2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОКР “МАГІСТР” ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ  ТА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА МОВА»; “ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СТАРШІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ”

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОР «МАГІСТР» ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «РОСІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА ТА ІНОЗЕМНА МОВА: СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ СТУДІЇ»

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ ОКР «МАГІСТР» ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

2019 ПРОГРАМА КОМБІНОВАНОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ І ЛАТИНСЬКОЇ МОВ ТА ТЕОРІЇ МОВОЗНАВСТВА ЗА ОКР “МАГІСТР” ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «КЛАСИЧНІ СТУДІЇ ТА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА МОВА»

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА: “ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРНЕ РЕДАГУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ПРОЕКТІВ”

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА: “УСНИЙ ТА ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД З АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ДРУГОЇ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОВ”

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ для вступників на навчання за освітньою програмою «Прикладна лінгвістика: редакторсько-перекладацька та експертна діяльність” ОС “МАГІСТР”»

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА: «ЗАГАЛЬНИЙ І ГАЛУЗЕВИЙ УСНИЙ ТА ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД З ІСПАНСЬКОЇ / ІТАЛІЙСЬКОЇ / ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ»

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА: ”GERMANISTIK AND TRANSLATION/ ГЕРМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ І ПЕРЕКЛАД (НІМЕЦЬКА МОВА ТА АНГЛІЙСЬКА МОВА)”

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА: ”ГЕРМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ ТА ПЕРЕКЛАД (ШВЕДСЬКА МОВА ТА АНГЛІЙСЬКА МОВА)”

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ  «ГАЛУЗЕВИЙ ПЕРЕКЛАД З НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ, МІЖКУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ», СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035.04 ФІЛОЛОГІЯ (ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО))

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХОРВАТСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОКР “МАГІСТР” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЛАВІСТИКА ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ І БАЛКАН: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ СТУДІЇ”

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ЧЕСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОКР “МАГІСТР” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЛАВІСТИКА ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ І БАЛКАН: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ СТУДІЇ”

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З СЛОВЕНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОКР “МАГІСТР” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЛАВІСТИКА ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ І БАЛКАН: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ СТУДІЇ”

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОС «МАГІСТР» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (КРИМСЬКОТАТАРСЬКА МОВА) І ПЕРЕКЛАД»

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «СХІДНА ФІЛОЛОГІЯ, ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА МОВА ТА ПЕРЕКЛАД: ТУРЕЦЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА» (ОС «МАГІСТР»)

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «Східна філологія (китайська), західноєвропейська мова і переклад» (ОС «МАГІСТР»)

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «Східна філологія (китайська), західноєвропейська мова і переклад» (ОС «МАГІСТР») ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «Східна філологія (корейська), західноєвропейська мова і переклад» (ОС «МАГІСТР»)

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «Східна філологія (японська), західноєвропейська мова і переклад» (ОС «МАГІСТР»)

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «Східна філологія (індонезійська), західноєвропейська мова і переклад» (ОС «МАГІСТР»)

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «Східна філологія (в’єтнамська), західноєвропейська мова і переклад» (ОС «МАГІСТР»)

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО МАГІСТРАТУРИ ЗА ПРОГРАМОЮ «ФОЛЬКЛОР, МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ІНОЗЕМНА МОВА» (денна та заочна форми навчання)

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО МАГІСТРАТУРИ ЗА ПРОГРАМОЮ «КУЛЬТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ІНОЗЕМНА МОВА» (денна форма навчання) – 034 культурологія

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «СХІДНА ФІЛОЛОГІЯ (АРАБСЬКА), ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА МОВА І ПЕРЕКЛАД» (ОС «МАГІСТР»)

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «СХІДНА ФІЛОЛОГІЯ (ГІНДІ), ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА МОВА І ПЕРЕКЛАД» (ОС «МАГІСТР»)

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «СХІДНА ФІЛОЛОГІЯ (ПЕРСЬКА), ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА МОВА І ПЕРЕКЛАД» (ОС «МАГІСТР»)

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «СЛАВІСТИКА ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ І БАЛКАН: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ СТУДІЇ: ПОЛЬСЬКА ТА УКРАЇНСЬКА МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ»

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ В ІНСТИТУТІ ФІЛОЛОГІЇ, ДЛЯ ЯКИХ ІНОЗЕМНА МОВА Є ФАХОВОЮ

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, ІСПАНСЬКОЇ, ІТАЛІЙСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ МОВ ПРИ ВСТУПІ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ МАГІСТРА

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ: «СУЧАСНА АНГЛОМОВНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ПЕРЕКЛАД (АНГЛОМОВНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)/АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА ТА ДВІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ», «ГЕРМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ І ПЕРЕКЛАД (ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ)», «ФРАНКОФОННІ СТУДІЇ ТА ПЕРЕКЛАД (ФРАНКОМОВНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)», «ІСПАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ, АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА ПЕРЕКЛАД (ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ)», «ІТАЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ, АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА ПЕРЕКЛАД (ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ)»

2019 ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗА ПРОГРАМОЮ МАГІСТРА ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «СУЧАСНА АНГЛОМОВНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ПЕРЕКЛАД»  (АНГЛОМОВНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА) / ENGLISH COMMUNICATION STUDIES AND TRANSLATION

2019 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ПРИ ВСТУПІ НА НАВЧАННЯ ЗА ОС «МАГІСТР»

2019 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА КРАЇНИ, МОВА І ЛІТЕРАТУРА ЯКОЇ ВИВЧАЄТЬСЯ для вступників до Інституту філології на навчання за ОС «Магістр»

2019 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035 ФІЛОЛОГІЯ Освітня програма: «Літературно-мистецька аналітика» освітній рівень «магістр»