератури» та за сприяння Посольства Японії в Україні з метою вдосконалення системи підготовки філологів-японістів, покращення умов для науково-методичної роботи викладачів та аспірантів японської секції, створення умов для самостійного вивчення японської мови та літератури з різних галузей японознавства студентами університету та інших вузів України, а також зміцнення дружніх зв’язків між українським та японським народами.

Основними завданнями та обов’язками Центру є: організація заходів, пов’язаних з навчально-методичною роботою викладачів-японістів, які є членами Центру; підтримка та проведення наукових досліджень з японської мови, літератури, історії та культури Японії в Україні; організація лекцій, зустрічей, симпозіумів, конференцій, літніх шкіл та інших заходів, що передбачають збереження і поширення знань про японську культуру серед широкої громадськості, здійснення виховної роботи, спрямованої на утвердження загальнолюдських цінностей, гуманістичного світогляду та патріотичних переконань; підвищення рівня знань з японської мови, допомога студентам у самостійному вивченні та вдосконаленні японської мови; надання можливості користування літературним, аудіо- та відео- фондами Центру всім користувачам Інституту філології та інших підрозділів університету; здійснення міжнародного співробітництва за узгодженням з Управлінням міжнародних зв’язків КНУ;

Діяльність Центру

Освітня, науково-дослідна, культурно-просвітницька, господарська та інша діяльність Центру здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом Президента України від 14 січня 2000 року № 64/2000, Положенням про Інститут філології національного університету імені Тараса Шевченка, цього Положення та інших нормативно-правових актів.

З 1 вересня 2018 року між Компанією «Mіцубіші Корпорейшн» (Японія) та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (Україна) набув чинності черговий Меморандум про співпрацю з метою реалізації Проекту, ініційованого Університетом за фінансової підтримки «Міцубісі Корпорейшн», який передбачав надання можливості протягом 2018–2019 навчального року відвідувати спеціально створені безкоштовні курси японської мови різних рівнів та напрямів навчання японської мови і культури студентам та викладачам усіх факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших закладів вищої освіти м. Києва, а також широкому загалу українців, зацікавлених у вивченні японської мови та культури, зокрема викладачам і учням середніх шкіл, гімназій, ліцеїв тощо, журналістам, державним службовцям, працівникам приватних фірм та ін.

Центр має власну бібліотеку, фонд якої представлений підручниками, посібниками з вивчення японської мови та літератури, творами художньої літератури.


Директор центру – доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно‑Східної Азії Бондаренко Іван Петрович. Автор понад 240 опублікованих праць, серед яких наукові статті, підручники, навчальні посібники, хрестоматії, українсько-японські та японсько-українські словники, монографії, збірки поетичних перекладів тощо. За внесок у поширення японської класичної літератури та вивчення японської мови в Україні Іван Бондаренко у грудні 2013 р. був нагороджений Імператором Японії Акіхіто орденом Вранішнього Сонця 3-го ступеня («Золоті промені зі стрічкою»), а також Почесною грамотою Кабінету міністрів Японії.


Контакти

Директор Центру – доктор філологічних наук, професор Бондаренко Іван Петрович

Телефон: 239‑33‑86; 33‑86

Електронна пошта: filoljapan22@gmail.com

Центр розташовано за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 14, кімн. 22.