Доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-33-68 (робочий)

E-mail: Oksana-slipushko@ukr.net

Сторінка у фейсбуці: Оксана Сліпушко

Коло наукових інтересів

Медієвістика, давня українська література, зв’язок києворуської книжності зі становленням української державності, шевченкознавство, феномен Тараса Шевченка у світовому культурному контексті, література ХІХ–ХХ століть, зв’язок літератури з суспільно‑політичною думкою і державницькими процесами.

Навчальні курси:

 • Давня українська література: Середньовіччя, давня українська література: Бароко

Публікації, статті

Автор монографій, навчальних посібників, укладач словників, упорядник хрестоматій, автор понад 120 статей у виданнях України і світу.

Монографії:

 1. Давньоукраїнський бестіарій (звірослов). – К.: Дніпро, 2001. – 140 с.
 2. Софія київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі. – К.: Аконіт, 2002. –398 с.
 3. Подвижник української ідеї. Життєвий шлях і наукова ідеологія професора Василя Яременка. – К.: Аконіт, 2001. – 95 с.
 4. Таємниці володарів Русі (від Олега до Володимира Мономаха). – К.: Аконіт, 2003. – 190 с.
 5. Література Київської Русі. Нариси. – К.: «Редакції загально педагогічних газет», 2005. – 111.
 6. Код Святої Софії. – К.: Аконіт, 2007. – 254 с.
 7. Будівничі Софійського собору. – К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2007. – 63 с.
 8. Еволюція та функціонування літературних образів у книжності Києворуської держави (ХІ–перша половина ХІІІ століть). – К.: Аконіт, 2009. – 415 с.
 9. Духовна Держава Тараса Шевченка : монографія. – К.: Видавничо‑поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 127 с.
 10. Художня індивідуальність Тараса Шевченка і світовий літературний контекст. Taras Shevchenko`s artistic individuality and the world literary context. Монографія. Ч. 1 / у співавторстві з А.О. Шаповаловою. – К.: Логос, 2015. – 215 с.
 11. Художня індивідуальність Тараса Шевченка і світовий літературний контекст. Taras Shevchenko`s artistic individuality and the world literary context. Монографія. Ч. 2 / у співавторстві з І.Л. Приліпко . – К.: Логос, 2016. – 216 с.

Посібники:

 1. Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Руси епохи Середньовіччя ІХ–ХV століть. – К.: Аконіт, 2002. – У 2 т. – 783с.
 2. Образ автора у літературі Києворуської держави ХІ–перша половина ХІІІ століть. – К.: ВПЦ «Київський університет, 2009 (друге видання 2011). – 238 с.
 3. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.. – К.: Рось, 1995. – 703 с. / упорядкування, у співавторстві з В. Яременком, Є. Федоренком.

Хрестоматії:

 1. Тисяча років української суспільно‑політичних думки: у 9 т. – Т. 1 (Х–ХV ст.) / упорядкування, передмова, примітки. – К.: Дніпро, 2001. – 630 с.
 2. Тисяча років української суспільно‑політичної думки: у 9 т. – Т. V, кн. 1,2. – К.: Дніпро, 2001. – 509 с., 374 с.
 3. Україна: антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. – Т. 1 (Х–ХІІІ ст.). – К.: Вид‑во «Основи», 2009. – 438 с.
 4. Давня українська література Х–ХVІІІ ст. Твори. К.: «Школа», 2005. – 414 с.

Словники:

 1. Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. /упорядк., передмова, у співав. з В. Яременком. – К.: Аконіт, 2001.
 2. Новий тлумачний словник української мови: у 3 т. / упоряди., передмова, у співав. з В. Яременком. – К.: Аконіт, 2008.
 3. Новий словник іншомовних слів. – К.: Аконіт, 2007. – 847 с./ укладання і передмова.
 4. Україна. Енциклопедичний словник. – К.: Аконіт, 767 с. /автор‑упорядник.

Біографія

Народилася 21.11.1973 р.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філологічний факультет за спеціальністю «українська мова і література», отримала кваліфікацію «викладач української мова та літератури». 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Давньоукраїнський  бестіарій: генезис і система». 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему «Еволюція та функціонування літературних образів у парадигмі писемних пам’яток Раннього і Високого Середньовіччя (ХІ–перша половина ХІІІ ст.)». Досвід роботи в університеті – з 2001 р.

Нагороди:

Лауреат премії ім. Т.Г. Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка

Лауреат Премії Президента України для молодих учених, іменний годинник і Почесна грамота Київського міського голови.